ข่าว

ในหลวง โปรดเกล้าฯ ให้ผู้ว่าฯ พิจิตร เชิญ ถุงพระราชทาน มอบแก่ราษฎรประสบ วาตภัย

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

ในหลวง โปรดเกล้าฯ ให้ผู้ว่าฯ พิจิตร เชิญ ถุงพระราชทาน ไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบ วาตภัย ในพื้นที่ อ.สามง่าม จ.พิจิตร และทรงรับผู้ได้รับบาดเจ็บเป็นคนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์

เวลา 14.35 น. วันนี้ (24 พ.ค. 2566) พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ นายพยนต์  อัศวพิชยนต์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร ในฐานะประธานกรรมการมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประจำจังหวัดพิจิตร ร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภค จำนวน 450 ถุง ไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบวาตภัยในพื้นที่อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร ณ ศาลาการเปรียญ วัดเนินปอ ต.เนินปอ อ.สามง่าม จ.พิจิตร เพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น และเป็นขวัญกำลังใจแก่ราษฎร

 

ในหลวง โปรดเกล้าฯ ให้ผู้ว่าฯ พิจิตร เชิญ ถุงพระราชทาน มอบแก่ราษฎรประสบ วาตภัย

 

ในหลวง โปรดเกล้าฯ ให้ผู้ว่าฯ พิจิตร เชิญ ถุงพระราชทาน มอบแก่ราษฎรประสบ วาตภัย

 

ในหลวง โปรดเกล้าฯ ให้ผู้ว่าฯ พิจิตร เชิญ ถุงพระราชทาน มอบแก่ราษฎรประสบ วาตภัย

 

ในหลวง โปรดเกล้าฯ ให้ผู้ว่าฯ พิจิตร เชิญ ถุงพระราชทาน มอบแก่ราษฎรประสบ วาตภัย

 

ในหลวง โปรดเกล้าฯ ให้ผู้ว่าฯ พิจิตร เชิญ ถุงพระราชทาน มอบแก่ราษฎรประสบ วาตภัย

 

โอกาสนี้ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมรับผู้ได้รับบาดเจ็บจากเหตุวาตภัยครั้งนี้ ไว้เป็นคนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์ พร้อมทั้งพระราชทานความช่วยเหลือในการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารโดมสนามกีฬาในร่ม โรงเรียนวัดเนินปอ ที่ได้รับความเสียหายให้กลับมาใช้ในการเรียนการสอนได้ตามปกติโดยเร็ว รวมทั้งพระราชทานอาหารแก่ราษฎรที่ประสบวาตภัย และเจ้าหน้าที่มาปฏิบัติหน้าที่ในการให้การช่วยเหลือด้วย 

 

ในหลวง โปรดเกล้าฯ ให้ผู้ว่าฯ พิจิตร เชิญ ถุงพระราชทาน มอบแก่ราษฎรประสบ วาตภัย

 

ในหลวง โปรดเกล้าฯ ให้ผู้ว่าฯ พิจิตร เชิญ ถุงพระราชทาน มอบแก่ราษฎรประสบ วาตภัย

 

ในหลวง โปรดเกล้าฯ ให้ผู้ว่าฯ พิจิตร เชิญ ถุงพระราชทาน มอบแก่ราษฎรประสบ วาตภัย

 

 

เหตุวาตภัยที่อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร เกิดขึ้นเมื่อช่วงเย็นของวันที่ 22 พ.ค. 2566 ส่งผลให้บ้านเรือนราษฎร สิ่งสาธารณประโยชน์ และโรงเรียนได้รับความเสียหาย ราษฎรได้รับความเดือดร้อนและผลกระทบ 408 ครัวเรือน โดยเฉพาะอาคารโดมสนามกีฬาในร่ม โรงเรียนวัดเนินปอ หมู่ที่ 1 ต.เนินปอ ถูกพายุฤดูร้อนพัดโครงหลังคาโดมโค่นหักทับผู้ปกครองนักเรียน นักการภารโรง และนักเรียน ที่เข้าไปหลบฝนขณะเกิดพายุฤดูร้อน ทำให้มีผู้เสียชีวิต จำนวน 7 คน และได้รับบาดเจ็บ จำนวน 18 คน

 

ในหลวง โปรดเกล้าฯ ให้ผู้ว่าฯ พิจิตร เชิญ ถุงพระราชทาน มอบแก่ราษฎรประสบ วาตภัย

 

ในหลวง โปรดเกล้าฯ ให้ผู้ว่าฯ พิจิตร เชิญ ถุงพระราชทาน มอบแก่ราษฎรประสบ วาตภัย

 

ในหลวง โปรดเกล้าฯ ให้ผู้ว่าฯ พิจิตร เชิญ ถุงพระราชทาน มอบแก่ราษฎรประสบ วาตภัย

 

ในจำนวนนี้มีผู้ได้รับบาดเจ็บสาหัสที่ต้องเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล 6 คน ซึ่งจังหวัดพิจิตร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้เร่งดำเนินการสำรวจและให้ความช่วยเหลือราษฎร จัดหาเครื่องอุปโภคบริโภค ที่พักอาศัยชั่วคราวให้แก่ประชาชนผู้ประสบวาตภัย เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น เพื่อให้ราษฎรสามารถกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติสุขโดยเร็วด้วยแล้ว

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ