เด่นโซเชียล

"ประกันสังคม"ขอ รพ.ในระบบ เร่งรักษาผู้ประกันตน"โควิด-19" แก้ปัญหาขาดเตียง

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

สปส. ออกประกาศแพทย์ฯ ขอความร่วมมือ รพ.ในระบบประกันสังคม ร่วมดูแลและรับรักษาผู้ประกันตนป่วย"โควิด-19" ในที่พักระหว่างรอเข้าทำการรักษา ร่วมแก้ปัญหาเตียงรับผู้ป่วยให้เพียงพอ

จากสถานการณ์แพร่ระบาดของ โควิด-19 ที่มีแนวโน้มทวีความรุนแรงมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง ในแต่ละวันพบผู้ติดเชื้อเป็นจำนวนมาก ส่งผลกระทบต่อการเข้าถึงการรับบริการดูแลรักษาในโรงพยาบาล มีระยะรอคอยนาน บางรายไม่ได้รับการรักษา ทำให้อาการของโรคมีความรุนแรง และเสียชีวิตในที่สุด  

จากสถิติตัวเลขของศูนย์ปฏิบัติการบริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 สายด่วน 1506 กด 6 ของสำนักงานประกันสังคม ในกรณีผู้ประกันตนได้ขอความช่วยเหลือประสานโรงพยาบาลเพื่อหาเตียง ตั้งแต่ช่วงเดือนเมษายน ถึงวันที่ 12 สิงหาคม 2564  มีจำนวน 6,104

 

 

แพทย์หญิงนิธิยาพร ลิมปะพันธุ์ รองโฆษกสำนักงานประกันสังคม เปิดเผยว่าสำนักงานประกันสังคม ได้ออกมาตรการเร่งด่วนให้สถานพยาบาลในโครงการรับผู้ประกันตนป่วยโควิด-19 เข้ารักษา ดูแลตามสิทธิประโยชน์อย่างเต็มที่ พร้อมแก้ไขปัญหาข้อจำกัดเรื่องเตียงให้เพียงพอ เพื่อให้ผู้ประกันตนได้เข้าถึงบริการการรักษาอย่างทันท่วงที
"ประกันสังคม"ขอ รพ.ในระบบ เร่งรักษาผู้ประกันตน"โควิด-19" แก้ปัญหาขาดเตียง
จึงได้ออกประกาศคณะกรรมการแพทย์ตามพระราชบัญญัติประกันสังคม เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายค่าบริการทางการแพทย์กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 หรือโควิด -19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID – 19)) และได้กำหนดหลักเกณฑ์ และอัตราการจ่ายค่าบริการทางการแพทย์ให้แก่สถานพยาบาลที่ดูแลรักษาผู้ประกันตนในสถานพยาบาล และสำหรับการดูแลรักษาในที่พักระหว่างรอเข้ารักษาแบบผู้ป่วยในโรงพยาบาล (Home Isolation) และการดูแลรักษาในโรงพยาบาลสนามสำหรับคนในชุมชน (Community Isolation) เพื่อขอความร่วมมือสถานพยาบาลในโครงการประกันสังคมทั่วประเทศแล้ว

 

 

พร้อมกำชับให้สถานพยาบาลรับรักษาผู้ประกันตนที่ป่วยติดเชื้อโควิด-19 และขยายการจัดบริการดูแลรักษาในที่พักระหว่างรอเข้าทำการรักษาแบบผู้ป่วยในโรงพยาบาล (Home Isolation) เพื่อแก้ปัญหาในข้อจำกัดเรื่อง   เตียงรับผู้ป่วยให้เพียงพอ และประสานส่งต่อไปยังสถานพยาบาลที่มีศักยภาพสูงกว่า เพื่อให้ผู้ประกันตนได้รับการรักษาโดยเร็วต่อไป

 

ทั้งนี้ ผู้ประกันตนสามารถสอบถามข้อมูลปรึกษา และขอความช่วยเหลือพร้อมทั้งประสานสถานพยาบาล รวมถึงการส่งตัวผู้ประกันตนที่มีความจำเป็นต้องเข้ารับการรักษาพยาบาล เบอร์โทรศัพท์สายด่วน 1506 กด 6 ตั้งแต่เวลา 08.00 - 17.00 น. พร้อมให้บริการทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ

 

 

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ