ข่าว

ในหลวง ส่ง พระราชสาส์น ไปยัง สมเด็จพระราชินีนาถ แห่งเดนมาร์ก ทรงสละราชสมบัติ

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่ง พระราชสาส์น ไปยัง สมเด็จพระราชินีนาถมาร์เกรเธอ ที่ 2 แห่งเดนมาร์ก ในโอกาสที่ทรงสละราชสมบัติ วันที่ 14 ม.ค. 67

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่ง พระราชสาส์นไปยัง สมเด็จพระราชินีนาถมาร์เกรเธอ ที่ 2 แห่งเดนมาร์ ในโอกาสที่ทรงสละราชสมบัติ ในวันที่ 14  ม.ค. 2567 ความว่า…

 

ฝ่าพระบาท

 

ในโอกาสที่ฝ่าพระบาททรงครองสิริราชสมบัติมาครบรัชสมัย โดยทรงเป็นพระประมุขที่ครองสิริราชสมบัติยาวนานที่สุดของเดนมาร์กและของทวีปยุโรป หม่อมฉันในนามของประชาชนชาวไทย ขอถวายพระพรชัยมงคลและความปรารถนาดีด้วยใจจริงให้ฝ่าพระบาททรงมีพระพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงและทรงพระเกษมสำราญ การสละราชสมบัติของฝ่าพระบาทนั้นย่อมจะสร้างความรู้สึกไร้ที่ยึดเหนี่ยวอย่างมิอาจหลีกเลี่ยงได้ในจิตใจของพสกนิกรผู้จงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของฝ่าพระบาท กระนั้นการทรงงานอย่างมิทรงเห็นแก่ความเหน็ดเหนื่อยเป็นเวลากว่าห้าทศวรรษที่ผ่านมา ได้ทำให้เดนมาร์กยืนอย่างสง่างามเสมือนหลักชัยแห่งความแข็งแกร่ง เป็นสัญลักษณ์แห่งสันติภาพ และความเจริญรุ่งเรือง ท่ามกลางนานาอารยประเทศ อันเป็นพระราชกรณียกิจที่จะได้รับการสืบสานโดยสมเด็จพระราชาธิบดี เฟรเดอริก ที่ 10 ผู้ทรงสืบทอดราชสมบัติที่ทรงเกียรติยิ่งต่อไป 

 

 

หม่อมฉันและประชาชนชาวไทยตระหนักเป็นอย่างดีว่า การสร้างเสริมสัมพันธไมตรีระหว่างไทยและเดนมาร์กนั้น ฝ่าพระบาททรงเป็นผู้ให้การสนับสนุนอย่างมิเคยละเว้นมาโดยตลอด จึงขอให้ทรงทราบว่า ฝ่าพระบาทจะทรงเป็นมิตรอันประเสริฐของประเทศไทยอย่างไม่เสื่อมคลายตลอดไป

 

(พระปรมาภิไธย) มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ