ข่าว

ครบจบที่นี่ "สาครรวมใจ" เปิดให้ลงทะเบียนจอง "วัคซีนโควิด" "ซิโนฟาร์ม" ฟรี 67,000 คน

ครบจบที่นี่ "สาครรวมใจ" เปิดให้ลงทะเบียนจอง "วัคซีนโควิด" "ซิโนฟาร์ม" ฟรี 67,000 คน
เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

ครบจบที่นี่ เช็ครายละเอียด เงื่อนไข "สาครรวมใจ" เปิดให้ลงทะเบียนจอง "วัคซีนโควิด" "ซิโนฟาร์ม" ฟรี 67,000 คน ในวันอาทิตย์ที่ 8 สิงหาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ผ่านเว็บไซต์ www.สาครรวมใจ.com

(7 ส.ค.2564) จอง "วัคซีนโควิด" กับ "สาครรวมใจ" โดยเตรียมที่จะเปิดให้ลงทะเบียนจองวัคซีน "ซิโนฟาร์ม" ฟรี แก่ชาว จ.สมุทรสาคร จำนวน 67,000 คน ในวันอาทิตย์ที่ 8 สิงหาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ผ่านเว็บไซต์ www.สาครรวมใจ.com

 

 

อบจ.สมุทรสาคร อัปเดตล่าสุดเกี่ยวกับ "สาครรวมใจ" เตรียมเปิดให้ประชาชนชาวสมุทรสาครลงทะเบียนฉีด "วัคซีนโควิด" "ซิโนฟาร์ม" ครั้งที่ 2 (รอบ 10 กลุ่มประชาชนทั่วไป) โดยเงื่อนไขกลุ่มผู้ลงทะเบียนมีดังนี้

 

 • รายบุคคลเท่านั้นไม่เปิดให้จองในนามองค์กร
 • ผู้ลงทะเบียนต้องเป็นผู้มีสัญชาติไทยอายุ 18 ปี ขึ้นไป ที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านจังหวัดสมุทรสาคร (ตามฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร์ของกรมการปกครอง) และต้องเป็นผู้ที่ยังไม่เคยฉีดวัคซีนโควิด-19 มาก่อน หากเป็นผู้ที่เคยลงทะเบียนฉีดวัคซีนโควิดชนิดใด ๆ ไว้แล้ว ต้องยกเลิกสิทธิ์เก่าผ่านทางระบบสาครรวมใจ

 

ครบจบที่นี่ "สาครรวมใจ" เปิดให้ลงทะเบียนจอง "วัคซีนโควิด" "ซิโนฟาร์ม" ฟรี 67,000 คน

 

การลงทะเบียนจองวัคซีน "ซิโนฟาร์ม" ในรอบที่ 2 นี้ได้กำหนดกลุ่มเป้าหมายผู้รับวัคซีนไว้ดังนี้

 

 1. ภาคธุรกิจบริการด้านอุปโภคและบริโภค เช่น ผู้มีอาชีพค้าขาย , ตลาด , ร้านค้า , พ่อค้าแม่ค้า ฯลฯ
 2. ภาคอุตสาหกรรมและการผลิต เช่น โรงงานอุตสาหกรรมต่าง ๆ ฯลฯ
 3. กลุ่มวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) เช่น วิสาหกิจชุมชน, ผู้ประกอบการรายย่อย ฯลฯ
 4. ภาคธุรกิจการท่องเที่ยวและนันทนาการ เช่น โรงแรม, รีสอร์ท, สปา, สถานประกอบการนวด, มัคคุเทศก์ ฯลฯ
 5. ภาคธุรกิจการขนส่งและโลจิสติกส์ เช่น ผู้ให้บริการขนส่งสาธารณะ, การขนส่งสินค้าด้านอุปโภค เช่น Grab, Foodpanda, Lineman ฯลฯ
 6. ภาคธุรกิจการก่อสร้างและอสังหาริมทรัพย์ เช่น ผู้ประกอบการธุรกิจก่อสร้างทุกประเภท, ผู้ประกอบการเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ ฯลฯ
 7. ภาคธุรกิจการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร เช่น เกษตรกร, โรงงานอุตสาหกรรมแปรรูปการเกษตร, ประมง, นาเกลือ ฯลฯ
 8. ภาคธุรกิจการเงิน เช่น ธนาคาร, ธุรกิจไฟแนนซ์, ประกันภัย, ตลาดหลักทรัพย์ ฯลฯ
 9. ภาคธุรกิจการสื่อสารและบันเทิง เช่น กลุ่มโทรคมนาคม, สื่อสารมวลชน, ธุรกิจกองถ่าย, นักแสดง, นักดนตรี ฯลฯ
 10. ประชาชนทั่วไป

 

 

ทั้งนี้ สามารถลงในนามบุคคลธรรมดา ได้ทั้งลูกจ้าง เจ้าของกิจการ

 

 • ผู้ติดเชื้อโควิด จะสามารถรับวัคซีนได้อีกครั้งหลังจากผ่านไปแล้ว 3-6 เดือน ดังนั้นหากท่านมีประวัติเป็นผู้ติดเชื้อ และยังไม่ครบกำหนด โปรดงดเว้นการลงทะเบียน
 • ผู้รับวัคซีนโรคอื่น เช่น ไข้หวัดใหญ่ ไข้เลือดออก บาดทะยัก ไวรัสตับอักเสบ ฯลฯ โปรดปรึกษาแพทย์เจ้าของไข้ก่อนลงทะเบียน
 • สตรีมีครรภ์ โปรดปรึกษาแพทย์เจ้าของไข้ก่อนลงทะเบียน
 • ผู้มีโรคประจำตัวร้ายแรงที่ต้องรับยาจำนวนมาก โปรดปรึกษาแพทย์เจ้าของไข้ก่อนลงทะเบียน

 

วัคซีนที่ได้รับ : จะได้รับวัคซีนซิโนฟาร์มทั้ง 2 เข็มครับ ห่างกัน 3-4 สัปดาห์

 

โปรดเตรียมหมายเลขบัตรประชาชน และหมายเลขโทรศัพท์ไว้ให้พร้อมเพื่อใช้ในการกรอกข้อมูลในระบบ (สามารถใช้ บัตรประชาชนเก่า/หมดอายุ/ที่อยู่ไม่ตรงตามทะเบียนบ้านได้) ในระบบโปรดกรอกที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน

 

สามารถลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ "สาครรวมใจ" www.สาครรวมใจ.com เพียงช่องทางเดียวเท่านั้น ซึ่งระบบจะเปิดให้เข้าได้ในวันที่ 8 สิงหาคม 2564 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไปจนกว่ายอดผู้ลงทะเบียนจะครบ (เมื่อมีผู้ลงทะเบียนครับ ระบบจะปิดตัวเองโดยอัตโนมัติ) และโปรดตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลอีกครั้งก่อนกดยืนยัน เนื่องจากจะไม่เปิดให้แก้ไขข้อมูล หากกรอกข้อมูลผิด ต้องยกเลิกการลงทะเบียนแล้วลงทะเบียนใหม่อีกครั้ง

 

ผู้ที่ได้ลงทะเบียนแล้ว จะได้รับแจ้งนัดหมายเข้ารับการฉีดวัคซีนที่ รพ.สมุทรสาคร (และศูนย์เครือข่าย)/รพ. กระทุ่มแบน (และศูนย์เครือข่าย)/รพ.บ้านแพ้ว (และศูนย์เครือข่าย) พร้อมวัน/เวลา ทาง SMS และหน้าเว็บไซต์ “สาครรวมใจ”

 

กำหนดเวลาฉีดวัคซีน : ยังไม่มีกำหนดฉีดวัคซีน เนื่องจากต้องส่งรายชื่อทั้งหมดให้ราชวิทยาลัยตรวจสอบและรอให้มีการส่งมอบวัคซีนก่อน จึงจะสามารถแจ้งเวลาเข้ารับบริการได้โดยจะได้รับวัคซีนซิโนฟาร์ม 2 เข็ม

 

สำหรับผู้ไม่ผ่านเกณฑ์คุณสมบัติเบื้องต้น หรือลงทะเบียนไม่ได้ ยังสามารถรับวัคซีนหลักของรัฐบาลได้ผ่านช่องทางอื่น ๆ ตามแผนการบริหารจัดการวัคซีนระดับประเทศ เมื่อมีการเปิดให้ลงทะเบียนอีกครั้ง หรือติดต่อที่ call center จังหวัดสมุทรสาคร

 

 • โปรดตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้อง เพราะจะไม่สามารถเปลี่ยนแปลง/แก้ไข/เพิ่มเติมได้ครับ และมีผลต่อการรับสิทธิ์ครับ
 • โปรดตรวจสอบว่าตนได้ลงทะเบียนครบถ้วนทุกขั้นตอน และบันทึก/ถ่ายภาพหน้าจอแสดงลำดับคิวไว้เป็นหลักฐานด้วย

 

หากมีข้อสงสัยนอกเหนือจากที่ได้ประกาศไว้ สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 034-411-714 ต่อ 0 (ประชาสัมพันธ์) หรือต่อ 404 (กองสาธารณสุข) ในวันและเวลาราชการ และติดตามข่าวสาร ความคืบหน้าได้ที่เฟซบุ๊ก อบจ.สมุทรสาคร 

 

ขอบคุณเฟซบุ๊ก อบจ.สมุทรสาคร

 

 

logoline