ข่าว

เจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ ทรงเปิดงาน Silk Festival 2023 Silk Success Sustainability

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

เจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ พระราชทานเครื่องหมายรับรองสินค้าแฟชั่นและหัตถกรรมพระราชทาน "Sustainable Fashion แฟชั่นแห่งความยั่งยืน" พร้อมทอดพระเนตรแฟชั่นโชว์จาก 15 แบรนด์ไทยดีไซเนอร์ ในงาน Silk Festival 2023 Silk Success Sustainability

ตลอดระยะเวลากว่า 3 ปีที่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ทรงนำประสบการณ์จากการทรงงานและทรงศึกษาผ้าทอพื้นเมือง ผลิตภัณฑ์งานหัตถกรรมพื้นบ้านในแต่ละภาค ทรงนำแนวคิดมาพัฒนาสร้างสรรค์ต่อยอดภูมิปัญญาผ้าไทยให้ทันสมัย พระราชทานลายผ้าพระราชทาน พระราชทานแนวคิดเรื่อง Sustainable Fashion ซึ่งเป็นมาตรฐานหลักของอุตสาหกรรมแฟชั่นและแนวทางการออกแบบที่นำสมัยให้เป็นที่ต้องการของตลาดทั้งในและต่างประเทศ แต่ยังคงไว้ซึ่งลวดลายของผืนผ้าที่สื่อถึงความเป็นเอกลักษณ์ท้องถิ่นในแต่ละภาคนั้นๆ นำไปสู่โครงการพระดำริ “ผ้าไทยใส่ให้สนุก” ที่ทรงส่งเสริมและพัฒนาภูมิปัญญาผ้าไทย สร้างอาชีพ สร้างรายได้ให้กับผู้ประกอบการผ้าไทยสู่ความยั่งยืน

 

เจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ ทรงเปิดงาน  Silk Festival 2023 Silk Success Sustainability

 

เจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ ทรงเปิดงาน  Silk Festival 2023 Silk Success Sustainability

 

 

เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุ 36 พรรษา และเพื่อสร้างการรับรู้ถึงผลสำเร็จของโครงการฯ กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย ร่วมกับ สมาคมแม่บ้านมหาดไทย กำหนดจัดงาน Silk Festival 2023 สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน ภายใต้แนวคิด Silk Success Sustainability ตั้งแต่วันนี้ - 3 ธ.ค. 2566 เวลา 10.00 – 20.00 น. โดยได้รับพระกรุณาธิคุณจาก สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา เสด็จไปทรงเปิดงาน ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพค เอ็กซิบิชั่น ฮอลล์ 6-7 เมืองทองธานี พร้อมทอดพระเนตรแฟชั่นโชว์ชุดผ้าไทย จาก 15 แบรนด์ไทยดีไซเนอร์

 

เจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ ทรงเปิดงาน  Silk Festival 2023 Silk Success Sustainability

 

เจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ ทรงเปิดงาน  Silk Festival 2023 Silk Success Sustainability

 

เจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ ทรงเปิดงาน  Silk Festival 2023 Silk Success Sustainability

 

เจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ ทรงเปิดงาน  Silk Festival 2023 Silk Success Sustainability

 

 

สุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย กล่าวว่า กระทรวงมหาดไทย โดย กรมการพัฒนาชุมชน และสมาคมแม่บ้านมหาดไทย น้อมนำแนวพระราชดำริ “ผ้าไทยใส่ให้สนุก” มาเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานอย่างเป็นรูปธรรม ผ่านการจัดกิจกรรมต่างๆ มากมาย เพื่อขับเคลื่อนโครงการฯ ให้สำเร็จในทุกพื้นที่ พระองค์พระราชทานลายผ้า อาทิ ลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ ลายขิดนารีรัตน ราชกัญญา รวมถึงลายผ้าพระราชทานอื่นๆ และล่าสุด “ผ้าลายดอกรักราชกัญญา” ให้พี่น้องช่างทอผ้าและผู้ประกอบการ OTOP ผ้า เครื่องแต่งกายและงานหัตถกรรม นำไปผลิตชิ้นงานเพื่อให้ตอบสนองกับความต้องการของตลาดควบคู่กับการโค้ชชิ่งให้ความรู้ การทอผ้า งานย้อมสีผ้า และผลิตภัณฑ์ลายใหม่ มีสีสันสดใส การตัดเย็บที่ทันสมัย ทำให้ผ้าไทยเป็นที่นิยมมากขึ้นในปัจจุบัน นับเป็นความสำเร็จที่พวกเราได้พยายามกันมาอย่างต่อเนื่องกว่า 3 ปี

 

เจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ ทรงเปิดงาน  Silk Festival 2023 Silk Success Sustainability

 

ด้วยพระวิสัยทัศน์และพระอัจฉริยภาพ พระองค์ได้พระราชทานแนวพระดำริในการพัฒนาผ้าไทยส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืน ทรงออกแบบพระราชทาน เครื่องหมายรับรองสินค้าแฟชั่นและหัตถกรรมพระราชทาน “Sustainable Fashion: แฟชั่นแห่งความยั่งยืน” เป็นภาพตัวอักษร S หมายถึง เจ้าฟ้าหญิงสิริวัณณวรีฯ พระผู้ทรงเป็นดั่งแสงสว่างบนเส้นทาง แห่งการฟื้นคืนภูมิปัญญาผ้าและหัตถศิลป์ไทย และยังหมายถึง Sustainable คือ แนวพระราชดำริแห่งความยั่งยืนในทุกมิติที่สร้างชีวิตที่ดีให้แก่ราษฎร ทรงออกแบบ ให้มีตัวอักษรข้อความ Sustainable Fashion ล้อไปกับตัวอักษร S หมายถึง แนวพระราชดำริ “แฟชั่นแห่งความยั่งยืน” ที่ทุกกระบวนการสร้างสรรค์ผืนผ้าและงานหัตถกรรมล้วนเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและโลกใบเดียวของเรา และทรงออกแบบรูปหัวใจประดับไว้ที่ส่วนต้น กลาง และ ปลาย ของข้อความ Sustainable Fashion ด้วยทรงปรารถนาให้ผู้สร้างสรรค์ผืนผ้าและงานหัตถกรรมนำแนวพระดำรินี้ ไปต่อยอดตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำ

 

เจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ ทรงเปิดงาน  Silk Festival 2023 Silk Success Sustainability

 

ในการนี้ทรงพระราชทานเครื่องหมายรับรองสินค้าแฟชั่นและหัตถกรรมพระราชทาน “Sustainable Fashion แฟชั่นแห่งความยั่งยืน” แก่ช่างทอผ้า ช่างหัตถกรรม ผู้ผลิต และผู้ประกอบการที่สร้างสรรค์ผืนผ้าและหัตถกรรมด้วยขั้นตอนที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อนำไปสู่หมู่บ้านยั่งยืน โดยมีแนวทางคาร์บอนฟุตพริ้นท์ ขยายผลไปสู่การคิดคาร์บอนเครดิต ที่กระทรวงมหาดไทย โดยกรมการพัฒนาชุมชนกำลังขับเคลื่อนอยู่ในขณะนี้ ซึ่งจะสามารถรับรองการซื้อขายคาร์บอนเครดิต เป็นแนวทางของ Sustainable Fashion มีเครื่องนุ่งห่มที่ย้อมสีธรรมชาติ อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ปราศจากสารเคมี

 

เจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ ทรงเปิดงาน  Silk Festival 2023 Silk Success Sustainability

 

ผู้สนใจสามารถเข้าชมนิทรรศการและเลือกซื้อผ้าไทย ผ้าพื้นเมือง ผลิตภัณฑ์หัตถศิลป์ชั้นสูง และอาหารจากร้านดังทั่วประเทศได้ในงาน Silk Festival 2023 สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน ตั้งแต่วันนี้ - 3 ธ.ค. 2566 เวลา 10.00 – 20.00 น. ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เอ็กซิบิชั่น ฮอลล์ 6-7 เมืองทองธานี สอบถามโทร. 08-1877-6969

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ