ข่าว

ในหลวง -พระราชินี พระราชทานสิ่งของ ช่วยเหลือประชาชน เหตุ แผ่นดินไหว 'ตุรกี'

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานสิ่งของ แก่ประชาชนชาวตุรกีที่ประสบเหตุภัยพิบัติแผ่นดินไหวในสาธารณรัฐ 'ตุรกี'

วันนี้ 15 ก.พ.2566 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ นายจิรายุ  อิศรางกูร ณ อยุธยา องคมนตรี เชิญสิ่งของพระราชทาน ได้แก่ เครื่องปั่นไฟขนาดเล็กซึ่งมีความจำเป็นในสถานการณ์ปัจจุบัน, ถุงนอนกันหนาวที่กันความเย็นได้ถึงอุณหภูมิติดลบ 24 องศาเซลเซียส, เต็นท์นอนขนาดใหญ่ สำหรับ 5-6 คน, ผ้านวมกันหนาว อาหารแห้ง, นม และน้ำดื่ม ไปมอบแก่ นางแซรัป  แอร์ซอย เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐตุรกีประจำประเทศไทย ณ โรงเก็บอากาศยาน ฝูงบิน 601 กองบิน 6 กองทัพอากาศ  เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร โดยกองทัพอากาศเป็นผู้ดำเนินการจัดส่งสิ่งของพระราชทานไปยังสาธารณรัฐตุรกี เพื่อนำไปช่วยเหลือและบรรเทาทุกข์แก่ประชาชนที่ได้รับความเดือนร้อนจากเหตุแผ่นดินใน ตุรกี ต่อไป

 

ในหลวง -พระราชินี พระราชทานสิ่งของ ช่วยเหลือประชาชน เหตุ แผ่นดินไหว \'ตุรกี\'

 

ในหลวง -พระราชินี พระราชทานสิ่งของ ช่วยเหลือประชาชน เหตุ แผ่นดินไหว \'ตุรกี\'

 

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงติดตามสถานการณ์ แผ่นดินไหว ในสาธารณรัฐ ตุรกี อย่างใกล้ชิด ทรงมีพระราชสาส์นแสดงความเสียพระราชหฤทัยไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐตุรกี กรณีเกิดแผ่นดินไหวที่จังหวัดคาห์รามันมาราช สาธารณรัฐตุรกี ด้วยน้ำพระราชหฤทัยห่วงใย

 

ในหลวง -พระราชินี พระราชทานสิ่งของ ช่วยเหลือประชาชน เหตุ แผ่นดินไหว \'ตุรกี\'

 

ในการนี้ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ในการจัดหาสิ่งของต่างๆ ที่จำเป็น เพื่อพระราชทานความช่วยเหลือและบรรเทาทุกข์แก่ประชาชนชาวตุรกีที่ประสบเหตุภัยพิบัติแผ่นดินไหว

 

ในหลวง -พระราชินี พระราชทานสิ่งของ ช่วยเหลือประชาชน เหตุ แผ่นดินไหว \'ตุรกี\'

 

ทั้งนี้สาธารณรัฐ ตุรกี เกิดเหตุ แผ่นดินไหว ที่จังหวัดคาห์รามันมาราช เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2566 ความเสียหายอันเกิดจากแผ่นดินไหวขนาด 7.8 ริกเตอร์ และการสั่นสะเทือนที่ตามมานั้น ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต ผู้บาดเจ็บ ผู้สูญหาย และผู้ไร้ที่อยู่อาศัยเป็นจำนวนมาก ทั้งยังก่อให้เกิดความเสียหายต่อบ้านเรือน ทรัพย์สิน และโครงสร้างพื้นฐานเป็นวงกว้าง

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ