ข่าว

ในหลวง ถวายพระพร สมเด็จพระราชาธิบดีเฟรเดอริก ที่ 10 เสด็จขึ้นครองราชย์

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งพระราชสาส์น ไปยัง สมเด็จพระราชาธิบดีเฟรเดอริก ที่ 10 แห่งเดนมาร์ก ในโอกาสที่เสด็จขึ้นครองราชย์ ในวันที่ 14 ม.ค. 67

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งพระราชสาส์น ไปยัง สมเด็จพระราชาธิบดีเฟรเดอริก ที่ 10 แห่งเดนมาร์ก ในโอกาสที่เสด็จขึ้นครองราชย์ ในวันที่ 14  ม.ค. 2567 ความว่า…

ฝ่าพระบาท

 

ในโอกาสอันเป็นศุภมงคลที่ฝ่าพระบาทเสด็จขึ้นครองราชย์เป็นสมเด็จพระราชาธิบดีเฟรเดอริก ที่ 10 แห่งราชอาณาจักรเดนมาร์ก หม่อมฉันในนามของประชาชนชาวไทย  ขอถวายพระพรชัยมงคลและความปรารถนาดีด้วยใจจริง เพื่อฝ่าพระบาททรงมีพระพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงและทรงประสบความสำเร็จในการปฏิบัติพระราชกรณียกิจทุกประการ ทั้งเพื่อความผาสุกร่มเย็นและความเจริญรุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวเดนมาร์กตลอดไป

 

หม่อมฉันเชื่อมั่นว่า ภายใต้รัชสมัยของฝ่าพระบาท กอปรกับเจตนารมณ์ที่แน่วแน่ร่วมกัน เราทั้งสองจะนำพาต่อยอดผลสำเร็จอันน่าชื่นชมเหล่านี้สืบต่อไป เพื่อสร้างเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศและประชาชน โดยเฉพาะระหว่างพระราชวงศ์ทั้งสองให้แน่นแฟ้น ในขณะเดียวกัน เราย่อมจะประสบความสำเร็จในการขยายและสร้างเสริมความร่วมมืออย่างเป็นรูปธรรมต่อไป เพื่อประโยชน์สุขของประเทศและประชาชนของเรา

 

หม่อมฉันและประชาชนชาวไทยขอร่วมกับประชาชนชาวเดนมาร์ก ถวายพระพรชัยมงคลให้ฝ่าพระบาทมีรัชสมัยอันรุ่งเรือง เปี่ยมด้วยพระบารมียิ่งยืนนาน

 

(พระปรมาภิไธย) มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ