ข่าว

โปรดเกล้าฯ ให้ข้าราชการในพระองค์ รับราชการ 'อัตราพลเอกพิเศษ'

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการ โปรดเกล้าฯ ให้ 3 นายพล ข้าราชการในพระองค์ฝ่ายทหารรับราชการ ‘อัตราพลเอกพิเศษ’

เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม ราชกิจจานุเบกษาเล่ม 140 ตอนพิเศษ 250 ง หน้า 1-2 ลงวันที่ 5 ตุลาคม 2566 เผยแพร่พระบรมราชโองการ ประกาศให้ข้าราชการในพระองค์ฝ่ายทหารรับราชการระบุว่าพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ข้าราชการในพระองค์ฝ่ายทหารรับราชการ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 15 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560

ราชกิจจาฯ เผยแพร่ พระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ข้าราชการในพระองค์ฝ่ายทหารรับราชการ จำนวน 3 นาย มีดังนี้

 

1.พลเอก ธรรมนูญ วิถี ตำแหน่ง รองผู้บัญชาการทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ (1 ) หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์ (อัตรา พลเอก) ดำรงตำแหน้ืง รองผู้บัญชาการกองบัญชาการทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ (1) หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์ (อัตรา พลเอกพิเศษ)

 

 

2.พลเอก กล้าหาญ เพ็ชรมีศรี ตำแหน่ง รองผู้บัญชาการทหารมหาดเล็กราชวัลลภ รักษาพระองค์ ( 2 ) กองบัญชาการทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์ (อัตรา พลเอก) ดำรงตำแหน่ง รองผู้บัญชาการกองบัญชาการทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ (2 ) หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์ (อัตรา พลเอกพิเศษ)

 

 

3.พลเอกฐิติราช หนองหารพิทักษ์ ตำแหน่ง รองผู้บัญชาการทหารมหาดเล็กราชวัลลภ รักษาพระองค์ ( 3 ) กองบัญชาการทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์ (อัตรา พลเอก ) ดำรงตำแหน่ง รองผู้บัญชาการกองบัญชาการทหารมหาดเล็กราชวัลลภ รักษาพระองค์ ( 3 ) หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์ (อัตรา พลเอกพิเศษ )

 

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 3 ตุลาคม 2566

ประกาศ ณ วันที่ 5 ตุลาคม 2566 เป็นปีที่ 8 ในรัชกาลปัจจุบัน

 

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ