วันที่ 5 พ.ค. 2562 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จฯ เข้าพระอุโบสถวัดบวรนิเวศวิหาร ทรงถวายต้นไม้ทอง ต้นไม้เงิน ธูปเทียนแพบูชานมัสการพระพุทธชินสีห์ พระประธานในพระอุโบสถ และถวายราชสักการะพระบรมราชสรีรางคาร พระบาทสมเด็จ พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6  และพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 ทั้งนี้ วัดบวรนิเวศวิหาร เป็นพระอารามหลวง ชั้นเอก ชนิดราชวรวิหาร เป็นวัดที่พระมหากษัตริย์ไทยหลายพระองค์ทรงผนวช และประทับจำพรรษา โดยบริเวณใต้ฐานพุทธบัลลังก์ พระพุทธชินสีห์ เป็นที่บรรจุพระบรมราชสรีรางคาร รัชกาลที่ 6 และรัชกาลที่ 9

 

 

          จากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จออกจากพระอุโบสถวัดบวรนิเวศราชวรวิหาร โดยประทับพระราชยานพุดตานทอง เสด็จพระราชดำเนินไปยังวัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร โดยใช้เส้นทางถนนพระสุเมรุ เลี้ยวขวาเข้าถนนราชดำเนิน ผ่านโลหะปราสาท วัดราชนัดดารามวรวิหาร ผ่านอนุสรณ์สถาน 14 ตุลา เลี้ยวซ้ายเข้าถนนอัษฎางค์ มุ่งหน้าสู่วัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร ระยะทาง 3.18 กิโลเมตร โดยทรงนมัสการพระพุทธอังคีรส พระประธานในพระอุโบสถ และถวายราชสักการะพระบรมราชสรีรางคารพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร พระราชสรีรางคาร สมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี พระบรมราชินีในรัชกาลที่ 7