ข่าว

'วันพืชมงคล 2566' ในหลวง พระราชินี เสด็จฯ ไปในการพระราชพิธีฯ ณ ท้องสนามหลวง

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ พุทธศักราช 2566 ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง

เวลา 08.36 น. วันนี้ (17 พ.ค. 2566) พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ พุทธศักราช 2566 ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง

 

ครั้นเสด็จพระราชดำเนินถึงมณฑลพิธี พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ นายประยูร อินสกุล ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ซึ่งทำหน้าที่พระยาแรกนายาตราขบวนพร้อมด้วยเทพีคู่หาบทอง - เงิน ออกจากโรงพิธีพราหมณ์ เมื่อถึงหน้าพระที่นั่ง พระยาแรกนา เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ถวายบังคม แล้วออกไปประกอบพิธีแรกนา เจ้าพนักงานจูงพระโคเทียมแอก พระยาแรกนาเจิมพระโคและคันไถ แล้วจึงไถดะไปโดยรี 3 รอบ โดยขวาง 3 รอบ หว่านธัญพืช โหรหลวงลั่นฆ้องชัยแล้วไถกลบอีก 3 รอบ   เจ้าพนักงานปลดพระโคออกจากแอก พระยาแรกนาและเทพีกลับไปยังโรงพิธีพราหมณ์

 

\'วันพืชมงคล 2566\' ในหลวง พระราชินี เสด็จฯ ไปในการพระราชพิธีฯ ณ ท้องสนามหลวง

 

\'วันพืชมงคล 2566\' ในหลวง พระราชินี เสด็จฯ ไปในการพระราชพิธีฯ ณ ท้องสนามหลวง

 

\'วันพืชมงคล 2566\' ในหลวง พระราชินี เสด็จฯ ไปในการพระราชพิธีฯ ณ ท้องสนามหลวง

 

 

พราหมณ์เชิญของกินเสี่ยงทาย 7 สิ่ง ตั้งเลี้ยงพระโค เสร็จแล้ว นายอภัย สุทธิสังข์ รองปลัดกระทรวงเกษตร และสหกรณ์ กราบบังคมทูลถวายคำพยากรณ์การเสี่ยงทายผ้าของพระยาแรกนาสำหรับนุ่งไปประกอบพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ พุทธศักราช 2566 และการเสี่ยงทายพระโคกินเลี้ยง การนี้ พระยาแรกนาหยิบเสี่ยงทายผ้านุ่ง 5 คืบ พยากรณ์ว่า น้ำจะมีปริมาณพอดี ข้าว กล้าในนาจะได้ผลบริบูรณ์ และผลาหาร มังสาหารจะอุดมสมบูรณ์ดี การเสี่ยงทายพระโคกินเลี้ยง พระโคกินหญ้า พยากรณ์ว่า น้ำท่าจะบริบูรณ์พอควร พร้อมด้วยธัญญาหาร ผลาหาร ภักษาหาร มังสาหาร อุดมสมบูรณ์ดี และพระโคกินเหล้า พยากรณ์ว่า การคมนาคมสะดวกยิ่งขึ้น การค้าขายกับต่างประเทศดีขึ้น ทำให้เศรษฐกิจเจริญรุ่งเรือง  

 

\'วันพืชมงคล 2566\' ในหลวง พระราชินี เสด็จฯ ไปในการพระราชพิธีฯ ณ ท้องสนามหลวง

 

\'วันพืชมงคล 2566\' ในหลวง พระราชินี เสด็จฯ ไปในการพระราชพิธีฯ ณ ท้องสนามหลวง

 

\'วันพืชมงคล 2566\' ในหลวง พระราชินี เสด็จฯ ไปในการพระราชพิธีฯ ณ ท้องสนามหลวง

 

\'วันพืชมงคล 2566\' ในหลวง พระราชินี เสด็จฯ ไปในการพระราชพิธีฯ ณ ท้องสนามหลวง

 

\'วันพืชมงคล 2566\' ในหลวง พระราชินี เสด็จฯ ไปในการพระราชพิธีฯ ณ ท้องสนามหลวง

 

\'วันพืชมงคล 2566\' ในหลวง พระราชินี เสด็จฯ ไปในการพระราชพิธีฯ ณ ท้องสนามหลวง

 

 

\'วันพืชมงคล 2566\' ในหลวง พระราชินี เสด็จฯ ไปในการพระราชพิธีฯ ณ ท้องสนามหลวง

 

\'วันพืชมงคล 2566\' ในหลวง พระราชินี เสด็จฯ ไปในการพระราชพิธีฯ ณ ท้องสนามหลวง

 

\'วันพืชมงคล 2566\' ในหลวง พระราชินี เสด็จฯ ไปในการพระราชพิธีฯ ณ ท้องสนามหลวง

 

\'วันพืชมงคล 2566\' ในหลวง พระราชินี เสด็จฯ ไปในการพระราชพิธีฯ ณ ท้องสนามหลวง

 

ต่อจากนั้น นายอภัย สุทธิสังข์ รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กราบบังคมทูลเบิกผู้เข้ารับพระราชทานโล่รางวัล ในงานพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ พุทธศักราช 2566 ประกอบด้วย ปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน จำนวน 2 สาขา  เกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ จำนวน 16 สาขาอาชีพ ผู้แทนสถาบันเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ จำนวน 12 กลุ่ม และผู้แทนสหกรณ์ดีเด่นแห่งชาติ จำนวน 3 สหกรณ์ กับปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน และเกษตรกรดีเด่น ประจำปีพุทธศักราช 2565 ที่ไม่ได้เข้ารับพระราชทานโล่รางวัลเมื่อปีที่ผ่านมา เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท รับพระราชทานรางวัล เสร็จแล้ว พระยาแรกนายาตราขบวนพร้อมด้วยเทพี ออกจากโรงพิธีพราหมณ์ เมื่อถึงหน้าพระที่นั่ง พระยาแรกนา เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ถวายบังคม พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงรับการถวายความเคารพของผู้มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท แล้วประทับรถยนต์พระที่นั่ง เสด็จพระราชดำเนินไปยังแปลงนาสาธิต สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต ทอดพระเนตรพระยาแรกนาหว่านข้าวในแปลงนาสาธิต สำหรับปลูกไว้เก็บเมล็ดพันธุ์ เพื่อใช้ในการพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญในปีต่อๆ ไป

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ