25 กันยายน 2563 เว็บไซต์ ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ข่าวในพระราชสำนัก วันที่ 1 มกราคม - 31 มีนาคม 2563 ความว่า พระบรมมหาราชวัง วันพฤหัสบดีที่ 2 มกราคม พุทธศักราช 2563 วันนี้ เวลา 17.29 น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี เสด็จออก ณ วังสระปทุม พระราชทานพระราชวโรกาสให้ นายมานิจ สุขสมจิตร ประธานกรรมการบริหารสถาบันอิศรา มูลนิธิพัฒนาสื่อมวลชนแห่งประเทศไทย นำผู้สำเร็จการอบรมหลักสูตรผู้บริหารการสื่อสารมวลชน ระดับสูง ด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ รุ่นที่ 8 เฝ้าทูลละอองพระบาท รับพระราชทานวุฒิบัตรและเข็มที่ระลึกของสถาบันอิศรา

 

ในโอกาสนี้ คณะกรรมการมูลนิธิฯ ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่สถาบันอิศรา ร่วมเข้าเฝ้าทูลละอองพระบาทด้วย

เวลา 18.09 น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากวังสระปทุม ไปในการพระราชทานน้ำหลวงอาบศพ นายอำนวย ประนิช ม.ป.ช., ม.ว.ม., ต.จ.ว. ณ ศาลา 100 ปี วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร

เวลา 10.55 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี ร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภค ไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบวาตภัยในพื้นที่จังหวัดเชียงราย ณ หอประชุมโรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย

ในวันเดียวกันนี้ เวลา 14.30 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี ร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภค ไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบวาตภัยในพื้นที่จังหวัดเชียงราย ณ อาคารอเนกประสงค์ สวนสาธารณะหนองมโนราห์ และหอประชุมเทศบาลตำบลสายน้ำคำ อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย

 

 

ข่าวในพระราชสำนัก