เมื่อเวลา 14.04 น. วันที่ 17 มีนาคม 2563 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เสด็จแทนพระองค์ไปพระราชทานเครื่องมือแพทย์ตามโครงการราชทัณฑ์ ปันสุข ทำความ ดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ให้กับเรือนจำกลางสมุทรปราการ เรือนจำกลางคลองเปรม เรือนจำกลางบางขวาง และทัณฑสถานหญิงกลาง โดยมี นายชาติชาย อุทัยพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ, นายณรัช อิ่มสุขศรี ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดสมุทรปราการ, นายประสาร มหาลี้ตระกูล รองปลัดกระทรวงยุติธรรม , พันตำรวจเอก ณรัชต์ เศวตนันทน์ อธิบดีกรมราชทัณฑ์ ,พันตรีรัฐกฤษ ใจจริง ผู้บัญชาการเรียนจำสมุทราปราการ และคณะกรรมการโครงการฯ เฝ้ารับเสด็จ ณ เรือนจำกลางสมุทรปราการ ต.คลองด่าน อ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการ

กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชรฯ พระราชทานกำลังใจผู้ต้องขัง

          การนี้ พล.อ.ไพบูลย์ คุ้มฉายา องคมนตรี รองประธานโครงการราชทัณฑ์ปันสุข ทำความ ดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ กราบทูลรายงาน จากนั้น พระราชทานเครื่องมือแพทย์ แก่ผู้บัญชาการเรือนจำสมุทรปราการ ผู้บัญชาการเรือนจำกลางคลองเปรม ผู้บัญชาการเรือนจำกลางบางขวาง และผู้อำนวยการทัณฑสถานหญิงกลาง จากนั้น พระราชทานรถเอ็กซเรย์ แก่ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสระบุรี, พระราชทานหนังสือเพื่อใส่ในมุมสุขภาพ ราชทัณฑ์ปันสุขแก่หัวหน้าสถานพยาบาลเรือนจำกลางสมุทรปราการ, หัวหน้าสถานพยาบาลเรือนจำกลางคลองเปรม หัวหน้าสถานพยาบาลเรือนจำกลางบางขวาง และหัวหน้าสถานพยาบาลทัณฑสถานหญิงกลาง พระราชทานวีดิทัศน์ แก่ผู้แทนอาสาสมัครสาธารณสุขในเรือนจำ 4 แห่ง พร้อมกันนี้ พระราชทานเจลพระราชทานจากโครงการส่วนพระองค์ พระราชทานของที่ระลึก ให้ผู้สนับสนุนโครงการ 

กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชรฯ พระราชทานกำลังใจผู้ต้องขัง

กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชรฯ พระราชทานกำลังใจผู้ต้องขัง

      ต่อจากนั้น เสด็จออกจากพลับพลาพิธี ไปยังแดน 6 ทรงกดปุ่มเปิดแพรคลุมป้าย "มุมสุขภาพ ราชทัณฑ์ ปันสุข" พระราชทานถุงพระราชทานให้กับผู้ต้องขังป่วย ผู้ต้องขังชรา และพิการ ทอดพระเนตรแพทย์ทางเลือกการสาธิต การฝังเข็ม ทอดพระเนตรการให้บริการตรวจด้วยระบบทางไกล ทอดพระเนตรห้องให้คำปรึกษา เอชไอวี (ห้องวางใจ) ทอดพระเนตรการจำลองเหตุการณ์อสรจ. การช่วยเหลือผู้ต้องขังป่วยโรคหลอดเลือดตีบ

กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชรฯ พระราชทานกำลังใจผู้ต้องขัง

        การนี้ ทรงมีพระปฏิสันถารกับเหล่าผู้ต้องขังป่วย และมีรับสั่งว่า "ขอให้รักษาสุขภาพ รักษาความสะอาด เป็นกำลังใจให้ ขอให้หายเร็วๆ" พร้อมกันนี้ ทรงมีรับสั่งกับเจ้าหน้าที่ว่า "บริหารจัดการพื้นที่ได้ดี"
         ทั้งนี้ โครงการราชทัณฑ์ปันสุข ทำความ ดี เพื่อ ชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ทรงริเริ่มโดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ที่ทรงมีพระเมตตาต่อผู้ต้องขังในเรือนจำ ประกอบด้วยการพระราชทานเครื่องมือแพทย์ การเพิ่มศักยภาพของผู้ต้องขังเพื่อช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ในการเป็นอาสาสมัครสาธารณสุขในเรือนจำ รวมทั้งพัฒนาเรือนจำให้ถูกสุขลักษณะ การให้ความรู้กับผู้ต้องขัง วางเป้าหมายในระยะแรกไว้ในเรือนจำขนาดใหญ่ 25 แห่ง โดยเรือนจำกลางสมุทรปราการ นับเป็นเรือนจำที่ 25

กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชรฯ พระราชทานกำลังใจผู้ต้องขัง

          เรือนจำสมุทรปราการ เป็นเรือนจำที่มีความหนาแน่นเป็นอันดับ 3 ของประเทศ มีผู้ต้องขัง 7,857 คน เทียบเท่า 1 ตำบล มีผู้ต้องขังป่วยด้วยโรคเรื้อรัง 354 คน ขณะที่เรือนจำกลางคลองเปรม มีผู้ต้องขังทั้งสิ้น 7,354 คน มีผู้ต้องขังป่วยด้วยโรคเรื้อรัง 870 คน เรือนจำกลางบางขวาง มีผู้ต้องขังทั้งสิ้น 5,816 คน มีผู้ต้องขังป่วยด้วยโรคเรื้อรัง 343 คน และทัณฑสถานหญิงกลาง มีผู้ต้องขังทั้งสิ้น 5,008 คน มีผู้ต้องขังป่วยด้วยโรคเรื้อรัง 442 คน

กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชรฯ พระราชทานกำลังใจผู้ต้องขัง

กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชรฯ พระราชทานกำลังใจผู้ต้องขัง

         สำหรับ เรือนจำสมุทปราการนี้ มีปัญหาสุขภาพอนามัย เนื่องจากบุคลากรทางการแพทย์ในเรือนจำเพียง 6 คน เท่ากับ 1 คนต้องดูแลผู้ต้องขังประมาณ 1,300 คน การนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี พระราชทานให้ดำเนินการตามโครงการราชทัณฑ์ปันสุข ทำให้สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ และกระทรวงสาธารณสุขเข้ามาจัดระบบต่างๆ ในเรื่องสุขภาพ เช่น การลงทะเบียนสิทธิรักษาพยาบาลทางระบบออนไลน์ให้กับผู้ต้องขัง โรงพยาบาลบางบ่อ เข้ามาตรวจคัดกรองสุขภาพให้กับผู้ต้องขัง ดูแลทันตกรรมทุกสัปดาห์ คลินิกเอชไอวี นอกจากนี้ยังมีการฝังเข็ม ที่ท่าซุง สหคลินิก เข้ามาให้บริการเดือนละครั้ง รักษาอาการต่างๆ เช่น อัมพาต กระดูกทับเส้น เรือนจำยังมีการอบรมอาชีพที่ทำให้เพิ่มรายได้และนำไปสู่การสร้างความมั่นคงทางจิตใจ จนเกิดเป็นโมเดลพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ต้องขัง สุขภาพดี อาทิ การทำเบเกอรี่การทำอาหารนานาชาติ การออกแบบและเย็บเครื่องหนัง ทำให้เรือนจำกลางสมุทรปราการได้รับเลือกให้เป็นพื้นที่ศึกษาดูแลการประชุมนานาชาติรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับองค์กรภาคีระหว่างประเทศ สำหรับแขกรัฐบาลที่ให้ความสนใจจาก 26 ประเทศทั่วโลก เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2563