royal coronation
27 มกราคม 2563
ข่าวในพระราชสำนัก

ในหลวง ทรงบำเพ็ญพระราชกุศล ณ พระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัย

29 กรกฎาคม 2562 - 19:30 น.
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว,บำเพ็ญพระราชกุศล,28 กรกฎาคม 2562,พระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัย
Shares :
เปิดอ่าน 4,623 ครั้ง

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงบำเพ็ญพระราชกุศล ในการพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา ณ พระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัย

          เวลา  10.44 น. วันที่ 29 กรกฎาคม 2562 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง พร้อมด้วย สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา และสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ มหาวชิโรตตมางกูร สิริวิบูลยราชกุมาร จากพระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต ไปในการพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2562 ณ พระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัย พระบรมมหาราชวัง ในการนี้ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จ

          เมื่อเสด็จเข้าท้องพระโรงหน้าพระที่นั่งจักรพรรดิพิมาน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานเงินแก่ข้าราชการผู้ทำหน้าที่โหรหลวงบูชาเทวดานพเคราะห์ แล้วเสด็จขึ้นพระที่นั่งไพศาลทักษิณ ทรงจุดธูปเทียนบูชาพระสยามเทวาธิราช เสร็จแล้ว เสด็จออกพระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัย ทรงจุดธูปเทียนบูชาพระพุทธรูป เทวรูปเทวดานพเคราะห์ และทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการพานทองสองชั้น บูชาพระพุทธปฏิมาชัยวัฒน์ รัชกาลที่ 9 และพระพุทธรูปประจำพระชนมวาร รัชกาลที่ 9 ที่หน้าพระแท่นนพปฎลมหาเศวตฉัตร พระสงฆ์ถวายพรพระ จบแล้ว ทรงประเคนภัตตาหารแด่สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ (อัมพร อมฺพโร) สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก สำรับภัตตาหารนอกนั้น ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พระราชวงศ์ทรงประเคน และข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ ประเคนพระสงฆ์รูปต่อไป ตามลำดับ เมื่อพระสงฆ์รับพระราชทานฉันเสร็จ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงจุดเทียนดูหนังสือเทศน์พระราชทานแก่เจ้าพนักงานพระราชพิธีเชิญไปปักที่จงกลธรรมาสน์ ทรงจุดธูปเทียนเครื่องทรงธรรม จากนั้น สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ (อัมพร อมฺพโร)

          สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ถวายศีล และถวายพระธรรมเทศนามงคลวิเศษ กัณฑ์ 1 จบแล้ว พระสงฆ์ถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงประเคนจตุปัจจัยไทยธรรมกัณฑ์เทศน์ แด่สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ (อัมพร อมฺพโร) สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก และทรงประเคนจตุปัจจัย แด่สมเด็จพระราชาคณะ พระราชาคณะเจ้าคณะรอง และพระราชาคณะ จนครบ 68 รูป ทรงหลั่งทักษิโณทก พระสงฆ์ถวายอนุโมทนา ถวายอดิเรก ถวายพระพรลา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงกราบที่หน้าเครื่องนมัสการหน้าพระแท่นนพปฎลมหาเศวตฉัตร แล้วเสด็จพระราชดำเนินไปประทับรถยนต์พระที่นั่ง เสด็จพระราชดำเนินกลับ

          วันเดียวกันนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ พลอากาศเอกสถิตย์พงษ์ สุขวิมล ออกรับเครื่องราชสักการะถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2562 ณ บริเวณ ประตูภูธรลีลาศ พระลานพระราชวังดุสิตวันจันทร์ที่ 29 กรกฎาคม 2562 

 

          พลอากาศเอกสถิตย์พงษ์ สุขวิมล ผู้ออกรับถึงบริเวณหน้าประตูภูธรลีลาศ พระลานพระราชวังดุสิต ผู้ออกรับฯ ถวายความเคารพที่หน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เปิดกรวยกระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ผู้ออกรับยืนผู้ควบคุมแถวสั่งแสดงความเคารพ ปลัดกระทรวงกลาโหมกล่าวรายงานการอัญเชิญเครื่องราชสักการะและถวายพระพรชัยมงคล ผู้ร่วมพิธีร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีและเพลงสดุดีจอมราชา ปลัดกระทรวงกลาโหมเชิญเครื่องราชสักการะ 5 ชิ้น ประกอบด้วยต้นไม้ทอง ต้นไม้เงิน พานพุ่มทอง พานพุ่มเงิน และพานดอกไม้ธูปเทียนแพ มอบผู้ออกรับฯ ตามลำดับ

          จากนั้นผู้แทนหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนและจิตอาสาเชิญพานพุ่มทองพานพุ่มเงิน มอบผู้ออกรับฯ ตามลำดับโดยมีนักเรียนนายร้อย 4 เหล่าเป็นผู้ถือพานพุ่มทอง พานพุ่มเงินให้กับหน่วยงานต่างๆ ผู้ออกรับฯ ถวายความเคารพที่หน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ผู้ออกรับฯ เดินทางกลับอาคารบก. หน่วยราชการในพระองค์ 904 (อาคาร 2) พระที่นั่งอัมพรสถาน

   

5 อันดับข่าวฮิต
Recommended
ข่าวที่คุณอาจสนใจ