ข่าว

นายกฯ นำ คณะรัฐมนตรี เฝ้าฯ ถวายสัตย์ปฏิญาณ ก่อนเข้ารับตำแหน่งหน้าที่

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี นำคณะรัฐมนตรี ซึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้ง เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ถวายสัตย์ปฏิญาณก่อนเข้ารับตำแหน่งหน้าที่

เวลา 13.53 น. วันนี้ (5 ก.ย. 2566) พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จออก ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี นำ คณะรัฐมนตรี ซึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้ง เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ถวายสัตย์ปฏิญาณ ก่อนเข้ารับตำแหน่งหน้าที่ ดังนี้

 

นายกฯ นำ คณะรัฐมนตรี เฝ้าฯ ถวายสัตย์ปฏิญาณ ก่อนเข้ารับตำแหน่งหน้าที่

 

 •  นายภูมิธรรม  เวชยชัย     รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์
 •  นายสมศักดิ์  เทพสุทิน     รองนายกรัฐมนตรี
 •  นายปานปรีย์  พหิทธานุกร     รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ
 •  นายอนุทิน  ชาญวีรกูล     รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
 •  พลตำรวจเอก พัชรวาท  วงษ์สุวรรณ     รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม       
 •  นายพีระพันธุ์  สาลีรัฐวิภาค     รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน

 

 

 •   นางพวงเพ็ชร  ชุนละเอียด     รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
 •   นายสุทิน  คลังแสง     รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม
 •   นายเศรษฐา  ทวีสิน     รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังอีกตำแหน่งหนึ่ง
 •   นายกฤษฎา  จีนะวิจารณะ     รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง
 •   นายจุลพันธ์  อมรวิวัฒน์     รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง
 •   นายจักรพงษ์  แสงมณี     รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศ
 •   นางสาวสุดาวรรณ  หวังศุภกิจโกศล     รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
 •   นายวราวุธ  ศิลปอาชา     รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาและสังคมและความมั่นคงของ           มนุษย          
 • นางสาวศุภมาส  อิศรภักดี     รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม      

 

  นายกฯ นำ คณะรัฐมนตรี เฝ้าฯ ถวายสัตย์ปฏิญาณ ก่อนเข้ารับตำแหน่งหน้าที่

 

 •  ร้อยเอก ธรรมนัส  พรหมเผ่า     รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
 •  นายไชยา  พรหมา     รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
 •  นายอนุชา  นาคาศัย     รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
 •  นายสุริยะ  จึงรุ่งเรืองกิจ     รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม
 •  นางมนพร  เจริญศรี     รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม
 •  นายสุรพงษ์  ปิยะโชติ     รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม
 •  นายประเสริฐ  จันทรรวงทอง     รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
 •  นายนภินทร  ศรีสรรพางค์     รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์
 •  นายเกรียง  กัลป์ตินันท์     รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย
 •   นายทรงศักดิ์  ทองศรี     รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย
 •   นายชาดา  ไทยเศรษฐ์     รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย
 •   พันตำรวจเอก ทวี  สอดส่อง     รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม
 •   นายพิพัฒน์  รัชกิจประการ     รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน
 •   นายเสริมศักดิ์  พงษ์พานิช     รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม
 •   พลตำรวจเอก เพิ่มพูน  ชิดชอบ     รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
 •   นายสุรศักดิ์  พันธ์เจริญวรกุล     รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
 •   นายชลน่าน  ศรีแก้ว     รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
 •   นายสันติ  พร้อมพัฒน์     รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
 •   นางสาวพิมพ์ภัทรา  วิชัยกุล     รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม

 

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ