วันนี้ (14 กุมภาพันธ์ 2564) พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงห่วงใยและทรงตระหนักถึงความเดือดร้อนของผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่ และผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19) ในการนี้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานอาหารกลางวันให้แก่ แพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่ด่านหน้า ตลอดจนผู้ติดเชื้อโควิด 19 ที่สถาบันบำราศนราดูร กรมควบคุมโรค ซึ่งจะดำเนินการอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกวันนับตั้งแต่วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2564 เป็นต้นมา 

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานอาหารกลางวันให้แก่สถาบันบำราศนราดูร กรมควบคุมโรค

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานอาหารกลางวันให้แก่สถาบันบำราศนราดูร กรมควบคุมโรค

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
"ในหลวง" พระราชทานเครื่องมือแพทย์แก่รัฐบาลช่วยเหลือปชช.

นายแพทย์อภิชาต วชิรพันธ์ ผู้อำนวยการสถาบันบำราศนราดูร กรมควบคุมโรค กล่าวว่า ด้วยพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ที่ทรงติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19) อย่างใกล้ชิด และทรงคำนึงถึงความยากลำบากของราษฎร สำหรับอาหารพระราชทานที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ เป็นเมนูอาหารที่คำนึงถึงความสด สะอาด มีคุณประโยชน์ตามหลักโภชนาการ และถูกหลักอนามัย นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น หาที่สุดมิได้.

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานอาหารกลางวันให้แก่สถาบันบำราศนราดูร กรมควบคุมโรค

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานอาหารกลางวันให้แก่สถาบันบำราศนราดูร กรมควบคุมโรค

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานอาหารกลางวันให้แก่สถาบันบำราศนราดูร กรมควบคุมโรค

ข้อมูลจาก : สถาบันบำราศนราดูร กรมควบคุมโรค