เมื่อวันที่ 5 ก.ค. 2563  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เสด็จไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ ทรงบำเพ็ญพระราชกุศลเนื่องในวันอาสาฬหบูชา ณ พระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม ในพระบรมมหาราชวัง

โปรดเกล้าฯ ให้ 'กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร' เสด็จแทนพระองค์ ทรงบำเพ็ญพระราชกุศลวันอาสาฬหบูชา

เวลา 17.24 น. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เสด็จแทนพระองค์โดยรถยนต์พระที่นั่ง จากวังศุโขทัย ไปยังพระบรมมหาราชวัง

โปรดเกล้าฯ ให้ 'กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร' เสด็จแทนพระองค์ ทรงบำเพ็ญพระราชกุศลวันอาสาฬหบูชา

เสด็จเข้าพระอุโบสถ ทรงจุดเทียนพรรษาในตู้ด้านพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกย์ แล้วทรงจุดเทียนพรรษาในตู้ด้านพระพุทธเลิศหล้านภาไลย

ทรงถวายพุ่มเทียน ต้นไม้ทอง ต้นไม้เงิน และทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการท้ายที่นั่ง บูชาพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร
พระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกย์ พระพุทธเลิศหล้านภาไลย ทรงคม

เสด็จไปทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการทองใหญ่ที่หน้า ธรรมาสน์ศิลา ทรงกราบ ถวายความเคารพพระราชอาสน์ ทรงรับการถวายความเคารพของผู้มาเฝ้า ประทับพระเก้าอี้

โปรดเกล้าฯ ให้ 'กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร' เสด็จแทนพระองค์ ทรงบำเพ็ญพระราชกุศลวันอาสาฬหบูชา

 

รักษาราชการผู้อำนวยการกองพระราชพิธี เข้าเฝ้าถวายเทียนชนวน ทรงจุดเทียนชนวนจากโคมไฟฟ้า พระราชทานรักษาราชการผู้อำนวยการกองพระราชพิธี เชิญไปรักษาไว้สำหรับถวายเจ้าอาวาสพระอารามหลวงต่าง ๆ นำไปจุดเทียนพรรษาที่ได้ทรงพระราชอุทิศไว้แล้ว

โปรดเกล้าฯ ให้ 'กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร' เสด็จแทนพระองค์ ทรงบำเพ็ญพระราชกุศลวันอาสาฬหบูชา

 

เสด็จไปทรงถวายพุ่มเทียนแด่สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก สมเด็จพระราชาคณะ และพระราชาคณะ ที่อาสน์สงฆ์ เที่ยวแรกจำนวน 20 รูปประทับพระเก้าอี้

โปรดเกล้าฯ ให้ 'กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร' เสด็จแทนพระองค์ ทรงบำเพ็ญพระราชกุศลวันอาสาฬหบูชา

พระสงฆ์ที่รับพระราชทานพุ่มเทียนเที่ยวแรกนี้ ถวายอดิเรก แล้วออกจากพระอุโบสถ พระสงฆ์ชุดต่อไปขึ้นนั่งยังอาสน์สงฆ์พร้อมแล้ว ทรงพระกรุณาโปรดให้พระราชวงศ์ องคมนตรี และข้าราชการผู้ใหญ่ ประเคนพุ่มเทียน เมื่อพระสงฆ์ที่รับพระราชทานพุ่มเทียนจนครบ 350 รูปแล้ว เสด็จไปทรงกราบที่หน้าเครื่องนมัสการทองใหญ่ ถวายความเคารพพระราชอาสน์ ทรงรับการถวายความเคารพของผู้มาเฝ้า เสด็จออกจากพระอุโบสถ ไปประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จกลับ

ผู้สื่อข่าวรายงานบรรยากาศรอบบริเวณพระบรมมหาราชวังว่า มีประชาชนทะยอยเดินทางมายังสถานที่ต่างๆ อาทิ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรวิหาร วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ ฯลฯ เพื่อประกอบกิจกรรมทางศาสนาช่วงวันหยุดยาวซึ่งตรงกับวันอาสาหฬบูชาและวันเข้าพรรษาตลอดทั้งวัน

ไม่เพียงเท่านั้น ช่วงหยุดยาวติดต่อกัน 4 วันมีประชาชนบางส่วนจับจ่ายเลือกซื้อสินค้า และออกเดินทางท่องเที่ยวในทุกพื้นที่ของประเทศไทย ส่งผลให้มีการซื้อขายและการท่องเที่ยวเป็นไปอย่างคึกคักคาดเงินจะสะพัดเป้นจำนวนมาก