23 กรกฎาคม 2564 ตามที่ได้มีสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 หรือ โรคโควิด-19 ระลอกใหม่ เมษายน 2564 ซึ่งพบผู้ป่วยยืนยันในจังหวัดชลบุรี มีประวัติเดินทางไปยังสถานที่ต่าง ๆ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี จึงร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขอำเภอในพื้นที่ ได้เข้าดำเนินการสอบสวนโรด ติดตาม ผู้สัมผัส เพื่อควบคุมโรค ไม่ให้แพร่ระบาด นั้น

ประชาชนท่านใดได้เดินทางไปยังสถานที่ ดังต่อไปนี้ หากพบว่ามีอาการทางระบบทางเดินหายใจ ไข้ ไอ น้ำมูก มีอาการหอบเหนื่อย จมูกไม่ได้กลิ่น หรือลิ้นไม่รับรส ภายใน 14 วัน นับตั้งแต่วันที่เข้าไปยังสถานที่ดังกล่าวข้างต้น ให้แยกกักตัวจากผู้อื่น สวมหน้ากากอนามัย และไปพบแพทย์ตรวจรักษา พร้อมทั้งให้ประวัติสัมผัสหรือเข้าไปอยู่ในสถานที่เสี่ยงร่วม เวลาเดียวกันกับผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 หรือ โรคโควิด-19

 

บางละมุง, ชลบุรี, โควิด-19, สถานที่เสี่ยง

บางละมุง, ชลบุรี, โควิด-19, สถานที่เสี่ยง

บางละมุง, ชลบุรี, โควิด-19, สถานที่เสี่ยง

บางละมุง, ชลบุรี, โควิด-19, สถานที่เสี่ยง

บางละมุง, ชลบุรี, โควิด-19, สถานที่เสี่ยง

 

บางละมุง, ชลบุรี, โควิด-19, สถานที่เสี่ยง

บางละมุง, ชลบุรี, โควิด-19, สถานที่เสี่ยง

บางละมุง, ชลบุรี, โควิด-19, สถานที่เสี่ยง

บางละมุง, ชลบุรี, โควิด-19, สถานที่เสี่ยง

บางละมุง, ชลบุรี, โควิด-19, สถานที่เสี่ยง

 

 

บางละมุง, ชลบุรี, โควิด-19, สถานที่เสี่ยง

 

อนึ่ง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี ขอเน้นย้ำให้ประชาชนทุกคน ได้ปฏิบัติตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัดสม่ำเสมอ รักษาระยะห่างทางสังคม สวมใส่หน้ากากอนามัย 100% ล้างมือบ่อย ๆ สแกนไทยชนะ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 หรือ โรคโควิด-19 และสามารถติดตามผู้สัมผัสผู้ติดเชื้อได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง