โควิด-19

ประกันสังคมมาตรา 40 ได้สิทธิประโยชน์คุ้มครองอะไรบ้าง

ประกันสังคมมาตรา 40 ได้สิทธิประโยชน์คุ้มครองอะไรบ้าง
เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

หลังจากที่ ครม. เคาะมาตราการเยียวยา ประกันสังคมมาตรา 40 ในพื้นที่ "สีแดงเข้ม" รวม 13 จังหวัด ใน 9 กลุ่มอาชีพ ทั้งนี้ ได้ครอบคลุมถึง "ผู้ประกอบอาชีพอิสระ" ที่ได้รับผลกระทบจากการประกาศล็อคดาวน์ เพื่อควบคุมสถานการณ์การระบาด "โควิด-19"

สำหรับผู้ที่ประกอบอาชีพอิสระ จะต้องสมัครเป็น ผู้ประกันตนมาตรา 40 ในกองทุนประกันสังคม ภายในวันที่ 30 กรกฎาคม 2564 จึงจะไดัรับสิทธิเงินช่วยเหลือ 5,000 บาท 

การจ่ายเงินสมทบมาตรา 40 แบบใหม่ มี 3 ทางเลือก ดังนี้

 • ทางเลือกที่ 1: จ่าย 42 บาทต่อเดือน จากเดิม 70 บาท
 • ทางเลือกที่ 2: จ่าย 60 บาทต่อเดือน จากเดิม 100 บาท
 • ทางเลือกที่ 3: จ่าย 180 บาทต่อเดือน จากเดิม 300 บาท

ทั้งนี้ สำนักงานประสังคม ได้ลดเงินสมทบ ผู้ประกันตนตามมาตรา 40 เหลือร้อยละ 60 ของเงินสมทบเดิม เป็นระยะเวลา 6 เดือนตั้งวันที่ 1 สิงหาคม 2564 – 31 มกราคม 2565
 

ผู้ประกันมาตรา 40 ได้สิทธิคุ้มครอง ดังนี้

 • ทางเลือก 1 : เจ็บป่วย ทุพพลภาพ เสียชีวิต
 • ทางเลือก 2 : เจ็บป่วย ทุพพลภาพ เสียชีวิต ชราภาพ
 • ทางเลือก 3 : เจ็บป่วย ทุพพลภาพ เสียชีวิต ชราภาพ สงเคราะห์บุตร

 

ได้รับเงินทดแทนการขาดรายได้วันละ 200 บาท ไม่เกิน 30 วัน/ปี

- การรักษาพยาบาลใช้สิทธิ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) หรือบัตรทอง 30 บาท นั่นหมายความว่า ผู้ประกันตนมาตรา 40 จะใช้สิทธิบัตรทองได้เหมือนเดิม เพียงแต่มีสิทธิได้รับเงินทดแทนการขาดรายได้เพิ่มขึ้นเท่านั้น

 

ประกันสังคมมาตรา 40 ได้สิทธิประโยชน์คุ้มครองอะไรบ้าง


 

เงื่อนไขการรับสิทธิ กรณีประสบอันตราย/เจ็บป่วย

 • ผู้ประกันตนจ่ายเงินสมทบครบ 3 เดือน ภายใน 4 เดือน ก่อนประสบอันตราย/เจ็บป่วย
 • รักษาตัวในโรงพยาบาลตั้งแต่ 1 วันขึ้นไป จะได้รับสิทธิวันละ 200 บาท ไม่เกิน 30 วันต่อปี

 

กรณีทุพพลภาพ 

 • ได้รับเงินทดแทนการขาดได้ตั้งแต่ 500–1,000 บาท/เดือน เป็นระยะเวลา 15 ปี
 • เสียชีวิตก่อนครบ 15 ปี รับเงินค่าทำศพ 20,000 บาท
   

 

เงื่อนไขในการรับสิทธิ กรณีทุพพลภาพ

 • จ่ายเงินสมทบอย่างน้อย 6 เดือน ภายในระยะเวลา 10 เดือนก่อนทุพพลภาพ รับ 500 บาทต่อเดือน
 • จ่ายเงินสมทบอย่างน้อย 12 เดือน ภายในระยะเวลา 20 เดือนก่อนทุพพลภาพ รับ 650 บาทต่อเดือน
 • จ่ายเงินสมทบอย่างน้อย 24 เดือน ภายในระยะเวลา 40 เดือนก่อนทุพพลภาพ รับ 800 บาทต่อเดือน
 • จ่ายเงินสมทบอย่างน้อย 36 เดือน ภายในระยะเวลา 60 เดือนก่อนทุพพลภาพ รับ 1,000 บาทต่อเดือน
   

 

กรณีชราภาพ (รับเงินบำเหน็จ) 

 • ได้เงินบำเหน็จพร้อมผลตอบแทน (ดอกเบี้ย) คืนทั้งหมด


 

เงื่อนไขการรับสิทธิ กรณีชราภาพ

 • เมื่อผู้ประกันตนมีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ และแจ้งสิ้นสุดความเป็นผู้ประกันตน หรือลาออก
 • ผู้ประกันตนจ่ายเงินสมทบสามารถจ่ายเงินสมทบเพิ่มได้ไม่เกิน 1,000 บาท/เดือน
   

 

กรณีชราภาพ (รับเงินบำนาญ

 • ได้รับบำนาญรายเดือนขึ้นต่ำ 600 บาท/เดือน ตลอดจนเสียชีวิต
 • กรณีจ่ายเงินสมทบไม่ถึงหลักเกณฑ์ที่จะรับเงินบำนาญ (ขั้นต่ำ) จะได้รับเงินบำเหน็จพร้อมผลตอบแทน (ดอกเบี้ย) คืนทั้งหมด
 • ได้รับบำนาญแล้วเสียชีวิตภายใน 60 เดือน ทายาทได้รับเงินบำเหน็จ 10 เท่าของเงินบำนาญรายเดือน
 • กรณีทุพพลภาพก่อนได้รับบำนาญ จะมีสิทธิขอรับบำเหน็จพร้อมผลตอบแทน (ดอกเบี้ย) คืน


 

เงื่อนไขการรับสิทธิ

 • ผู้ประกันตนจะต้องจ่ายเงินสมทบครบหลักเกณฑ์ที่จะรับเงินบำนาญ (ขั้นต่ำ) หรือจ่ายเงินสมทบไม่น้อยกว่า 420 เดือน (35 ปี)
 • ผู้ประกันตนจะต้องมีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ และสิ้นสุดความเป็นผู้ประกันตน หรือลาออก
 • ผู้ประกันตนจ่ายเงินสมทบสามารถจ่ายเงินสมทบเพิ่มได้ไม่เกิน 1,000 บาท/เดือน
 • ผู้ประกันตนสามารถจ่ายเงินสมทบย้อนหลังได้ไม่เกินเดือน พฤษภาคม 2555


 

เงินสงเคราะห์บุตร 

ในกรณีเป็นผู้ประกันตนมาตรา 40  ทางเลือกที่ 3 จะมีสิทธิ์ได้รับเงินสงเคราะห์บุตรรายเดือน ตั้งแต่บุตรแรกเกิดจนอายุ 6 ปีบริบูรณ์ คนละ 200 บาท คราวละไม่เกิน 2 คน ทั้งนี้ผู้ประกันตนจะต้องจ่ายเงินสมทบตามที่ประกันสังคมกำหนดด้วยวิธีการสมัครประกันสังคมมาตรา 40 

 • ช่องทางแรกสมัครผ่านเว็บไซต์ประกันสังคม

ไม่ต้องเดินทางไปที่สำนักงานประกันสังคม วิธีสมัคร "ประกันสังคม" มาตรา 40 ผ่านเว็บไซต์ประกันสังคม คลิก www.sso.go.th

 • ช่องทางการสมัครอื่นๆ 

นอกจากจะสมัครผ่านเว็บไซต์ประกันสังคมได้แล้ว สำหรับคนที่ไม่สะดวกสมัครผ่านเว็บไซต์ สามารถสมัครเป็นผู้ประกันตนมาตรา 40 ได้ในช่องทางอื่นๆ ดังต่อไปนี้ 

1. สมัครด้วยตนเองที่สำนักงานประกันสังคมในพื้นที่
2. สายด่วนประกันสังคม หมายเลข 1506
3. เซเว่น-อีเลฟเว่น ทุกสาขา
4. ธนาคาร ธกส. ทุกสาขา
5. Big c ซุปเปอร์เซ็นเตอร์
6. เครือข่ายประกันสังคมทั่วประเทศ

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ

logo-pwa

เพิ่ม คมชัดลึก ออนไลน์

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด