ข่าว

ในหลวง-พระราชินี ทรงเปิดอาคารสถานีวิทยุโทรทัศน์การศึกษา ทางไกลผ่านดาวเทียมแห่งใหม่

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดอาคารสถานีวิทยุโทรทัศน์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมแห่งใหม่ ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

เวลา 18.50 น.วันนี้ (20 ส.ค.2565) พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินมาทรงเปิดอาคารสถานีวิทยุโทรทัศน์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมแห่งใหม่ ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (Distance Learning Television : DLTV) อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยมี นายพรหมพิริยะ  กิจนุสรณ์  รองผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ และคณะกรรมการมูลนิธิฯ เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จ 

เมื่อเสด็จเข้าพลับพลาพิธี พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธนวราชบพิตร ทรงกราบ ทรงศีล ประธานสงฆ์ถวายศีล เสร็จแล้ว พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ พลเอก ดาว์พงษ์  รัตนสุวรรณ ประธานกรรมการบริหารมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ์ กราบบังคมทูลรายงานการดำเนินงานของมูลนิธิฯ การปรับปรุงอาคารสถานีวิทยุโทรทัศน์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมแห่งใหม่ และกราบบังคมทูลเชิญเสด็จพระราชดำเนินไปทรงประกอบพิธีเปิดอาคารสถานีวิทยุโทรทัศน์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมแห่งใหม่ 

ในหลวง-พระราชินี ทรงเปิดอาคารสถานีวิทยุโทรทัศน์การศึกษา ทางไกลผ่านดาวเทียมแห่งใหม่

 

ในหลวง-พระราชินี ทรงเปิดอาคารสถานีวิทยุโทรทัศน์การศึกษา ทางไกลผ่านดาวเทียมแห่งใหม่

เสร็จแล้ว พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จออกจากพลับพลาพิธี ไปยังแท่นพิธี ทรงกดปุ่มไฟฟ้าเปิดแพรคลุมป้ายอาคารสถานีวิทยุโทรทัศน์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมแห่งใหม่ พระสงฆ์เจริญชัยมงคลคาถา ชาวพนักงานลั่นฆ้องชัย ประโคมสังข์ แตร ดุริยางค์ แล้วเสด็จเข้าพลับพลาพิธี ทรงประเคนจตุปัจจัยไทยธรรมถวายพระสงฆ์  ทรงหลั่งทักษิโณทก พระสงฆ์ถวายอนุโมทนา ถวายอดิเรก จบแล้ว ทรงลงพระปรมาภิไธย และพระนามาภิไธยบนแผ่นศิลา  สำหรับเชิญไปประดิษฐานที่อาคารสถานีวิทยุโทรทัศน์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม

ในหลวง-พระราชินี ทรงเปิดอาคารสถานีวิทยุโทรทัศน์การศึกษา ทางไกลผ่านดาวเทียมแห่งใหม่

 

ในหลวง-พระราชินี ทรงเปิดอาคารสถานีวิทยุโทรทัศน์การศึกษา ทางไกลผ่านดาวเทียมแห่งใหม่

ต่อจากนั้น เสด็จพระราชดำเนินไปทรงกราบที่หน้าเครื่องนมัสการ ทรงลาพระสงฆ์  จากนั้น เสด็จออกจากพลับพลาพิธี ไปยังอาคารสถานีวิทยุโทรทัศน์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม การนี้ทอดพระเนตรกิจกรรมและห้องต่างๆ ของสถานีฯ ที่ได้ปรับปรุงให้ทันสมัย ประกอบด้วย ห้องเรียนต้นทาง ห้องเรียนจำลองปลายทางเสมือนจริง  ห้องควบคุมการออกอากาศ ห้องออกอากาศอัตโนมัติ ห้องบันทึกรายการฉากเสมือนจริง และห้องบันทึกรายการฉากจริง  

 

ด้วยพระปรีชาสามารถกับสายพระเนตรอันยาวไกลของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ปรับปรุงสถานี ฯ และพัฒนาต่อยอดการดำเนินงานของมูลนิธิฯ ให้มีความทันสมัย เพื่อแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เกิดเป็นระบบการออกอากาศการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม (NEW DLTV) โดยมีการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ ดังนี้

    

1.ปรับผังการออกอากาศ 15 ช่องสัญญาณ ตลอด 24ชั่วโมง โดยออกอากาศระดับชั้นปฐมวัยที่ประสบปัญหาการขาดแคลนครูวิชาเอกจำนวนมาก ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในห้วงเวลาเรียน และรายการความรู้ทั่วไปสำหรับประชาชนทุกกลุ่มช่วงวัยในห้วงเวลานอกเวลาเรียน

    

2.เปลี่ยนระบบการออกอากาศ จากระบบความคมชัดมาตรฐาน (Standard Definition : SD) เป็นระบบความคมชัดสูง (High Definition : HD) เพื่อให้โรงเรียนปลายทางได้รับชมภาพการเรียนการสอนที่คมชัด และเปลี่ยนระบบการผลิตโดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยในปัจจุบัน เพื่อการออกอากาศที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

    

3.ปรับปรุงอาคารสถานีฯ และห้องเรียนต้นทาง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตรายการออกอากาศให้มีความทันสมัย เพื่อเพิ่มศักยภาพการเรียนรู้ให้กับนักเรียนห้องเรียนต้นทางและนักเรียนในโรงเรียนปลายทางทั่วทั้งประเทศอย่างสูงสุด อีกทั้งยังพัฒนาบุคลากรครูและเจ้าหน้าที่เทคนิค เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานด้านสื่อและงานสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

   

4.เปลี่ยนกระบวนการผลิต (Production) จากการถ่ายทอดสดเป็นการบันทึกเทป ทำให้สามารถวางแผนการถ่ายทำล่วงหน้า และปรับปรุงรายการที่สอนให้มีความสมบูรณ์ที่สุด ก่อนนำรายการขึ้นสู่เว็บไซต์ ให้คุณครูโรงเรียนปลายทางได้รับชมและเตรียมการสอนได้ล่วงหน้า 3 วัน รวมทั้งสามารถดาวน์โหลดแผนการสอน ใบงาน สื่อต่างๆ ได้จากเว็บไซต์ของมูลนิธิฯ อีกด้วย

   

5.เพิ่มช่องทางการออกอากาศ ให้สามารถรับชมได้ทั้งระบบทีวีดาวเทียม ระบบออนไลน์บนเว็บไซต์ของมูลนิธิฯ www.dltv.ac.th แอปพลิเคชัน DLTV และช่องยูทูป DLTV 1 Channel - DLTV 12 Channel และ DLTV 15 Channel เพื่อให้สามารถรับชมได้สะดวก และง่ายขึ้นทุกที่ทุกเวลา

 

ในหลวง-พระราชินี ทรงเปิดอาคารสถานีวิทยุโทรทัศน์การศึกษา ทางไกลผ่านดาวเทียมแห่งใหม่

ในหลวง-พระราชินี ทรงเปิดอาคารสถานีวิทยุโทรทัศน์การศึกษา ทางไกลผ่านดาวเทียมแห่งใหม่

 

ในหลวง-พระราชินี ทรงเปิดอาคารสถานีวิทยุโทรทัศน์การศึกษา ทางไกลผ่านดาวเทียมแห่งใหม่

 

จากนั้น เสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรนิทรรศการที่จัดแสดงประวัติความเป็นมา การดำเนินงานของมูลนิธิฯ นับแต่ปี พ.ศ.2538 ที่ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดตั้งมูลนิธิฯ ขึ้น ซึ่ง พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงสืบสานและต่อยอดการดำเนินงานของมูลนิธิฯ  เสร็จแล้ว เสด็จเข้าห้องประชุม ทอดพระเนตรวีดิทัศน์แนะนำมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ์  จบแล้ว พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ พลเอก ดาว์พงชษ์  รัตนสุวรรณ ประธานกรรมการบริหารมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม  ในพระบรมราชูปถัมภ์ และรองศาสตราจารย์นราพร จันทร์โอชา รองประธานกรรมการบริหารมูลนิธิฯ เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวาย ของที่ระลึกตุ๊กตาสัญลักษณ์ DLTV จากนั้นทรงลงพระปรมาภิไธย และพระนามาภิไธย ในสมุดที่ระลึก สมควรแก่เวลา จึงประทับรถยนต์พระที่นั่ง เสด็จพระราชดำเนินไปยังท่าอากาศยานหัวหิน อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เพื่อประทับเครื่องบินพระที่นั่ง เสด็จพระราชดำเนินกลับกรุงเทพมหานคร 

   

มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดตั้งขึ้น เมื่อปี พ.ศ.2538 ด้วยพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ที่ทรงมีพระราชปณิธานในการจัดการศึกษาให้กับประชาชนอย่างทั่วถึง เท่าเทียม และมีคุณภาพ ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยที่สุดในขณะนั้น เพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา แก้ปัญหาการขาดแคลนครู ครูไม่ครบชั้น และครูสอนไม่ตรงสาขาวิชาเอก โดยเฉพาะโรงเรียนในพื้นที่ห่างไกล จึงพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์เป็นทุนประเดิม จำนวน 50 ล้านบาท และพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ใช้ตราสัญลักษณ์งานฉลองสิริราชสมบัติครบ 50 ปี พุทธศักราช 2539 ให้เป็นเครื่องหมายของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ์ สืบมา โดยเริ่มออกอากาศการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียมเป็นปฐมฤกษ์ เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2538 เพื่อเฉลิมพระเกียรติในโอกาสทรงครองสิริราชสมบัติครบ 50 ปี พระราชพิธีกาญจนาภิเษก พุทธศักราช 2539 ดำเนินการถ่ายทอดสดการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6จากโรงเรียนวังไกลกังวล ในพระบรมราชูปถัมภ์ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ตลอดจนการถ่ายทอดการศึกษาสายอาชีพมาอย่างต่อเนื่อง

   

ด้วยพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ทรงมีพระราชปณิธานที่ทรงสืบสานรักษา และต่อยอด พระราชกรณียกิจในสมเด็จพระบรมชนกนาถ จึงทรงพรกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้มีการพัฒนาปรับปรุงสถานีฯ ส่งผลให้นักเรียนในพื้นที่ขาดแคลน ในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการ​การศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)​ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษา​เอกชน (สช.)​ กองบัญชาการ​ตำรวจตระเวนชายแดน (ตชด.)​ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.)​ สำนักงานพระพุทธศาสนา​แห่งชาติ (พศ.)​ และสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบ​และการศึกษา​ตามอัธยาศัย​ (กศน.)​ จำนวน 33,872 แห่ง ได้เข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม และช่วยการเรียนการสอนของครูในโรงเรียนขนาดเล็กได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ที่จำเป็นต้องปิดสถานศึกษาทั่วประเทศ  มูลนิธิฯ ได้ร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการ และสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ในการสนับสนุนการจัดการศึกษาทางไกลผ่านช่องทางออกอากาศของมูลนิธิฯ และโทรทัศน์ระบบดิจิทัล ทำให้โรงเรียน ครู ผู้ปกครอง สามารถจัดการศึกษาให้นักเรียนและบุตรหลานในช่วงปิดเรียนได้เป็นอย่างดี นักเรียน ผู้ปกครอง และพสกนิกรต่างสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น  ที่ทรงมีสายพระเนตรอันยาวไกลและทรงให้ความสำคัญในการพัฒนาการศึกษาให้มีคุณภาพอย่างยั่งยืน

 

ติดตาม คมชัดลึก คลิก

Line: https://lin.ee/qw9UHd2

YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCnniqWGq9lOqYd5sGWxVi7w

 

คมชัดลึก ลูกทุ่ง Awards 2565 ใครคือ 6 Candidate กับ 8  สาขา Popular Vote  ในครั้งนี้

รู้พร้อมกันที่ คมชัดลึก ทุก Platform

(https://awards.komchadluek.net/#)

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ