วันนี้ (29 มิ.ย. 2563) ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่ นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีรับพระราชทานเมล็ดพันธุ์ผักจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  และส่งมอบเมล็ดพันธุ์ผักพระราชทาน ให้แก่อำเภอทั้ง 25 อำเภอ

จังหวัดเชียงใหม่ โดยนายนายอาทร พิมชะนก พัฒนาการจังหวัดเชียงใหม่สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ได้ประสานศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธ์เพ็ญศิริ เพื่อขอพระราชทานเมล็ดพันธุ์ผักให้ประชาชน เพื่อปลูกผักไว้กินเอง ตามแผนปฏิบัติการ "90 วัน สู่ความความมั่นคงทางอาหาร" ภายใต้กิจกรรม "1 ครัวเรือน 1 แปลงผัก 1 เสวียน"  ทั้งนี้ เพื่อนำไปช่วยเหลือฟื้นฟูพื้นที่ประสบภัยพิบัติ สร้างความมั่นคงทางอาหาร และลดหมอกควันของจังหวัดเชียงใหม่

ในการนี้ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้พระราชทานเมล็ดพันธุ์ผัก ให้แก่ครัวเรือนในหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบตั้งแต่ปี 2552-2562 จำนวน 509 หมู่บ้านๆละ 15 ครัวเรือน รวมจำนวนทั้งสิ้น 7,635 ครัวเรือน เพื่อนำไปปลูกเป็นอาหารในครัวเรือน และสามารถเก็บเมล็ดพันธุ์ผักไว้ปลูกในรุ่นต่อไปได้ ซึ่งประกอบด้วย เมล็ดพันธุ์ผักคะน้า พริกขี้หนู ฟักแฟง โหระพา กะเพรา มะเขือยาว ถั่วฝักยาวลายเสือจักรพันธุ์ ถั่วฝักยาวสีม่วงสิรินธร แตงกวา และถั่วฝักยาว รวมจำนวน 76,350 ชุด

ฟงหวิน   ศักดิ์อัศวิน ผู้สื่อข่าวภูมิภาค จ.เชียงใหม่