สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา เสด็จฯ สักการะพระธาตุเชิงชุม  อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร และ หลวงพ่อพระองค์แสน พระพุทธรูปปางมารวิชัย ศิลปะเชียงแสน ที่ประดิษฐานภายในพระวิหารวัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหาร แล้วยังเสด็จทอดพระเนตรการฟ้อนรำของชมรมคนรักพระธาตุเชิงชุม ทรงร่วมฟ้อนรำร่วมกับประชาชน

"เจ้าฟ้าหญิงสิริวัณณวรี" ทรงร่วมฟ้อนรำกับประชาชน สักการะพระธาตุเชิงชุม

"เจ้าฟ้าหญิงสิริวัณณวรี" ทรงร่วมฟ้อนรำกับประชาชน สักการะพระธาตุเชิงชุม