royal coronation
วันที่ 23 ตุลาคม 2562
ข่าวในพระราชสำนัก

เจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ พระราชทานสิ่งของแก่ชาวอุบลฯ

วันที่ 15 กันยายน 2562 - 17:03 น.
เจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ,พระราชทาน,ชาวอุบล,ข่าวพระราชสำนัก
Shares :
เปิดอ่าน 40 ครั้ง

ทรงห่วงใยราษฎรที่ได้รับผลกระทบจากการเกิดอุทกภัย

 

                              เวลา 10.20 น. วันที่ 15 กันยายน 2562 สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ทรงพระกรุณาโปรดให้ นางนิลุบล  ลิ่มพงศ์พันธุ์ ประธานผู้พิพากษาสมทบศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง เชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภค จำนวน 300 ถุง พร้อมด้วยสิ่งของพระราชทาน ได้แก่ เต้นท์ที่พัก อุปกรณ์ทำน้ำดื่ม และอาหารสุนัขพระราชทาน ไปมอบแก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่อำเภอเมืองอุบลราชธานี ณ จุดอพยกบ้านทัพไทย ตำบลแจระแม  อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี

 

 

 

 

                              ต่อจากนั้น ทรงพระกรุณาโปรดให้ นางนิลุบล  ลิ่มพงศ์พันธุ์ เชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภค จำนวน 700 ถุง พร้อมด้วยสิ่งของพระราชทาน ได้แก่ เต้นท์ที่พัก อุปกรณ์ทำน้ำดื่ม และอาหารสุนัขพระราชทาน ไปมอบแก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่อำเภอวารินชำราบ  ณ หอประชุมโรงเรียนกุดระงุม อำเภอวารินชำราบ  จังหวัดอุบลราชธานี เพื่อเป็นขวัญกำลังใจ และช่วยบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น


           

 

 

                              ในการนี้ ทรงพระกรุณาโปรดให้จัดตั้งโรงครัวพระราชทาน  เพื่อประกอบอาหารพระราชทานเลี้ยงแก่ราษฎรที่เดินทางมารับมอบถุงพระราชทานในพื้นที่ด้วย นอกจากนั้น สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ทรงพระกรุณาโปรดให้เชิญสิ่งของพระราชทานประกอบด้วยเต้นท์ที่พัก จำนวน 1,000 หลัง อุปกรณ์ทำน้ำดื่ม จำนวน 500 ชุด และอาหารสุนัขพระราชทาน ไปมอบแก่ราษฎรผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่อีก 23 อำเภอของจังหวัดอุบลราชธานี  เพื่อเป็นขวัญกำลังใจ และช่วยบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น อีกด้วย

 


 

                              ในโอกาสนี้ นางนิลุบล  ลิ่มพงศ์พันธุ์ ได้เชิญพระกระแสทรงห่วงใยของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ไปกล่าวกับราษฎรที่ได้รับผลกระทบจากการเกิดอุทกภัยในครั้งนี้ให้รับทราบ ต่างปลื้มปีติและสำนึกในพระกรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น 


   

                              จังหวัดอุบลราชธานี  ได้รับอิทธิพลจากพายุโซนร้อน “โพดุล” และพายุโซนร้อน “คาจิกิ” ที่พัดผ่านภาคตะวันออกเฉียงเหนือทำให้เกิดฝนตกหนักถึงหนักมากติดต่อกันในพื้นที่จังหวัดตอนบน และในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี ตั้งแต่วันที่ 26 สิงหาคม 2562 ทำให้เกิดน้ำล้นตลิ่ง น้ำท่วมฉับพลัน และน้ำป่าไหลหลาก และน้ำจากลำน้ำต่างๆ ไหลลงสู่แม่น้ำชีและแม่น้ำมูลโดยจะไหลมารวมกันที่จังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งเป็นเส้นทางน้ำที่จะระบายลงสู่แม่น้ำโขงต่อไป จึงทำให้เกิดน้ำล้นตลิ่ง ท่วมบ้านเรือนราษฎร  สิ่งสาธารณประโยชน์ พื้นที่ทางการเกษตร ในพื้นที่ลุ่มสองฝั่งแม่น้ำมูล ได้รับความเสียหายใน 23 อำเภอ 170  ตำบล 1,289 หมู่บ้าน ราษฎรได้รับความเดือดร้อน 36,307 ครัวเรือน

 

 

 

 

 

Shares :

5 อันดับข่าวฮิต
Recommended
ข่าวที่คุณอาจสนใจ