พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสาส์นแสดงความเสียพระราชหฤทัยไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐอินเดีย ในการที่ นายประนาบ มุกเคอร์จี (Shri Pranab Mukherjee) อดีตประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐอินเดีย ถึงแก่อสัญกรรม เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2563 ความว่า

 

ฯพณฯ ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐอินเดีย

กรุงนิวเดลี

ข้าพเจ้ารู้สึกเศร้าสลดใจอย่างยิ่งที่ได้ทราบว่า นายประนาบ มุกเคอร์จี อดีตประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐอินเดีย ถึงแก่อสัญกรรม ในนามของประชาชนชาวไทย ข้าพเจ้าขอแสดงความเสียใจด้วยใจจริงมายังท่านและประชาชนชาวอินเดีย ที่ได้สูญเสียผู้นำซึ่งเป็นที่เคารพ ผู้อุทิศตนอย่างสูงต่อหน้าที่และความรับผิดชอบ เพื่อประเทศและประชาชนชาวอินเดีย

(พระปรมาภิไธย) มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว