ข่าว

ในหลวง - พระราชินี พระราชทานรางวัลการทดสอบอัญเชิญพระมหาคัมภีร์อัลกุรอาน

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินไปพระราชทานรางวัลการทดสอบการอัญเชิญพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานระดับประเทศ ครั้งที่ 16 ประจำปี 2566 ณ มัสยิดกลาง จ.ปัตตานี

เวลา 18.43 น. วันนี้ (27 ก.ย. 2566) พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินไปพระราชทานรางวัลการทดสอบการอัญเชิญพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานระดับประเทศ ครั้งที่ 16 ประจำปี 2566มัสยิดกลาง จ.ปัตตานี และเสด็จฯ ไปพระราชทานโล่เกียรติคุณและเงินรางวัลแก่คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัด และอิหม่ามที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น ประจำปี 2565 และพระราชทานรางวัลแก่ผู้แทนโรงเรียน ผู้บริหารโรงเรียน ครู และนักเรียน โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามภาคใต้ ประจำปี 2565 ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี อ.เมือง จ.ปัตตานี

 

ในหลวง - พระราชินี พระราชทานรางวัลการทดสอบอัญเชิญพระมหาคัมภีร์อัลกุรอาน

 

ในหลวง - พระราชินี พระราชทานรางวัลการทดสอบอัญเชิญพระมหาคัมภีร์อัลกุรอาน

 

ในหลวง - พระราชินี พระราชทานรางวัลการทดสอบอัญเชิญพระมหาคัมภีร์อัลกุรอาน

 

 

เมื่อเสด็จฯ ถึง มัสยิดกลาง จ.ปัตตานี นายวัฒนา อาบีดีน ผู้ชนะเลิศการทดสอบการอัญเชิญพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานระดับประเทศ ประจำปี 2565 อัญเชิญพระมหาคัมภีร์อัลกุรอาน นายสมาน ก้อพิทักษ์ แปลความหมายเป็นภาษาไทย นางพาตีเมาะ สะดียามู ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี กราบบังคมทูลรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดโครงการทดสอบการอัญเชิญพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานระดับประเทศ พร้อมทั้งกราบบังคมทูลเบิก ผู้ชนะเลิศ รองชนะเลิศ คณะกรรมการตัดสิน และผู้ให้การสนับสนุนการจัดงานฯ เข้ารับพระราชทานถ้วยรางวัล และโล่ที่ระลึก

 

ในหลวง - พระราชินี พระราชทานรางวัลการทดสอบอัญเชิญพระมหาคัมภีร์อัลกุรอาน

 

ในหลวง - พระราชินี พระราชทานรางวัลการทดสอบอัญเชิญพระมหาคัมภีร์อัลกุรอาน

 

ต่อมา นายประสาน ศรีเจริญ รองประธานผู้ทรงคุณวุฒิสำนักจุฬาราชมนตรี ผู้แทนจุฬาราชมนตรี ขอดูอาร์ และขอพระจากพระเจ้า พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ประทับยืน และยกพระหัตถ์ ตามผู้แทนจุฬาราชมนตรี จากนั้นทรงมีพระราชปฏิสันถารกับผู้นำศาสนาอิสลาม ตามพระราชอัธยาศัย เสด็จออกจากห้องโถงมัสยิดกลางจังหวัดปัตตานี ไปยังบริเวณด้านหน้ามัสยิดกลางจังหวัดปัตตานี ประทับพระราชอาสน์ ฉายพระบรมฉายาลักษณ์ร่วมกับสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี คณะกรรมการตัดสินการทดสอบการอัญเชิญพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานระดับประเทศ ประจำปี 2566 ผู้ได้รับรางวัลการทดสอบการอัญเชิญพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานระดับประเทศ ประจำปี 2566 และผู้ให้การสนับสนุนการจัดงานฯ

ในหลวง - พระราชินี พระราชทานรางวัลการทดสอบอัญเชิญพระมหาคัมภีร์อัลกุรอาน

 

ในหลวง - พระราชินี พระราชทานรางวัลการทดสอบอัญเชิญพระมหาคัมภีร์อัลกุรอาน

 

จากนั้น เสด็จฯ ไปยังลานด้านข้างมัสยิดกลางจังหวัดปัตตานี ทอดพระเนตรนิทรรศการโครงการพัฒนาพื้นที่บ้านกูแบสีราอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในรัชกาลที่ 10, สินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ ทรงเยี่ยมหน่วยแพทย์พระราชทาน ทรงเยี่ยมประชาชนที่มาเฝ้าฯ รับเสด็จ ตามพระราชอัธยาศัย และประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จฯ ออกจาก มัสยิดกลาง จ.ปัตตานี ไปยังที่ทำการองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี

 

ในหลวง - พระราชินี พระราชทานรางวัลการทดสอบอัญเชิญพระมหาคัมภีร์อัลกุรอาน

 

ในหลวง - พระราชินี พระราชทานรางวัลการทดสอบอัญเชิญพระมหาคัมภีร์อัลกุรอาน

 

ในหลวง - พระราชินี พระราชทานรางวัลการทดสอบอัญเชิญพระมหาคัมภีร์อัลกุรอาน

 

​การนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จเข้าหอประชุมที่ทำการองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี ประทับพระราชอาสน์แล้ว นายอนุทิน ชาญวีรกูล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย กราบบังคมทูลรายงานและขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตกราบบังคมทูลเบิกบุคคลต่างๆ เข้าเฝ้าฯ ดังนี้ คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น ประจำปี 2565 เข้ารับพระราชทานโล่เกียรติคุณ และเงินรางวัล, อิหม่ามที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น ประจำปี 2565 รับพระราชทานโล่เกียรติคุณ และเงินรางวัล

ในหลวง - พระราชินี พระราชทานรางวัลการทดสอบอัญเชิญพระมหาคัมภีร์อัลกุรอาน

 

ในหลวง - พระราชินี พระราชทานรางวัลการทดสอบอัญเชิญพระมหาคัมภีร์อัลกุรอาน

 

ในหลวง - พระราชินี พระราชทานรางวัลการทดสอบอัญเชิญพระมหาคัมภีร์อัลกุรอาน

 

ต่อมา พล.ต.อ.เพิ่มพูน ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กราบบังคมทูลรายงาน และขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตกราบบังคมทูลเบิกผู้แทนโรงเรียน ผู้บริหารโรงเรียน ครูและนักเรียน โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามภาคใต้ ที่ได้รับการคัดเลือกให้ได้รับพระราชทานรางวัล ประจำปี 2565 เข้ารับพระราชทานรางวัล การนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานพระราชดำรัส และทรงมีพระราชปฏิสันถารกับผู้มาเฝ้าฯ ตามพระราชอัธยาศัย สมควรแก่เวลา เสด็จฯ กลับ

 

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ