ข่าว

ในหลวง พระราชินี พระราชทาน ส.ค.ส. และพรปีใหม่ 2567 แก่ปวงชนชาวไทย

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี พระราชทาน บัตรอวยพร (ส.ค.ส.) และพรปีใหม่ 2567 แก่ปวงชนชาวไทย

 

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี พระราชทาน บัตรอวยพรปีใหม่ (ส.ค.ส.) ประจำปี พุทธศักราช 2567 แก่ปวงชนชาวไทย ในวันที่ 31 ธ.ค. 2566 โดยด้านหน้าของบัตรพระราชทานพรปีใหม่ มีตราประจำพระราชวงศ์จักรีอยู่กึ่งกลาง ด้านล่างเป็นตราพระปรมาภิไธย ว.ป.ร. และตราพระนามาภิไธย ส.ท.

 

ในหลวง พระราชินี พระราชทาน ส.ค.ส. และพรปีใหม่ 2567 แก่ปวงชนชาวไทย

 

 

ในหลวง พระราชินี พระราชทาน ส.ค.ส. และพรปีใหม่ 2567 แก่ปวงชนชาวไทย

 

ในหลวง พระราชินี พระราชทาน ส.ค.ส. และพรปีใหม่ 2567 แก่ปวงชนชาวไทย

 

 

เมื่อเปิดบัตรพระราชทานพร ด้านซ้ายมีข้อความว่า “พระราชทานพรปีใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๗” พร้อมทั้งทรงลงพระปรมาภิไธย และพระนามาภิไธย ส่วนด้านขวาเป็นพระบรมฉายาลักษณ์ ‘พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว’ ที่ทรงฉายกับ ‘สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี’ ใต้พระบรมฉายาลักษณ์ระบุพระปรมาภิไธย “พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว” และพระนามาภิไธย “สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี”

 

 

โอกาสนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานพรปีใหม่ 2567 แก่ปวงชนชาวไทย ความว่า 

 

 

"ในโอกาสขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2567 นี้ ข้าพเจ้าขอส่งความสุขและความปรารถนาดีมายังท่านทั้งหลายโดยทั่วกัน ในรอบปีที่ล่วงแล้วมีเหตุการณ์สำคัญเกิดขึ้นในบ้านเมืองเราหลายอย่าง ดังที่ท่านทั้งหลายคงทราบกันเป็นอย่างดีแล้ว เรื่องหนึ่งที่ควรกล่าวถึงคือ ได้มีการประกาศให้วันที่ 13 ตุลาคมของทุกปี เป็นวันคล้ายวันสวรรคตของ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เป็นวันมวมินทรมหาราช และได้มีพิธีเปิดพระบรมราชานุสาวรีย์ ณ อุทยานเฉลิมพระเกียรติ เมื่อวันที่ 13 ตุลาคมที่ผ่านมา มีประชาชนไปร่วมงาน ร่วมถวายราชสักการะ และรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณเป็นจำนวนมาก ทั้งยังมีเรื่องที่น่ายินดีคือเมืองโบราณศรีเทพ จ.เพชรบูรณ์ ได้รับการขึ้นทะเบียนโดยองค์การเพื่อการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ หรือยูเนสโก ให้เป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรม นำความปราบปลื้มใจมาสู่เราทุกคนโดยถ้วนหน้ากัน

 

การที่บ้านเมืองเราดำรงมั่นคง และมีเกียรติยศศักดิ์ศรีเป็นที่ยอมรับของนานาประเทศชาติ จวบจนทุกวันนี้ก็ด้วยเราทุกคนต่างร่วมแรงร่วมใจกันบำเพ็ญความดี และมุ่งประโยชน์ของส่วนรวมมาโดยตลอด อย่างเช่นโครงการต่างๆ ที่จัดตั้งขึ้น เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ต้องเป็นการทำงานร่วมกันของภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชนทำให้ประสบผลสำเร็จเป็นที่น่าพอใจ นอกจากนี้ทุกคนยังช่วยกันสืบสาน รักษา ต่อยอดวัฒนธรรมอันดีงามของไทยโยเต็มกำลังความสามารถ ด้วยเห็นได้ชัดเจน จากการจัดแสดงโขนของมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพ ใน สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ซึ่งประสบความสำเร็จอย่างงดงาม

 

ในปีใหม่นี้ข้าพเจ้าจึงใคร่ขอให้ทุกท่าน ร่วมมือร่วมใจกันอย่างมั่นคง แน่วแน่ และหากมีอุปสรรค ปัญหาใดๆ เกิดขึ้นก็เผชิญปัญหาอย่างผู้มีสติ มีปัญญา และร่วมกันคิดอ่านปฏิบัติแก้ไขด้วยเหตุผล และด้วยหลักวิชา และด้วยความบริสุทธิ์จริงใจ รวมกำลังความรู้ความสามารถของทุกคนทุกฝ่าย มาใช้ให้ถูกต้องและเหมาะสม ทันต่อเหตุการณ์ ถ้าทุกคนร่วมแรงร่วมใจกันได้ดังนี้ ประเทศชาติของเราก็จะเจริญวัฒนาเป็นที่อยู่ ที่อาศัยอันสงบร่มเย็นของเราทั้งหลายได้สืบไป

 

ขออานุภาพคุณพระรัตนตรัยที่ท่านเคารพนับถือ พร้อมด้วยพระบารมีของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร จงคุ้มครองรักษาทุกท่านให้ปราศจากทุกข์โศก โรคภัย ทุกๆ ประการ บันดาลให้มีกำลังกาย กำลังใจ กำลังปัญญา ประสบแต่สิ่งที่พึงปรารถนา ตลอกศกหน้านี้และตลอดไป"

 

logoline
แท็กที่เกี่ยวข้อง

ข่าวที่น่าสนใจ