royal coronation
23 มกราคม 2563
ข่าวในพระราชสำนัก

แถลงการณ์สำนักพระราชวังเรื่อง ฟ้าหญิงจุฬาภรณ์ ฉบับที่ 2

7 กุมภาพันธ์ 2562 - 20:00 น.
แถลงการณ์สำนักพระราชวัง,ฟ้าหญิงจุฬาภรณฯ,พระกระดูกสันหลังอักเสบ,รักษาพระเนตร,โรงพยาบาลรามาธิบดี
Shares :
เปิดอ่าน 698 ครั้ง

พระกระดูกสันหลังอักเสบ-แพทย์เลื่อนผ่าตัดต้อกระจก

          เมื่อวันที่ 7 มกราคม สำนักพระราชวัง ออกแถลงการณ์ เรื่อง สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เสด็จไปรับการถวายการรักษาพระเนตร ณ โรงพยาบาลรามาธิบดี ฉบับที่ 2 ความว่า

         ตามที่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ได้เสด็จไปประทับ ณ โรงพยาบาลรามาธิบดี เพื่อทรงรับการรักษาพระอาการพระเนตรมัวทั้งสองข้าง ร่วมกับพระอาการปวดพระปฤษฎางค์ (หลัง) นั้น วันนี้ คณะแพทย์ได้รายงานว่า จากการตรวจเตรียมพระวรกายก่อนถวายการผ่าตัดต้อกระจกพระเนตร พบว่ามีการอักเสบของพระปิฐิกัณฐกัฐิ (กระดูกสันหลัง) คณะแพทย์จึงถวายพระโอสถปฏิชีวนะทางหลอดพระโลหิต และขอพระราชทาน พระอนุญาตเลื่อนการผ่าตัดออกไปก่อน ซึ่งคณะแพทย์จะถวายการรักษาต่อไป
    จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน สำนักพระราชวัง 7 กุมภาพันธ์ พุทธศักราช 2562

5 อันดับข่าวฮิต
Recommended
ข่าวที่คุณอาจสนใจ