ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่พระบรมราชโองการ ประกาศ เรื่อง พระราชทานเหรียญรัตนาภรณ์ 

 โปรดเกล้าฯ พระราชทานเหรียญรัตนาภรณ์

“พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว”มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเหรียญรัตนาภรณ์ รัชกาลที่ 10 ชั้นที่ 4 แก่ พลตรี รังษี ธีระศิลป์ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563

และโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเหรียญรัตนาภรณ์ รัชกาลที่ 10 ชั้นที่ 3 แก่ พลเอก อภิรัชต์ คงสมพงษ์ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563

 

โปรดเกล้าฯ พระราชทานเหรียญรัตนาภรณ์ รัชกาลที่ 10 ชั้นที่ 3 และชั้นที่ 4

 

โปรดเกล้าฯ พระราชทานเหรียญรัตนาภรณ์ รัชกาลที่ 10 ชั้นที่ 3 และชั้นที่ 4