ข่าว

ในหลวง – พระราชินี ทรงสักการะพระบรมสารีริกธาตุ - พระอรหันตธาตุ ณ ท้องสนามหลวง

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนิน ไปทรงสักการะพระบรมสารีริกธาตุและพระอรหันตธาตุ ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง

เวลา 09.06 น. วันนี้ (26 ก.พ. 2567)  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงสักการะ พระบรมสารีริกธาตุ และ พระอรหันตธาตุ ของพระสารีบุตรและพระโมคคัลลานะ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 ก.ค. 2567 ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร

ในหลวง – พระราชินี ทรงสักการะพระบรมสารีริกธาตุ - พระอรหันตธาตุ ณ ท้องสนามหลวง

 

ในหลวง – พระราชินี ทรงสักการะพระบรมสารีริกธาตุ - พระอรหันตธาตุ ณ ท้องสนามหลวง

 

เมื่อเสด็จพระราชดำเนินถึงมณฑลพิธีท้องสนามหลวง นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี ประธานคณะกรรมการอำนวยการจัดงานพิธีอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุ และพระอรหันตธาตุของพระสารีบุตรและพระโมคคัลลานะ คณะกรรมการจัดงานฯ และประชาชน เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จ จากนั้น เสด็จพระราชดำเนินไปยังมณฑปที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ และพระอรหันตธาตุฯ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี  ทรงวางพุ่มดอกไม้ ทรงวางพวงมาลัย ทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยสักการะพระบรมสารีริกธาตุ และพระอรหันตธาตุฯ ทรงกราบ

 

ในหลวง – พระราชินี ทรงสักการะพระบรมสารีริกธาตุ - พระอรหันตธาตุ ณ ท้องสนามหลวง

 

ในหลวง – พระราชินี ทรงสักการะพระบรมสารีริกธาตุ - พระอรหันตธาตุ ณ ท้องสนามหลวง

 

ในหลวง – พระราชินี ทรงสักการะพระบรมสารีริกธาตุ - พระอรหันตธาตุ ณ ท้องสนามหลวง

 

ในหลวง – พระราชินี ทรงสักการะพระบรมสารีริกธาตุ - พระอรหันตธาตุ ณ ท้องสนามหลวง

 

ในหลวง – พระราชินี ทรงสักการะพระบรมสารีริกธาตุ - พระอรหันตธาตุ ณ ท้องสนามหลวง

 

ต่อจากนั้น เสด็จเข้าพลับพลาพิธี ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระรัตนตรัย ทรงกราบ ทรงศีล ประธานสงฆ์ถวายศีล เสร็จแล้ว พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ นายเสริมศักดิ์ พงษ์พานิช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม และนางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายสูจิบัตรแด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี จากนั้น พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ นายเศรษฐา ทวีสินนายกรัฐมนตรี ประธานคณะกรรมการอำนวยการจัดงานฯ เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท กราบบังคมทูลรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดงานฯ  ต่อจากนั้น ทรงจุดไฟเทียนชนวน พระราชทานแก่เจ้าพนักงานพระราชพิธี เชิญไปตั้งที่มณฑปประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ และพระอรหันตธาตุฯ และพระราชทานไปตั้งที่มณฑป ณ หอคำหลวง อุทยานราชพฤกษ์ จ.เชียงใหม่, วัดมหาวนาราม จ.อุบลราชธานี  และวัดมหาธาตุวชิรมงคล จ.กระบี่ เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา ในโอกาสต่อไป 

 

ในหลวง – พระราชินี ทรงสักการะพระบรมสารีริกธาตุ - พระอรหันตธาตุ ณ ท้องสนามหลวง

 

ในหลวง – พระราชินี ทรงสักการะพระบรมสารีริกธาตุ - พระอรหันตธาตุ ณ ท้องสนามหลวง

เสร็จแล้ว ทรงประเคนจตุปัจจัยไทยธรรมถวายพระสงฆ์ ทรงหลั่งทักษิโณทก พระสงฆ์ถวายอนุโมทนา ถวายอดิเรก  จากนั้น เสด็จพระราชดำเนินไปทรงกราบที่หน้าเครื่องนมัสการ ทรงลาพระสงฆ์ สมควรแก่เวลา จึงประทับรถยนต์พระที่นั่ง เสด็จพระราชดำเนินกลับพระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต

 

ในหลวง – พระราชินี ทรงสักการะพระบรมสารีริกธาตุ - พระอรหันตธาตุ ณ ท้องสนามหลวง

 

ทั้งนี้ พระบรมสารีริกธาตุ และ พระอรหันตธาตุ ของพระสารีบุตรและพระโมคคัลลานะ จะอัญเชิญไปประดิษฐานในส่วนภูมิภาค ณ หอคำหลวง อุทยานราชพฤกษ์ จ.เชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 4 - 8 มี.ค. 2567 วัดมหาวนาราม จ.อุบลราชธานี ระหว่างวันที่ 9 - 13 มี.ค. 2567 และวัดมหาธาตุวชิรมงคล จ.กระบี่ ระหว่างวันที่ 14 - 18 มี.ค. 2567 เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนได้ร่วมสักการะด้วย

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ