ข่าว

ในหลวง - พระราชินี ทรงเปิดนิทรรศการ สานสัมพันธ์ทางการทูต 190 ปี ไทย - อเมริกา

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จฯ ไปทรงเปิดนิทรรศการ "Weaving Our Stories : สานสัมพันธ์ทางการทูตสหรัฐอเมริกา - ไทย 190 ปี" ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร

เวลา 17.19 น. วันนี้ (17 ม.ค. 2567) พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดนิทรรศการ "Weaving Our Stories : สานสัมพันธ์ทางการทูตสหรัฐอเมริกา - ไทย 190 ปี" ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร โดยมี นายอนุทิน ชาญวีรกุล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย (ผู้แทนรัฐบาลไทย) นายรอเบิร์ต เอฟ. โกเด็ก เอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และคณะกรรมการจัดงาน เฝ้าฯ รับเสด็จ

 

ในหลวง - พระราชินี ทรงเปิดนิทรรศการ สานสัมพันธ์ทางการทูต 190 ปี ไทย - อเมริกา

 

ในหลวง - พระราชินี ทรงเปิดนิทรรศการ สานสัมพันธ์ทางการทูต 190 ปี ไทย - อเมริกา

 

ในหลวง - พระราชินี ทรงเปิดนิทรรศการ สานสัมพันธ์ทางการทูต 190 ปี ไทย - อเมริกา

 

 

การนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงรับทูลเกล้าๆ ถวายของขวัญจากนายรอเบิร์ต เอฟ. โกเด็ก เอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย และนางสาวเกวนโดลิน เจ. คาร์ดโน รองหัวหน้าสำนักงานสถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย แล้วทอดพระเนตรทอดพระเนตรวีดิทัศน์สารคดีสั้น "Weaving Our Stories  : สานสัมพันธ์ทางการทูตสหรัฐอเมริกา - ไทย 190 ปี" ซึ่งเป็นงานแสดงศิลปะเพื่อสะท้อนความสัมพันธ์อันดีระหว่างประเทศไทยกับสหรัฐอเมริกา ในโอกาสการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตครบ 190 ปี เมื่อพุทธศักราช 2566 ซึ่งจัดโดยสถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย ร่วมกับศูนย์ซีอาเซียน (C-ASEAN) โดยความร่วมมือของมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และพิพิธภัณฑ์ผ้าในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ โดยมีภาคเอกชนไทยและสหรัฐอเมริการ่วมให้การสนับสนุน

 

ในหลวง - พระราชินี ทรงเปิดนิทรรศการ สานสัมพันธ์ทางการทูต 190 ปี ไทย - อเมริกา

 

ในหลวง - พระราชินี ทรงเปิดนิทรรศการ สานสัมพันธ์ทางการทูต 190 ปี ไทย - อเมริกา

 

ในหลวง - พระราชินี ทรงเปิดนิทรรศการ สานสัมพันธ์ทางการทูต 190 ปี ไทย - อเมริกา

 

 

จากนั้นทรงกดปุ่มไฟฟ้าเปิดนิทรรศการ "Weaving Our Stories : สานสัมพันธ์ทางการทูต สหรัฐอเมริกา - ไทย 190 ปี" และศิลปะจัดวาง "Time Owes Us Remembrance กาลเวลา คืนค่า หวนรำลึก" ฉลองครบ 190 ปีความสัมพันธ์ทางการทูตสหรัฐอเมริกา - ไทย และทอดพระเนตรนิทรรศการดังกล่าว ซึ่งมีทั้งหมด 4 ชุดประกอบด้วย ชุดที่ 1 ผืนผ้าแห่งความสัมพันธ์สหรัฐอเมริกาและไทย อันเป็นการรวมกลุ่มสตรีจากชุมชนผ้าทอ และผ้าพื้นเมืองจากทั่วประเทศ ที่เข้าร่วมในโครงการ Weaving Our Stories ชุดที่ 2 การร่วมสร้างสรรค์ผลงานศิลปะในสหรัฐอเมริกา และนักเรียนนักศึกษาในไทย ชุดที่ 3 การเดินทางของศิลปินเก็บเกี่ยวประสบการณ์ และแรงบันดาลใจจากชุมชนผ้าทอและผ้าพื้นเมืองทั่วประเทศไทย  และชุดที่ 4 การสร้างสรรค์ผลงานศิลปะจัดวาง "Time Owes Us Remembrance กาลเวลา คืนค่า หวนรำลึก" ระหว่างโครงการศิลปินที่พำนักในประเทศไทยและเทคนิคที่ใช้ในการสร้างสรรค์ผลงานนางสาวอแมนด้า พึ่งโพธิปักขิยะ ศิลปินชาวอเมริกันเชื้อสายไทย 

ในหลวง - พระราชินี ทรงเปิดนิทรรศการ สานสัมพันธ์ทางการทูต 190 ปี ไทย - อเมริกา

 

ในหลวง - พระราชินี ทรงเปิดนิทรรศการ สานสัมพันธ์ทางการทูต 190 ปี ไทย - อเมริกา

 

ในหลวง - พระราชินี ทรงเปิดนิทรรศการ สานสัมพันธ์ทางการทูต 190 ปี ไทย - อเมริกา

 

จากนั้น เสด็จเข้าห้องรับรอง ทรงลงพระปรมาภิไธย และพระนามาภิไธยในสมุดที่ระลึก สมควรแก่เวลา จึงประทับรถยนต์พระที่นั่ง เสด็จพระราชดำเนินกลับ

 

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ