4 กุมภาพันธ์ 2564 เว็บไซต์ www.royaloffice.th เผยแพร่ ภาพและข้อความ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานภาพวาดการ์ตูนฝีพระหัตถ์เกษตรทฤษฎีใหม่แบบประยุกต์ (โคก หนอง นา) เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2564 เพื่อน้อมนำพระราชดำริ ฯ ไปเป็นแนวทางในการขับเคลื่อนและเผยแพร่โครงการ ฯ ให้ประชาชนและผู้ที่สนใจได้ทราบต่อไป

ภาพวาดการ์ตูนฝีพระหัตถ์, ข่าว, ข่าววันนี้, คมชัดลึก