‘ดับเครื่องชน’ ขอเป็นสื่อกลางเรียนให้ทราบถึงโครงการจิตอาสาพระราชทานฝึกอบรมการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานแก่ประชาชนทั่วประเทศ

          ขอสนับสนุนกระทรวงสาธารณสุขให้เป็นกำลังหลักเพื่ออบรมให้คนไทย 10 ล้านคน มีความรู้ความสามารถช่วยชีวิตคน

 

 

          โครงการจิตอาสาพระราชทานจะสำเร็จบรรลุเป้าหมายด้วยน้ำใจคนไทยเอื้ออาทรต่อกัน
อ๊อด เทอร์โบ



          กระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้องนำโดยผู้ว่าราชการจังหวัดและสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด จัดอบรมจิตอาสาพระราชทาน และประชาชนทั่วประเทศ 10 ล้านคน ให้มีความรู้ในการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานและการใช้เครื่องฟื้นคืนคลื่นไฟฟ้าหัวใจอัตโนมัติ

          หากผู้ที่มีภาวะหัวใจหยุดเต้นเฉียบพลัน ได้รับการช่วยฟื้นคืนชีพอย่างถูกต้อง รวดเร็ว จะช่วยเพิ่มโอกาสการรอดชีวิตจากร้อยละ 2 เป็นร้อยละ 40 รวมทั้งจัดอบรมบุคลากรในหน่วยงานต่างๆ เช่น ครูพลศึกษาในโรงเรียน มหาวิทยาลัย ทหาร ตำรวจ บุคลากรในโรงพยาบาลเพื่อเป็นครู ก. เป็นวิทยากรอบรมประชาชนและอบรมอาสาสมัครสาธารณสุขที่มีกว่า 1 ล้านคน

          ทั้งนี้เพื่อขับเคลื่อนโครงการ “ฝึกอบรมการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานแก่ประชาชน” ตามที่ได้รับการมอบหมายจากที่ประชุมศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน 904 ให้เป็นผู้ประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการให้คน 10 ล้านคน มีความรู้ช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน และคนไทยมากกว่า 3.5 ล้านคน
  
          หรือ 1 ใน 20 สามารถปฏิบัติการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานและใช้เครื่องฟื้นคืนคลื่นไฟฟ้าหัวใจอัตโนมัติ ด้วยความร่วมมือร่วมใจกันเชื่อว่าโครงการจิตอาสาพระราชทานจะบรรลุเป้าหมายอย่างแน่นอน


 


 


 ฟิลิปปินส์ออกกฎหมาย
 ให้นักเรียน-นักศึกษาปลูกต้นไม้

          ผมเพิ่งกลับจากฟิลิปปินส์มาครับ หลังจากไม่ได้ไปมานับสิบปี ซึ่งเวลานี้ฟิลิปปินส์เขากำลังอยู่ในระหว่างฟื้นฟูหลังจากมีปัญหาการเมืองนานมากจนสมัยประธานาธิบดีมาร์กอส และมีปัญหาเรื่องการทุจริตคอร์รัปชั่น
  
          เวลานี้ประธานาธิบดี โรดรีโก ดูแตร์เต คนปัจจุบัน เป็นประเภทเฉียบขาดมากครับ ขนาดพวกค้ายาเสพติด หรือกฎแบ่งแยกดินแดนหรือพวกกากเดนสังคมจะถูกลงโทษอย่างเด็ดขาดโดยเฉพาะการวิสามัญฆาตกรรมหรือยิงทิ้ง หรือสมัยหนึ่งบ้านเราก็ทำที่จำไม่ผิดเรียกว่าฆ่าตัดตอนจนมีเหตุให้เกิดการร้องเรียนหรือพวกมองโลกสวยเห็นว่าทำเกินกว่าเหตุหรือยิงผิด-ยิงถูก

          การปราบปรามอย่างรุนแรงเช่นนี้ทำให้ฟิลิปปินส์มีสภาพทางสังคมดีขึ้น เรื่องมาเฟีย อาชญากร ค้ายา ค้ามนุษย์ หรือพวกผู้มีอิทธิพลต่างๆ หัวหด
 
          ผมเป็นคนนิยมระบบความถูกต้อง ไทยทุกคนอยู่ภายใต้กฎหมายจึงมองว่าประเทศไทยของเรามีเจ้าหน้าที่ละเว้นกฎหมาย โดยทำงานปฏิบัติหน้าที่แบบไม่เต็มกำลังและมีผลประโยชน์เข้ามาแอบแฝงเลยมีสภาพเละเทะแบบนี้

          เพื่อนชาวฟิลิปปินส์เล่าให้ฟังว่ารัฐสภาของเราเพิ่งออกกฎหมายใหม่ ออกกฎกำหนดให้เด็กนักเรียนหรือนักศึกษาต้องปลูกตันไม้อย่างน้อยคนละ 10 ต้น จึงจะจบการศึกษาได้ ด้วยวิธีการง่ายๆ นี้ จะทำให้ฟิลิปปินส์มีต้นไม้ใหม่ปีละ 175 ล้านต้น หรือเป็นตัวเลขกลมคือ 200 ล้านต้น ซึ่งจะทำให้ฟิลิปปินส์มีสภาพแวดล้อมดีขึ้นและสอนให้คนรุ่นใหม่มีความรับผิดชอบและรักธรรมชาติ
  
          ผมจึงอยากให้รัฐสภาไทยหรือรัฐบาลทำแบบนี้ โดยการออกกฎหมายเช่นนี้บ้าง อย่าเห็นเป็นเรื่องหยุมหยิมเล็กน้อยแล้วมองข้ามไปและเด็กเยาวชนชาวไทยถูกชาวต่างชาติมองว่าฟุ้งเฟ้อหยิบโหย่ง หรือไม่อดทน ไม่สู้งานหนัก รักแต่สบาย-สนุกไปวันๆ แล้วพอโตขึ้นอนาคตจะเป็นอย่างไร?
  
          ที่สำคัญผู้ใหญ่ต้องเป็นแบบอย่างและอย่าไปบุกรุกทำลายป่าและรัฐบาล คสช.จริงจังอยู่ตอนปฏิวัติใหม่ๆ แล้วก็เงียบหายไป นี่คือประเทศไทย
บุญชัย (เพชรบูรณ์)


 


ตอบคุณ ‘บุญชัย’ เพชรบูรณ์
          จดหมายของคุณมีประโยชน์มากครับเพราะทำให้เราคนไทยต้องหันมามองตัวเองว่าจะต้องทำอะไรบ้างเพื่อรองรับกับอนาคตโดยเปรียบเทียบฟิลิปปินส์กับประเทศไทยของเรา

          วันก่อนได้ติดตามผลสำรวจประชามติ หรือโพลล์หลายๆ สำนักแล้วผลออกมาในทิศทางเดียวกันว่าคนไทยยังไม่มั่นใจสถานการณ์การเมืองและไม่เชื่อมั่นว่ารัฐบาลใหม่จะอยู่ได้นานสักเท่าไร และนี่เองจะส่งผลกระทบถึงเศรษฐกิจของไทยที่กำลังอยู่ในช่วงขาลงและมีปัญหาหลายอย่างรอการจัดการแก้ไข

          มองไปยังฟิลิปปินส์ที่มีสภาพต่างๆ คล้ายไทยมาก แต่เวลานี้ของเราเริ่มดีขึ้นเพราะมีผู้นำที่ดีแม้จะเผด็จการแต่ก็ยังดีกว่าเป็นผู้นำที่อ่อนแออยู่ไปวันๆ หรือปล่อยให้คนแวดล้อมใกล้ตัวทุจริตและทำตัวอยู่เหนือกฎหมายบ้านเมืองเลยเละเทะแบบนี้

          ผมชอบใจนโยบายให้เด็กเยาวชนของฟิลิปปินส์ที่จะจบการศึกษาต้องปลูกต้นไม้อย่างน้อยคนละ 10 ต้น ซึ่งหากไทยทำแบบนี้บ้างเราจะมีป่าไม้เขียวขจีทั่วประเทศและทำให้สภาพแวดล้อม ภูมิอากาศดี และต่อไปปัญหาน้ำท่วม-ภัยแล้งจะค่อยๆ หมดไป
  
          เราต้องปลูกจิตสำนึกให้เด็กเยาวชนไทยมีจิตสำนึกรับผิดชอบไม่ต้องถึงกับออกกฎหมายบังคับแต่จะให้เป็นเด็กไทยรุ่นใหม่ที่อดทนเข้มแข็งมีคุณธรรม หนักเอาเบาสู้ แล้วต่อไปจะเป็นพลเมืองที่มีคุณธรรม สร้างชาติบ้านเมืองให้เจริญทัดเทียมนานาประเทศ
อ๊อด เทอร์โบ


 


 ขอชื่นชมอดีตรัฐมนตรีที่รู้จักคำว่า “พอ”
 อย่าฝืนสังขาร แล้วชีวิตจะมีความสุข

          ขอชื่นชมบุคคล 2 คนที่เป็นรัฐมนตรีในรัฐบาลคสช. ที่แสดงถึงความพอ ไม่ต้องการในยศ ลาภ ตำแหน่งใดๆ อีกต่อไป
  
          ขอบคุณคุณกฤษฎา บุญราช รมว.เกษตรฯ และคุณชุติมา บุญยประภัศร รมช.พาณิชย์ ลูกๆ หลานๆ ก็คงจะดีใจไม่น้อยไปอยู่ที่บ้านสบายๆ กับครอบครัว ลูกๆ หลานๆ ดีกว่าร้อยเท่า อายุก็มากแล้วอย่าเอาอย่างบางคนหรือหลายๆ คนที่ไม่เจียมสังขาร อยากมีลาภ ยศ สรรเสริญ ไม่รู้จบสิ้น
   
          อยู่แบบสบายๆ กันอยู่อย่างดี ทั้งชาติก็ใช้ไม่หมด หากคนอย่างพวกผมมีแค่เศษเงินพวกคุณก็กินอยู่สบายๆ ทั้งชาติ ผมไม่อิจฉาคนไม่รู้จักพอ แต่อิจฉาคนที่รู้จักพอ
บำรุง (กำแพงเพชร)
