ขอเชิญประชาชนเฝ้าฯ รับเสด็จ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ณ ที่ทำการศาลแขวงพระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา วันนี้ ณ เวลา 17.00น.

ณ ที่ทำการศาลแขวงพระนครศรีอยุธยาจ.พระนครศรีอยุธยา ในโอกาสเสด็จพระราชดำเนิน ทรงประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์ และทรงเปิดอาคารทำการศาลแขวงพระนครศรีอยุธยา

วันเสาร์ที่ 21 พฤศจิกายน 2563 เวลา 17.00 น.

                    ขอเชิญ ร่วมเฝ้าฯ รับเสด็จ "ในหลวง-พระราชินี" ณ ที่ทำการศาลแขวงพระนครศรีอยุธยา เวลา 17.00 น.