ข่าว

เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติฯ ถวายผ้าพระกฐิน ณ วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ จ.พิษณุโลก 

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ มหาวชิโรตตมางกูร สิริวิบูลยราชกุมาร เสด็จแทนพระองค์ถวายผ้าพระกฐิน ณ วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ มหาวชิโรตตมางกูร สิริวิบูลยราชกุมาร เสด็จแทนพระองค์ไปในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวาย ผ้าพระกฐิน พุทธศักราช 2565 ณ วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 

เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติฯ  ถวายผ้าพระกฐิน ณ วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ จ.พิษณุโลก 


สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ มหาวชิโรตตมางกูร สิริวิบูลยราชกุมาร ประทับรถยนต์พระที่นั่ง เสด็จออกจากพระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต ไปประทับเครื่องบินพระที่นั่ง ไปยังท่าอากาศยานทหารกองบิน 46 จังหวัดพิษณุโลก

เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติฯ  ถวายผ้าพระกฐิน ณ วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ จ.พิษณุโลก 
เมื่อเสด็จถึงท่าอากาศยานทหารกองบิน 46 จังหวัดพิษณุโลก นายภูสิต สมจิตต์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก นางวรรณา พัฒนาศิริ รองอธิบดีผู้พิพากษาภาค 6 พลโท อภิเชษฐ์ ซื่อสัตย์ แม่ทัพภาคที่ 3 พลตำรวจโท อัคราเดช พิมลศร ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 6 นาวาอากาศเอก สิระ บุญญะพาศ ผู้บังคับการกองบิน พร้อมข้าราชการและประชาชน เฝ้ารับเสด็จ


จากนั้น ประทับรถยนต์พระที่นั่ง เสด็จออกจากท่าอากาศยานทหาร กองบิน 46 ไปยังวัดพระศรีรัตนมหาธาตุ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก ต่อมารถยนต์พระที่นั่งเทียบที่หน้าพระวิหารพระพุทธชินราช เสด็จเข้าพระวิหาร ทรงรับผ้าไตรจากเจ้าพนักงานศุภรัต ทรงวางผ้าไตรเหนือพานแว่นฟ้าซึ่งตั้งอยู่หน้าอาสน์สงฆ์ใกล้เจ้าอาวาส ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธชินราช พระประธานพระวิหาร


เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติฯ  ถวายผ้าพระกฐิน ณ วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ จ.พิษณุโลก 

 

ทรงกราบ เสด็จไปยังพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนเรศวรมหาราช สมเด็จพระเอกาทศรถ และพระรูปพระพี่นางสุพรรณกัลยา ทรงวางพวงมาลัย และทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะ พระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนเรศวรมหาราช สมเด็จพระเอกาทศรถ และพระรูปพระพี่นางสุพรรณกัลยา ทรงกราบ 

 

เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติฯ  ถวายผ้าพระกฐิน ณ วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ จ.พิษณุโลก 


ทรงหยิบผ้าห่มสำหรับพระประธานที่วางอยู่บนผ้าไตร พระราชทานเจ้าพนักงานภูษามาลา แล้วทรงยืน ณ ที่นั้น เจ้าหน้าที่กรมการศาสนากราบทูลรายงานจำนวนพระสงฆ์ทรงว่า “นะโม ตัสสะฯ” จบ 3 หนแล้ว ผินพระพักตร์สู่ที่ชุมนุมสงฆ์ กล่าวคำถวาย ผ้าพระกฐิน ทรงวางผ้าไตรไว้บนพานแว่นฟ้าที่เดิม ทรงประเคนผ้าไตรและเทียนปาฏิโมกข์แด่พระสงฆ์รูปที่ 2 ถวายความเคารพพระราชอาสน์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
 

 

ทรงรับการถวายความเคารพของผู้มาเฝ้า ประทับพระเก้าอี้ที่จัดถวายไว้ข้างพระราชอาสน์ พระสงฆ์ทำพิธีกฐินกรรม เมื่อพระสงฆ์ผู้ครองผ้าพระกฐินออกไปครองผ้าพระกฐินเสร็จกลับมานั่งยังอาสน์สงฆ์พร้อมแล้ว

 

เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติฯ  ถวายผ้าพระกฐิน ณ วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ จ.พิษณุโลก 

 

เสด็จไปถวายเครื่องบริวารพระกฐินแด่พระสงฆ์ผู้ครอง ผ้าพระกฐิน ประทับพระเก้าอี้ ทรงหลั่งทักษิโณทก พระสงฆ์ถวายอนุโมทนา ถวายอดิเรก

 

เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติฯ  ถวายผ้าพระกฐิน ณ วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ จ.พิษณุโลก 


นายณรงค์ นครจินดา รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก กราบทูลเบิกผู้มีจิตศรัทธาบริจาคเงินเข้าเฝ้ารับพระราชทานของที่ระลึก จำนวน 100 ราย เสด็จไปทรงกราบที่หน้าเครื่องนมัสการ เสด็จไปทรงกราบที่หน้าพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนเรศวรมหาราช สมเด็จพระเอกาทศรถ และพระรูปพระพี่นางสุพรรณกัลยา

 

เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติฯ  ถวายผ้าพระกฐิน ณ วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ จ.พิษณุโลก 

ทรงลาพระสงฆ์ ผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดพระศรีรัตนมหาธาตุถวายของที่ระลึก ถวายความเคารพพระราชอาสน์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงรับการถวายความเคารพของผู้มาเฝ้า เสด็จออกจากพระวิหาร ไปประทับรถยนต์พระที่นั่ง เสด็จไปยังท่าอากาศยานทหาร กองบิน 46 อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก เสด็จกลับพระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต 

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ