มีข่าวแจ้งถึงเจ้าของสัตว์เลี้ยงและประชาชนทุกท่าน ได้โปรดทราบว่าขณะนี้หลายท้องที่เกิดโรคพิษสุนัขบ้าระบาด จนมีรายงานจากกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข แจ้งว่ามีผู้เสียชีวิตที่สุรินทร์

 

 

          เวลานี้กรมปศุสัตว์ได้ให้เจ้าหน้าที่ทั่วประเทศเฝ้าระวังดังประกาศอย่างเป็นทางการที่ ‘อ๊อด เทอร์โบ’ ขอเป็นสื่อกลางถึงการดำเนินการและเฝ้าระวัง

          โปรดสังเกตอาการสุนัข-แมวว่าแสดงอาการอย่างไรและหากท่านใดที่ถูก ‘สุนัข-แมว’ กัด, ข่วน, เลียบาดแผล อย่าประมาท ให้รีบพบแพทย์และฉีดวัคซีนด่วน

          ขอชื่นชมการทำงานของเจ้าหน้าที่กรมปศุสัตว์และกรมควบคุมโรคที่ดูแลช่วยเหลือประชาชนอย่างมีระบบแบบแผนมา ณ ที่นี้
อ๊อด เทอร์โบ


 


 กรมปศุสัตว์เตือนป้องกัน
 โรคพิษสุนัขบ้า

          หลังจากที่กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข รายงานพบผู้เสียชีวิตด้วยโรคพิษสุนัขบ้า 1 ราย ที่ จ.สุรินทร์ ซึ่งถือเป็นรายการแรกของปี 2562 นั้น กรมปศุสัตว์ได้จัดส่งชุดเฉพาะกิจเคลื่อนที่เร็วจากส่วนกลางเข้าร่วมกับ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุรินทร์ ดำเนินการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าสุนัขในรัศมี 5 กิโลเมตรรอบจุดที่ผู้เสียชีวิตถูกสุนัขกัด ในพื้นที่ของเทศบาลเมืองสุรินทร์

          พร้อมกันนี้ได้กำชับให้เจ้าหน้าที่ปศุสัตว์ อาสาปศุสัตว์ทุกพื้นที่ทั่วประเทศบูรณาการกับทุกภาคส่วนลงพื้นที่เคาะประตูบ้าน เพื่อเฝ้าระวังโรคพิษสุนัขบ้าเชิงรุก ค้นหาสัตว์กลุ่มเสี่ยงหรือสัตว์ที่แสดงอาการของโรคอย่างเข้มงวดอีกด้วย อย่างไรก็ตามเนื่องจากในปีนี้มีสภาวะอากาศที่ร้อนมาก ซึ่งอาจเป็นปัจจัยเสี่ยงอย่างหนึ่งที่จะทำให้สุนัขหรือแมวแสดงอาการของโรคพิษสุนัขบ้า จึงได้กำชับและเน้นย้ำให้เจ้าหน้าที่ยกระดับมาตรการป้องกันควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าอย่างสูงสุด โดยให้กำหนดการดังนี้


          1.จุดเกิดโรครัศมี 5 กม. รอบจุดเกิดโรคต้องฉีดวัคซีนให้สุนัขและแมวครบ 100% ทุกตัว โดยใช้วัคซีนของกรมปศุสัตว์ที่ได้เตรียมพร้อมไว้เรียบร้อยแล้ว
          2.อาสาปศุสัตว์เคาะประตูบ้านเอกซเรย์ค้นหาสัตว์ป่วยเชิงรุก เพื่อรู้โรคเร็วและลดความเสี่ยงที่จะไปกัดคนรวมถึงค้นหาผู้สัมผัสสัตว์สงสัยให้ได้รับการฉีดวัคซีน
          3.เก็บตัวอย่างสัตว์ป่วยที่สงสัยเป็นโรคพิษสุนัขบ้าส่งตรวจ ซึ่งจะทราบผลตรวจภายใน 24 ชั่วโมง
          4.ร่วมกับ อบต. เทศบาล รณรงค์ฉีดวัคซีนฟรีทั่วประเทศ ให้กับสุนัขและแมวเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันโรค
          5.ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ประชาชน เรื่องโรคพิษสุนัขบ้าและให้นำสัตว์ไปฉีดวัคซีนฟรีที่อบต. เทศบาล ปศุสัตว์อำเภอ หรือปศุสัตว์จังหวัด หากพบสัตว์เลี้ยง สุนัข-แมวมีอาการผิดปกติอย่าชะล่าใจ ให้แจ้งเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์อำเภอทุกพื้นที่เข้าควบคุมโรค พร้อมเก็บตัวอย่างส่งตรวจวินิจฉัย หรือสามารถเก็บตัวอย่างส่งตรวจที่ห้องปฏิบัติการกรมปศุสัตว์ได้ ทั้งนี้เพื่อเป็นการระงับเหตุ ลดความเสี่ยงและป้องกันคนหรือสัตว์ถูกกัด

          ประชาชนและเจ้าของสัตว์เลี้ยงที่ยังไม่ได้ฉีดวัคซีน ต้องรีบพาสัตว์เลี้ยงไปรับการฉีดวัคซีน หรือหากพบสุนัขหรือแมวแสดงอาการผิดปกติโดยสัตว์ที่เป็นโรคพิษสุนัขบ้า จะมีพฤติกรรมเปลี่ยนไปจากเดิม เมื่อเชื้อไวรัสพิษสุนัขบ้าเข้าสู่ระบบประสาท ถ้าเป็นสุนัขจะแสดงอาการดุร้าย กัด แทะสิ่งของ โดยไม่เจ็บปวด ตัวแข็ง กระวนกระวาย เมื่อเข้าสู่ระยะอัมพาต สุนัขจะลิ้นห้อย น้ำลายไหล คล้ายกับมีของติดคอ ลุกไม่ได้และตาย

          แมวมักหลบในที่มืด และอาการเช่นเดียวกับสุนัข ซึ่งจะสามารถแพร่เชื้อโรคได้นาน 1-7 วัน ก่อนเริ่มแสดงอาการป่วย และตลอดเวลาที่แสดงอาการ โดยจะขับเชื้อโรคออกมาจากน้ำลายจนถึงตายรวมแล้วประมาณ 10 วัน จึงอย่าได้ชะล่าใจให้รีบแจ้งเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์อำเภอทุกพื้นที่เข้าควบคุมโรค พร้อมเก็บตัวอย่างส่งตรวจวินิจฉัย หรือสามารถเก็บตัวอย่างส่งตรวจที่ห้องปฏิบัติการกรมปศุสัตว์ได้ ทั้งนี้เพื่อเป็นการระงับเหตุ ลดความเสี่ยง และป้องกันคนหรือสัตว์ถูกกัดต่อไป

          สำคัญที่สุดคือหากประชาชนถูกสุนับ-แมวกัด ข่วน หรือเลียบาดแผลอย่าชะล่าใจ ให้รีบพบแพทย์โดยเร็วเพื่อวินิจฉัยและรับวัคซีน ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า เพื่อป้องกันตนเองไว้ก่อน
 รวยกระจุก-จนกระจาย

 


 เรียน คุณอ๊อด เทอร์โบ
          ชาวไทยมีความยากจนมากถึงประมาณ 15 ล้านคน จนถึงขนาดขาดแคลนอาหาร ที่อยู่อาศัย เครื่องนุ่งห่มและยารักษาโรค โดยภาพรวมประมาณ 70% คนชั้นกลางประมาณ 20% และกลุ่มคนรวย-รวยมาก ติดอันดับโลก 10% แสดงถึงความเหลื่อมล้ำ ระหว่างคนจนกับคนรวย

          ความยากจนและความเหลื่อมล้ำของประชาชนนั้นมีมานานมากแล้ว แต่นับวันช่องว่างดังกล่าวจะยิ่งห่างไกลกันเป็นอย่างมาก จนอาจจะเกิดวิกฤติได้ในอนาคต โดยการแก้ไขปัญหาความยากจนและลดความเหลื่อมล้ำได้เป็นอย่างดี คือการปรับโครงสร้างการบริหารประเทศจากการกระจุกอำนาจไว้ที่ส่วนกลาง เป็นการกระจายอำนาจให้มีการเลือกตั้งผู้ว่าราชการจังหวัด 77 จังหวัด เพราะสามารถตอบสนองปัญหาความเดือดร้อน-ความต้องการ-ความจำเป็นของประชาชนได้ดีกว่าระบบแต่งตั้ง ที่สำคัญ ผู้ว่าฯ ที่มาจากการเลือกตั้งรู้จักพื้นที่ รู้จักผู้คนในพื้นที่อีกด้วย ย่อมสามารถที่จะแก้ไขปัญหาความยากจนและลดความเหลื่อมล้ำของประชาชนไทยได้เป็นอย่างดี เท่ากับเป็นการช่วยแบ่งเบาภารกิจจากส่วนกลาง เป็นตัวช่วยที่สำคัญ    เพื่อประโยชน์แก่ประชาชน ประเทศชาติ และเป็นการแก้ไขปัญหาที่มีมาอย่างยาวนานแก่ประชาชน เห็นเป็นการสมควรปรับโครงสร้างการบริหารประเทศใหม่ ตามที่กล่าวข้างต้น การกระจุกอำนาจไว้ส่วนกลาง ทำให้เกิดการเสพติดในอำนาจและผลประโยชน์

          จึงต้องกระจายอำนาจเพื่อให้ประชาชนมีบทบาท มีส่วนร่วมมากยิ่งขึ้นในอำนาจและผลประโยชน์ ตลอดทั้งให้มีโอกาสเงยหน้า
ศักดา (ร้อยเอ็ด)

 


ตอบคุณ ‘ศักดา’ ร้อยเอ็ด
          เคยมีเสียงเรียกร้องให้มีการเลือกตั้งผู้ว่าราชการจังหวัดมานานแล้ว แต่ยังไม่สำเร็จสักที เพราะทางรัฐบาลอ้างโน่นนี่ โดยเฉพาะเหตุผลที่เหมือนกับดูถูกประชาชนเจ้าของพื้นที่ว่า ผู้ว่าฯ ที่จะมาจากการเลือกตั้งอาจจะเป็นผู้มีอิทธิพล-นักเลงหรือขาใหญ่ ฯลฯ ซึ่งชาวบ้านธรรมดาเกรงกลัวหรืออาจจะไม่มีผู้ลงสมัครแข่งขัน

          ด้วยเหตุนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดจึงเป็นข้าราชการประจำที่ส่งไปจากมหาดไทย ไปทำงาน 2-3 ปีแล้วก็ย้ายออกไป กินตำแหน่งใหญ่กว่าหรือทำงานแบบเรื่อยๆ ตามน้ำ รอปลดเกษียณ

          มีผู้สงสัยว่า แล้วบรรดา ส.ส. หรือผู้บริหารท้องถิ่นอย่าง อบต./อบจ. ทำไมเลือกตั้งได้และไม่เข้าข่ายผู้มีอิทธิพลบารมีหรือใช้เงินซื้อเสียงหรอกหรือ ?

          นี่เป็นสาเหตุหนึ่งหรือไม่ที่ทำให้ผู้ว่าฯ แต่งตั้ง ไม่เข้าใจปัญหาและความต้องการของประชาชน และทำให้จังหวัดนั้นๆ ไม่มีความเจริญพัฒนา

          ที่พิสูจน์เห็นชัดเจนคือ เวลานี้มีคนจนมากกว่าคนรวยแบบที่เรียกว่า ‘รวยกระจุก-จนกระจาย’ เป็นช่องว่างเกิดขึ้นทุกที

          รัฐบาลต้องลดช่องว่างคนจน-คนรวยให้ได้ เพราะปล่อยไว้เป็นอันตรายและจะเป็นเชื้อไฟลุกลามก่อเหตุตามมาอีกมากมาย
อ๊อด เทอร์โบ
