ข่าว

ทวง "ไฟเซอร์" Pfizer ให้ด่านหน้า หมดเวลาเกรงใจ ทุกคนต้องได้วัคซีน mRNA

ทวง "ไฟเซอร์" Pfizer ให้ด่านหน้า หมดเวลาเกรงใจ ทุกคนต้องได้วัคซีน mRNA
เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

เครือข่ายบุคลาการทางการแพทย์ เชิญร่วมทวง "ไฟเซอร์" ให้ด่านหน้า หมดเวลาเกรงใจ ปลุกทุกคนต้องกล้าพูด เพื่อตัวเอง และเพื่อคนไข้ที่รอพวกเราอยู่ ต้องได้วัคซีน mRNA

เครือข่ายบุคลาการทางการแพทย์ ประกอบด้วย Nurses Connect , หมอไม่ทน , ภาคีบุคลากรสาธารณสุข , IFMSA Thailand Official , นิสิตนักศึกษาแพทย์เพื่อประชาธิปไตย , DNA บุคลากรทางการแพทย์และอาสาสมัคร และ ภาคีเทคนิคการแพทย์ ขอเชิญบุคลากรทางการแพทย์ด่านหน้าผู้ผ่านเกณฑ์ได้รับวัคซีน โควิด-19 ไฟเซอร์ Pfizer และแสดงเจตจำนงขอรับแล้วแต่ไม่ได้รับ ร่วมลงชื่อ เพื่อส่งเสียงบอกว่า มีด่านหน้าอีกจำนวนเท่าใดที่ไม่ได้รับวัคซีนที่ควรได้รับ เพื่อช่วยกันส่งข้อมูลการบริหารจัดการวัคซีนที่ไม่เป็นไปตามคำสัญญามารวบรวมไว้อย่างเป็นระบบ เพื่อนำไปขับเคลื่อนเชิงนโยบายในอนาคตต่อไป อีกทั้งยังเป็นการแสดงออกให้ผู้เกี่ยวข้องกับการกระจายวัคซีนไฟเซอร์ Pfizer ตระหนักถึงพลังของบุคลากรทางการแพทย์

 

 

เมื่อวัคซีน mRNA ที่เราเรียกร้องให้เป็นวัคซีนหลักมาถึง แต่กลับมีอุปสรรคมากมายทำให้พวกเราไม่อาจได้รับวัคซีน อาทิเช่น หลายโรงพยาบาลจัดสรรโควตาวัคซีนไฟเซอร์ Pfizer ไม่เพียงพอต่อจำนวนบุคลากรผู้ผ่านเกณฑ์ ทำให้ต้องจัดสรรวัคซีนโดยลำดับความเสี่ยงของบุคลากรฯ ด่านหน้า จากมากไปน้อย ทั้งที่ในความเป็นจริงด่านหน้าทุกคนล้วนมีความเสี่ยงไม่ต่างกัน อีกทั้งเกณฑ์ที่ใช้กำหนดยังไม่อาจสอบทานได้ , บางโรงพยาบาล ยืนยันว่า จะฉีดไฟเซอร์ Pfizer ให้บุคลากรเป็นวัคซีนเข็มกระตุ้น (booster dose) หลังบุคลากรฯ ได้รับวัคซีนซิโนแวค Sinovac 2 เข็ม เท่านั้น ซึ่งเป็นการยึดตามเกณฑ์เก่าไม่ใช่เกณฑ์ปัจจุบัน อีกทั้งยังมีการจัดสรรไฟเซอร์ Pfizer ให้แต่ละจังหวัดอย่างไม่สอดคล้องกับการระบาด ไม่มีข้อกำหนดชัดเจนแจ้งว่าเหตุใดบางจังหวัดจึงได้รับวัคซีนมากกว่าจังหวัดที่มีการระบาดมากกว่า ฯลฯ

 

ภาวการณ์เหล่านี้บั่นทอนขวัญกำลังใจ และทำลายความเชื่อมั่นในการบริหารจัดการวัคซีนอย่างมาก เครือข่ายบุคลากรทางการแพทย์จึงมีข้อเรียกร้องเกี่ยวกับการกระจายวัคซีนไฟเซอร์ Pfizer ต่อกระทรวงสาธารณสุข ดังนี้

  1. จัดสรรวัคซีนไฟเซอร์ Pfizer สำหรับเป็นวัคซีนเข็มกระตุ้น (booster dose) , เป็นวัคซีนเข็มแรกและเข็มที่สองสำหรับผู้ไม่เคยฉีด , เป็นวัคซีนเข็มที่สองสำหรับผู้ฉีดวัคซีนเข็มแรกไปแล้ว , อีกทั้งจัดสรรวัคซีนไฟเซอร์ Pfizer ให้แก่บุคลากรทางการแพทย์ด่านหน้า “ทุกคน” ที่ประสงค์จะรับวัคซีน ทั้งนี้ หากจำนวนวัคซีนที่จัดสรร 700,000 โดส ไม่เพียงพอ เราขอเรียกร้องให้รัฐจัดหาวัคซีน mRNA ให้บุคลากรทางการแพทย์เป็นการเร่งด่วน
  2. เปิดเผยว่ารัฐใช้เกณฑ์ใดในการจัดสรรวัคซีนให้แก่จังหวัดต่าง ๆ และโรงพยาบาลต่าง ๆ เพื่อความโปร่งใส เป็นธรรม
  3. เปิดเผยจำนวนวัคซีนไฟเซอร์ Pfizer ที่แต่ละจังหวัดส่งชื่อยื่นขอ และจำนวนที่จัดสรรให้จริงทุกจังหวัด
  4. แจ้งแผนการกระจายวัคซีนไฟเซอร์ Pfizer ลอตที่สอง ซึ่งเตรียมส่งมอบให้บุคลากรทางการแพทย์ด่านหน้า ทั้งจำนวน และการกระจายไปยังแต่ละจังหวัด

 

 

ทั้งนี้ ระหว่างข้อเรียกร้องต่าง ๆ กำลังเดินทางต่อไปถึงรัฐ เราอยากขอเชิญชวนบุคลากรทางการแพทย์ทุกท่านที่มีคุณสมบัติเข้าเกณฑ์ได้รับ ไฟเซอร์ Pfizer แต่ไม่ได้รับ ร่วมกันส่งข้อมูลตามลิงก์ https://tinyurl.com/WhereIsOurPfizer คลิกที่นี่ หรือ QR code ที่ปรากฏ เพื่อแสดงเจตจำนงและพลังของพวกเราอีกทางหนึ่ง อีกทั้งข้อมูลที่ได้เราจะรวบรวมไว้อย่างเป็นระบบ เพื่อนำไปขับเคลื่อนเชิงนโยบายต่อไป

พวกเราเป็นมนุษย์ พวกเราเหนื่อยได้ เจ็บปวดเป็น และมีโอกาสเสียชีวิตได้ไม่แตกต่างจากคนทั่วไป แต่วันนี้พวกเราแบกรับความเสี่ยง เป็นด่านหน้าให้กับศึกครั้งนี้ เราคาดหวังว่า รัฐจะกระจายวัคซีนให้พวกเราอย่างเป็นธรรม

 

mRNA, วัคซีน โควิด-19, โควิด-19, ไฟเซอร์, Pfizer

 

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ

logo-pwa

เพิ่ม คมชัดลึก ออนไลน์

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด