ข่าว

ในหลวง - พระราชินี ทรงตัดหวายลูกนิมิต อุโบสถ วัดพระธาตุดอยเวียงแก้ว เชียงราย

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงตัดหวายลูกนิมิตอุโบสถบุญชุ่มรัตนปุรี ศรีธรรมราชา วัดพระธาตุดอยเวียงแก้ว ต.ศรีดอนมูล อ.เชียงแสน จ.เชียงราย

เวลา 15.33 น.  วันนี้ (30 มี.ค. 2567) พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงตัดหวายลูกนิมิต อุโบสถบุญชุ่มรัตนปุรี ศรีธรรมราชา วัดพระธาตุดอยเวียงแก้ว ต.ศรีดอนมูล อ.เชียงแสน จ.เชียงราย

 

ในหลวง - พระราชินี ทรงตัดหวายลูกนิมิต อุโบสถ วัดพระธาตุดอยเวียงแก้ว เชียงราย

 

เมื่อเสด็จพระราชดำเนินถึง อุโบสถบุญชุ่มรัตนปุรี ศรีธรรมราชา วัดพระธาตุดอยเวียงแก้ว นายพุฒิพงศ์  ศิริมาตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ คณะข้าราชการ และประชาชน เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จ  จากนั้น เสด็จเข้าอุโบสถ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการทองทิศบูชาพระพุทธเมตตามหาจักรพรรดิรัตนปุรีศรีเชียงแสน พระประธานประจำอุโบสถ ทรงกราบ ทรงศีล ประธานสงฆ์ถวายศีล 

 

ในหลวง - พระราชินี ทรงตัดหวายลูกนิมิต อุโบสถ วัดพระธาตุดอยเวียงแก้ว เชียงราย

 

ในหลวง - พระราชินี ทรงตัดหวายลูกนิมิต อุโบสถ วัดพระธาตุดอยเวียงแก้ว เชียงราย

 

ในหลวง - พระราชินี ทรงตัดหวายลูกนิมิต อุโบสถ วัดพระธาตุดอยเวียงแก้ว เชียงราย

 

ในหลวง - พระราชินี ทรงตัดหวายลูกนิมิต อุโบสถ วัดพระธาตุดอยเวียงแก้ว เชียงราย

 

นายปราเสริฐ  ปราสาททองโอสถ ประธานจัดสร้างอุโบสถบุญชุ่มรัตนปุรี ศรีธรรมราชา เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท กราบบังคมทูลรายงานประวัติความเป็นมาและวัตถุประสงค์ในการจัดสร้าง อุโบสถบุญชุ่มรัตนปุรี ศรีธรรมราชา ต่อจากนั้น พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินไปยังมณฑลพิธีตัดหวายลูกนิมิต ทรงพระสุหร่าย ทรงเจิม ทรงปิดทองลูกนิมิต และทรงตัดสาแหรกลูกนิมิตอุโบสถ และทรงโปรยเหรียญลงในหลุมลูกนิมิต พระสงฆ์เจริญชัยมงคลคาถา ชาวพนักงานลั่นฆ้องชัย ประโคมสังข์ แตร ดุริยางค์  แล้วทรงประเคนจตุปัจจัยไทยธรรมถวายพระสงฆ์ ทรงหลั่งทักษิโณทก พระสงฆ์ถวายอนุโมทนา ถวายอดิเรก

 

ในหลวง - พระราชินี ทรงตัดหวายลูกนิมิต อุโบสถ วัดพระธาตุดอยเวียงแก้ว เชียงราย

 

จากนั้น พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ นายอินทพร  จั่นเอี่ยม ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ กราบบังคมทูลเบิกผู้มีอุปการคุณในการจัดสร้างอุโบสถ เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท รับพระราชทานของที่ระลึก ตามลำดับ  เสร็จแล้ว พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ คณะบุคคลต่างๆ เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย และของที่ระลึกแด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

 

ในหลวง - พระราชินี ทรงตัดหวายลูกนิมิต อุโบสถ วัดพระธาตุดอยเวียงแก้ว เชียงราย

 

ในหลวง - พระราชินี ทรงตัดหวายลูกนิมิต อุโบสถ วัดพระธาตุดอยเวียงแก้ว เชียงราย

 

ในหลวง - พระราชินี ทรงตัดหวายลูกนิมิต อุโบสถ วัดพระธาตุดอยเวียงแก้ว เชียงราย

 

ในหลวง - พระราชินี ทรงตัดหวายลูกนิมิต อุโบสถ วัดพระธาตุดอยเวียงแก้ว เชียงราย

 

จากนั้น ทรงลงพระปรมาภิไธย และทรงลงพระนามาภิไธยในแผ่นศิลา แล้วเสด็จพระราชดำเนินไปทรงกราบที่หน้าเครื่องนมัสการ ทรงลาพระสงฆ์ ในโอกาสนี้ พระครูบาบุญชุ่ม ญาณสังวโร อรัญวาสีภิกขุ วัดพระธาตุดอยเวียงแก้ว เฝ้าฯ ถวายของที่ระลึกแด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี และถวายเงิน โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย จากนั้น เสด็จออกจากอุโบสถ ไปทรงปลูกต้นรวงผึ้งไว้เป็นที่ระลึก สมควรแก่เวลาจึงเสด็จพระราชดำเนินกลับ

logoline