คมชัดลึกออนไลน์ 11 เมษายน 2563
คมชัดลึกออนไลน์
ข่าวในพระราชสำนัก

ในหลวง - พระราชินี โปรดเกล้าฯ จัดงานวันเด็กแห่งชาติ 2563

11 มกราคม 2563 - 16:58 น.
ในหลวง,พระราชินี,โปรดเกล้าฯ,วันเด็กแห่งชาติ
ข่าวในพระราชสำนัก

Shares :
เปิดอ่าน 482 ครั้ง

ในหลวง - พระราชินี ทรงให้ความสำคัญกับเด็กและเยาวชน ในโอกาสนี้ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้จัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563


               วันนี้  (11 มกราคม 2563) เวลา 08.30 น.  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลอากาศโท ภักดี แสง-ชูโต ผู้ช่วยราชเลขานุการในพระองค์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เป็นประธานในพิธีเปิดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 ณ สนามกีฬาอเนกประสงค์ เขตพระราชฐานในพระองค์ ฯ ราชวิถี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร

 

 

 

               ซึ่งจัดขึ้นตามพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน ได้ร่วมกันตระหนักถึงความสำคัญของเด็กและเยาวชน ที่จะเป็นทรัพยากรที่สำคัญยิ่งในการที่จะช่วยกันพัฒนาประเทศชาติ โดยพระราชทานพระบรมราโชบายให้เป็นการจัดกิจกรรมแบบรวมการ โดยให้บุตรหลานของข้าราชบริพาร ตลอดจนเด็กและเยาวชนในพื้นที่รอบเขตพระราชฐาน และเด็กทั่วไปได้เข้ามาร่วมกิจกรรมในวันเด็กแห่งชาติ ทั้งยังพระราชทานพระราชทรัพย์ให้เป็นทุนการศึกษาสำหรับบุตรข้าราชบริพารที่มีผลการเรียนดี พระราชทานสลากออมสิน ของขวัญ ของเล่นเสริมทักษะและความรู้ ตลอดจนพระราชทานอาหารและเครื่องดื่มแก่เด็ก เยาวชน และผู้ปกครองที่มาร่วมงาน โดยมีหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน เข้าร่วมในการจัดงานครั้งนี้ด้วย

 

 

 

               การนี้ หน่วยงานต่างๆ ได้ทูลเกล้า ฯ ถวายของขวัญ แด่สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ มหาวชิโรตมางกูร สิริวิบูลยราชกุมาร เนื่องในโอกาสวันเด็กแห่งชาติด้วย ทั้งนี้ การจัดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 ได้ยึดมั่นตามพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในวันเด็กแห่งชาติ ความว่า ความรู้ และคุณธรรม เป็นรากฐานสำคัญของความดีความเจริญทุกอย่าง เด็กทุกคนจึงต้องหมั่นศึกษาอบรมให้ถึงพร้อมด้วยความรู้และคุณธรรม เพื่อจะได้เติบโตขึ้นเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพ ผู้สามารถสร้างสรรค์ความดีความเจริญให้แก่ตนและแก่ส่วนรวม รวมทั้งได้น้อมนำพระปฐมบรมราชโองการที่ทรงตั้งพระราชปณิธาน ในการสืบสาน รักษาและต่อยอด พระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ที่ได้พระราชทานพระบรมราโชบายไว้โดยต่อเนื่องและมั่นคง เพื่อให้เด็กและเยาวชนเมื่อเจริญเติบโตจะได้เป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาชาติบ้านเมืองต่อไป


ติดตามข่าวสาร "คมชัดลีก" ผ่าน Line official
เพิ่มเพื่อน

อ่านข่าว - คำขวัญวันเด็กแห่งชาติ กระจกสะท้อนผู้นำไทย

 

 

 

ในหลวง - พระราชินี โปรดเกล้าฯ จัดงานวันเด็กแห่งชาติ 2563

 

 

 

ในหลวง - พระราชินี โปรดเกล้าฯ จัดงานวันเด็กแห่งชาติ 2563

 

 

 

ในหลวง - พระราชินี โปรดเกล้าฯ จัดงานวันเด็กแห่งชาติ 2563

 

 

 

ในหลวง - พระราชินี โปรดเกล้าฯ จัดงานวันเด็กแห่งชาติ 2563

 

 

 

ในหลวง - พระราชินี โปรดเกล้าฯ จัดงานวันเด็กแห่งชาติ 2563

 

 

 

 5 อันดับข่าวฮิต
Recommended
ข่าวที่คุณอาจสนใจ