พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ ส่งข้อความพระราชสาส์นอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐลิทัวเนีย ในโอกาส วันฟื้นฟูรัฐของสาธารณรัฐลิทัวเนีย ซึ่งตรงกับวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564 ความว่า

ฯพณฯ นายกีตานัส นูเชคา

ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐลิทัวเนีย

กรุงวิลนีอุส

ในโอกาสวันฟื้นฟูรัฐลิทัวเนียของสาธารณรัฐลิทัวเนีย ข้าพเจ้าขอส่งคำอำนวยพรและความปรารถนาดีด้วยใจจริง เพื่อท่านประธานาธิบดีมีพลานามัยสมบูรณ์และประสบความสุขสวัสดิ์ ทั้งเพื่อความร่มเย็นเป็นสุขและความเจริญรุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวลิทัวเนียสืบไป

ด้วยการสนับสนุนอันเข้มแข็งของท่าน ข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่า มิตรภาพและความร่วมมือที่มีอยู่ ระหว่างประเทศไทยและสาธารณรัฐลิทัวเนีย ทั้งในบริบททวิภาคีและพหุภาคี จะกระชับแน่นแฟ้นและเจริญงอกงมยิ่งขึ้นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนทั้งสองฝ่าย

(พระปรมาภิไธย) มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว