วานนี้ (1ม.ค.64) เวลา 16.30 น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี องค์อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้นายกฤษฎา บุญราช ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารกิจการเหล่ากาชาด สภากาชาดไทย เป็นผู้แทนพระองค์ อัญเชิญแจกันดอกไม้พระราชทาน ไปเยี่ยม นายวีระศักดิ์  วิจิตร์แสงศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร ณ โรงพยาบาลศิริราช โดยมีนางสาววีราพร วิจิตร์แสงศรี บุตรสาวผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร เป็นผู้รับพระราชทานแทนบิดา

                    สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้าฯ โปรดเกล้าฯ พระราชทานแจกันดอกไม้แก่ ผวจ.สมุทรสาคร

 

                    สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้าฯ โปรดเกล้าฯ พระราชทานแจกันดอกไม้แก่ ผวจ.สมุทรสาคร

 

                   สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้าฯ โปรดเกล้าฯ พระราชทานแจกันดอกไม้แก่ ผวจ.สมุทรสาคร

                สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้าฯ โปรดเกล้าฯ พระราชทานแจกันดอกไม้แก่ ผวจ.สมุทรสาคร

 

                       สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้าฯ โปรดเกล้าฯ พระราชทานแจกันดอกไม้แก่ ผวจ.สมุทรสาคร