วันที่ 22 ก.ค. 2564 นายนรินท์พงศ์ จินาภักดิ์ นายกสมาคมทนายความแห่งประเทศไทย ได้ออกแถลงการณ์ในนาม "สมาคมทนายความแห่งประเทศไทย" ระบุถึงประเด็น ดารานักแสดง อินฟลูเอนเซอร์ ที่ออกมา Call out ว่า 

 

 

ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ได้ให้สัมภาษณ์ส่งคำเตือนไปยังดารานักแสดง ทำนองว่า "ดารานักแสดง อินฟลูเอนเซอร์ เป็นบุคคลสาธารณะที่ประชาชนรักและศรัทธา ขอความกรุณาอย่าใช้สิ่งเหล่านี้เคลื่อนไหวทางการเมืองโจมตีรัฐบาล เพราะสิ่งที่ทำเป็นการบิดเบือนข้อมูล เป็นการสร้างเฟกนิวส์ขึ้นในระบบโซเชียลมีเดีย" ต่อมาพนักงานสอบสวนได้แจ้งข้อกล่าวหาแก่ดาราที่เรียกร้อง (Call out) กับเหล่าดาราที่ออกมาแสดงจุดยืนหรือแสดงความคิดเห็นต่อสถานการณ์บ้านเมือง นั้น 

 

สมาคมทนายความแห่งประเทศไทย ขอเรียนว่า อำนาจอธิปไตยเป็นของปวงชนชาวไทย คณะรัฐมนตรีหรือรัฐบาลเป็นเพียงตัวแทนใช้อำนาจบริหารแทนประชาชนเท่านั้น ประชาชนผู้เป็นเจ้าของอำนาจและเป็นผู้เสียภาษีให้รัฐบาลนำมาใช้จ่ายในการบริหารประเทศย่อมมีเสรีภาพที่จะวิพากษ์วิจารณ์การทำงานของรัฐบาล ซึ่งกระทำได้ทั้งในรูปแบบการแสดงความคิดเห็น การพูด การเขียน การพิมพ์ การโฆษณา และการสื่อความหมายด้วยวิธีอื่น รวมถึงการ Call out ดาราอันเป็นการเคลื่อนไหวทางการเมืองให้ออกมาวิพากษ์วิจารณ์รัฐบาลและแสดงจุดยืนของตนก็ถือเป็นเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญที่กระทำได้โดยชอบเช่นกัน 

 

การจำกัดเสรีภาพดังกล่าวกระทำได้เพียงอาศัยอำนาจตามกฎหมายที่ตราขึ้นเฉพาะเพื่อรักษาความมั่นคงของรัฐ เพื่อคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของบุคคลอื่น เพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีงามของประชาชน หรือเพื่อป้องกันสุขภาพของประชาชนเท่านั้น (รัฐธรรมนูญมาตรา 34) 

 

ดังนั้นการให้สัมภาษณ์ของรัฐมนตรีและการที่พนักงานสอบสวนแจ้งข้อกล่าวหาแก่ผู้ที่เรียกร้องให้ดาราออกมาเคลื่อนไหวแสดงจุดยืนและแสดงความคิดเห็นต่อสถานการณ์บ้านเมืองจึงไม่สอดคล้องหรือขัดต่อรัฐธรรมนูญ 

 

สมาคมทนายความแห่งประเทศไทยจึงเรียกร้องให้คณะรัฐมนตรีและพนักงานสอบสวนได้เคารพในสิทธิและเสรีภาพของประชาชน รวมทั้งพึงตระหนักว่าการแก้ปัญหาเศรษฐกิจและการแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 เป็นหน้าที่และความรับผิดชอบของรัฐบาลซึ่งมีหน้าที่ตามรัฐธรรมนูญมาตรา 55 ที่จะต้องควบคุม ป้องกัน รักษาพยาบาลและฟื้นฟูสุขภาพให้กับประชาชน การที่เศรษฐกิจของประเทศได้รับความเสียหาย รวมทั้งมีผู้ติดเชื้อโควิด-19 มากขึ้นจนล้นระบบสาธารณสุขเป็นเหตุให้ประชาชนไม่สามารถเข้ารับการรักษาพยาบาลจนถึงแก่ความตายบนท้องถนนตามที่เป็นข่าว จึงเป็นความรับผิดชอบของรัฐบาลที่ประชาชนมีสิทธิจะวิพากษ์วิจารณ์ได้ทั้งสิ้น 

 

 

สมาคมทนายความแห่งประเทศไทย ขอเรียนว่า การวิพากษ์วิจารณ์การทำงานของรัฐบาล หรือการวิพากษ์วิจารณ์สถานการณ์บ้านเมือง หรือการแสดงจุดยืนทางการเมือง ถือเป็นเสรีภาพและเป็นการติชมโดยสุจริตอันเป็นเสรีภาพของปวงชนชาวไทยตามรัฐธรรมนูญ การจำกัดเสรีภาพดังกล่าวจึงกระทำไม่ได้ ไม่ว่าโดยองค์กร บุคคล หรือคณะบุคคลใดก็ตาม 

 

ทั้งนี้ สมาคมทนายความแห่งประเทศไทยพร้อมที่จะให้ความช่วยเหลือหรือบริการทางด้านกฎหมายแก่ประชาชนทุกคนที่ถูกละเมิดเสรีภาพ เพื่อปกป้องสิทธิและเสรีภาพของปวงชนชาวไทยตามรัฐธรรมนูญต่อไป 

 

"สมาคมทนายความฯ" แถลงยัน "ดารา" Call out ไม่ผิด เป็นสิทธิวิจารณ์ได้

 

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง