ประเทศไทยต้องเผชิญกับปัญหายาเสพติดมาอย่างยาวนาน ซึ่งสภาพปัญหาได้เปลี่ยนแปลงไปตามสภาวะการณ์ของโลกในยุคปัจจุบัน เด็กและเยาวชนเริ่มใช้ยาเสพติดมีอายุน้อยลง ขณะที่กลุ่มแก๊งเครือข่ายยาเสพติดมักเลือกใช้วิธีการส่งยาเสพติดให้แก่ผู้เสพและผู้ค้ารายย่อยด้วยการฝากส่งทางไปรษณีย์ หลังจากเจรจาตกลงผ่าน “โซเชียลมีเดีย”​ ที่เข้าถึงง่ายแค่ปลายนิ้วสัมผัส

 

 

          จากปัญหาที่กำลังระบาดเรื่องยาเสพติดที่จัดส่งทางไปรษณีย์ นายนิยม เติมศรีสุข เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ป.ป.ส.) บอกว่า ขณะนี้ขบวนการค้ายาเสพติดได้ใช้สื่อสังคมออนไลน์ และบริการจัดส่งสินค้าพัสดุภัณฑ์ในการกระทำผิด โดยที่ผ่านมาพบว่ามีการใช้ในการซื้อขายและจัดส่งยาเสพติดประเภท ยาบ้า ไอซ์ กัญชา กระท่อม เอ็กซ์ตาซี และโคเคน ในระดับขายส่งรายย่อยและขายปลีกให้ผู้เสพ จึงขอให้พี่น้องประชาชนได้ดูแลบุตรหลานในการใช้สื่อสังคมออนไลน์ ที่สำคัญต้องระมัดระวังการถูกใช้ชื่อเป็นผู้ส่ง หรือผู้รับพัสดุภัณฑ์ โดยหลีกเลี่ยงให้บุคคลอื่นยืมบัตรประจำตัวประชาชนหรือเอกสารแสดงตนใดๆ หากพบสิ่งผิดปกติให้แจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจเป็นอันดับแรก

 

 

 

 


          นายนิยม อธิบายว่า การส่งยาเสพติดให้ผู้ซื้อในประเทศมีความผิดฐาน "จำหน่าย” มีโทษสูงสุด คือ จำคุกตลอดชีวิต และปรับ 1-5 ล้านบาท หรือประหารชีวิต ถ้าเป็นการส่งยาเสพติดไปยังผู้ซื้อในต่างประเทศจะมีความผิดฐาน “ส่งออก” ในขณะที่ผู้รับยาเสพติดมีความผิดฐาน “ครอบครอง” การส่งสิ่งผิดกฎหมายทางไปรษณีย์ กรณีพบว่าเจ้าของหรือผู้ดำเนินกิจการสถานประกอบการรายใดที่มีพฤติการณ์ในการฝ่าฝืน หรือไม่ปฏิบัติตามประกาศข้างต้นในลักษณะที่เป็นการปล่อยปละละเลย ให้ความร่วมมือ หรือสนับสนุนการกระทำความผิด จะถูกดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างเด็ดขาด จะมีโทษปรับตั้งแต่ 10,000-50,000 บาท จึงขอเน้นย้ำผู้ประกอบการให้ปฏิบัติตามประกาศดังกล่าวอย่างเคร่งครัด
          ทั้งนี้ สำนักงาน ป.ป.ส. ได้เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ โดยผลิตสื่ออินโฟกราฟฟิกเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว เพื่อสร้างการรับรู้ให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน พร้อมข้อควรปฏิบัติสำหรับประชาชนไม่ให้กระทำความผิด และไม่ตกเป็นเหยื่อในการรับฝากส่งพัสดุไปรษณีย์ และหากพบเห็นว่า มีการกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด ไม่ว่าจะเป็นการซื้อ-ขาย หรือกรณีผู้ดำเนินกิจการสถานประกอบการรายใดมีพฤติการณ์ฝ่าฝืน สามารถแจ้งเข้ามาได้ที่สายด่วน สำนักงาน ป.ป.ส. 1386 ตลอด 24 ชั่วโมง


          เช่นเดียวกับ นางสมร เทิดธรรมพิบูล กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด (ปณท) ระบุว่า ไปรษณีย์ไทยให้ความสำคัญในเรื่องมาตรการรักษาความปลอดภัย เพื่อป้องกันการส่งยาเสพติด สิ่งผิดกฎหมาย และวัตถุอันตรายผ่านเส้นทางไปรษณีย์มาโดยตลอด โดยมีมาตรการป้องกันการฝากส่งสิ่งของผิดกฎหมายในทุกขั้นตอนการฝากส่ง อาทิ การให้ผู้ใช้บริการแสดงบัตรประจำตัวประชาชนทุกครั้งก่อนการฝากส่ง ตามมาตรการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ของ ป.ป.ส. เพื่อให้สามารถตรวจสอบไปถึงบุคคลที่เกี่ยวข้อง ในกรณีที่พบการฝากส่งสิ่งของผิดกฎหมาย จะส่งต่อไปยังเจ้าหน้าที่ตำรวจหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินคดี


          นอกจากนี้ยังติดตั้งกล้องวงจรปิด ณ ที่ทำการไปรษณีย์ทุกแห่งทั่วประเทศ ที่สามารถบันทึกภาพขณะที่ผู้ใช้บริการทำการฝากส่งสิ่งของ เพื่อตรวจสอบหาผู้กระทำผิดที่ทำการฝากส่งสิ่งของผิดกฎหมาย การเอกซเรย์สิ่งของ ณ ศูนย์ไปรษณีย์ 19 แห่งทั่วประเทศ หากเจ้าหน้าที่ไปรษณีย์ไทยพบความผิดปกติของสิ่งของฝากส่ง จะสอบถามและตรวจสอบสิ่งของดังกล่าว 


          “การฝากส่งสิ่งของผิดกฎหมายทางไปรษณีย์ที่รวมถึงยาเสพติด เป็นการกระทำที่ผิดกฎหมาย หากผู้ใช้บริการฝ่าฝืนส่งยาเสพติด หรือสิ่งของผิดกฎหมายอื่นๆ ผ่านเส้นทางไปรษณีย์ ไปรษณีย์ไทยพร้อมให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ตำรวจในการตรวจสอบ และสืบหาผู้กระทำผิดมาดำเนินคดีได้อย่างแน่นอน” นางสมร กล่าวย้ำ


          บัตรประจำตัวประชาชนกับเอกสารแสดงตนอื่นๆ ไม่ใช่ของเล่น อย่าให้ยืม ลืม หล่น สูญหาย ก็ไม่ควรชะล่าใจ เพราะไม่เช่นนั้นชื่อคุณอาจปรากฏเป็นผู้รับหรือคนส่งยาเสพติดทางไปรษณีย์..!!