ข่าว

ในหลวง – พระราชินี ทอดพระเนตร ละครชาตรี มโนราห์ ณ หอประชุมใหญ่ ศูนย์วัฒนธรรมฯ

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรการแสดงละครชาตรี เรื่อง 'มโนห์รา' ณ หอประชุมใหญ่ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย

เวลา 19.34 น.  วันนี้ (4 ก.ย. 2566) พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง ไปทอดพระเนตรการแสดง ละครชาตรี เรื่อง “มโนราห์” จัดโดยมูลนิธิสมาคมสตรีอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย ในพระอุปถัมภ์ของ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ณ หอประชุมใหญ่ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร

 

ในหลวง – พระราชินี ทอดพระเนตร ละครชาตรี มโนราห์ ณ หอประชุมใหญ่ ศูนย์วัฒนธรรมฯ

 

เมื่อเสด็จพระราชดำเนินถึง นายอิทธิพล  คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม นายโกวิท ผกามาศ อธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม นายพนมบุตร จันทรโชติ อธิบดีกรมศิลปากร นางสาวอัญชุลี  สิมะเสถียร ประธานกรรมการมูลนิธิสมาคมสตรีอุดมศึกษาแห่งประเทศไทยฯ พร้อมด้วยคณะกรรมการจัดงานฯ เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จ

 

ในหลวง – พระราชินี ทอดพระเนตร ละครชาตรี มโนราห์ ณ หอประชุมใหญ่ ศูนย์วัฒนธรรมฯ

 

 

จากนั้น พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ ผู้ทำคุณประโยชน์ และผู้สนับสนุนการจัดงานฯ เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท รับพระราชทานของที่ระลึก แล้วเสด็จเข้าหอประชุมใหญ่ พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ นายโกวิท ผกามาศ อธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายสูจิบัตรแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และนางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายสูจิบัตรแด่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสร็จแล้ว นางเบญจวรรณ สร่างนิทร กรรมการมูลนิธิสมาคมสตรีอุดมศึกษาแห่งประเทศไทยฯ และประธานกรรมการอำนวยการจัดงานฯ กราบบังคมทูลรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดงานฯ และกราบบังคมทูลเชิญทอดพระเนตรการแสดง ซึ่งแบ่งออกเป็น 2 ภาค ประกอบด้วย การแสดงรำเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ และ ละครชาตรี เรื่อง “มโนราห์” ตอนบุพเพสันนิวาส เมื่อการแสดงจบแล้ว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เชิญช่อดอกไม้พระราชทานมอบให้แก่ อธิบดีกรมศิลปากร ผู้แทนมูลนิธิสมาคมสตรีอุดมศึกษาแห่งประเทศไทยฯ นักแสดงกิตติมศักดิ์ ผู้แทนครูผู้ฝึกซ้อม และพิธีกร สมควรแก่เวลา จึงประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินกลับ

 

ในหลวง – พระราชินี ทอดพระเนตร ละครชาตรี มโนราห์ ณ หอประชุมใหญ่ ศูนย์วัฒนธรรมฯ

 

 

มูลนิธิสมาคมสตรีอุดมศึกษาแห่งประเทศไทยฯ จัดการแสดง ละครชาตรี เรื่อง “มโนราห์” ขึ้น เพื่อเผยแพร่พระเกียรติคุณและเฉลิมฉลองวาระครบรอบ 100 ปี วันประสูติของ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ และในโอกาสที่องค์การศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งชาติ (UNESCO) ประกาศยกย่องพระเกียรติคุณเป็นบุคคลสำคัญของโลกในปี 2566 ด้านการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรม

 

ในหลวง – พระราชินี ทอดพระเนตร ละครชาตรี มโนราห์ ณ หอประชุมใหญ่ ศูนย์วัฒนธรรมฯ

 

ในหลวง – พระราชินี ทอดพระเนตร ละครชาตรี มโนราห์ ณ หอประชุมใหญ่ ศูนย์วัฒนธรรมฯ

ละครชาตรี เป็นละครพื้นบ้านของไทยประเภทหนึ่งที่เกิดจากการผสมผสานระหว่างโนราของภาคใต้กับละครนอกของภาคกลาง ละครชาตรีเป็นที่นิยมแพร่หลายทางภาคใต้ เรื่องที่นิยมแสดงคือเรื่อง พระสุธนและนางโนราห์ จึงเรียกละครประเภทนี้ว่า โนราห์ชาตรี ต่อมา กรมศิลปากรได้พัฒนาและปรับปรุงละครชาตรีให้มีบทละครและการร่ายรำ จัดการแสดงบนเวทีโรงละครขนาดใหญ่ มีการแบ่งบทเป็นองก์ แต่ละองก์มีการเปิดและปิดม่าน เพื่อเปลี่ยนฉากแบบสมจริง เรียงเป็นลำดับตามท้องเรื่อง จึงเป็นละครที่สร้างความสนุกสนานเพลิดเพลินแก่ผู้ชม

 

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ