4 กันยายน 2563 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ พระราชทานภาพวาดฝีพระหัตถ์ จำนวน 1 ภาพ พร้อมข้อความให้กำลังใจแก่ข้าราชการและพสกนิกรชาวไทย ความว่า

"ความสดใส สดชื่น ของโคกหนองนา" และ "ความสุขและอบอุ่น ในบ้านบนโคกหนองนา"

ทรงลงพระปรมาภิไธย ๓ ก.ย. ๖๓ เพื่อเป็นกำลังใจให้ข้าราชการกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย และพสกนิกรชาวไทย

 

ในหลวง พระราชทานภาพวาดฝีพระหัตถ์ บ้านโคกหนองนา