นพ.รุ่งเรือง กิจผาติ โฆษกกระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า ขณะนี้ทางกระทรวงสาธารณสุข ได้เตรียมตัวยาฟาวิพิราเวียร์ และฟ้าทะลายโจร รวมถึงเครื่องมือต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นเครื่องวัดออกซิเจน ปรอทวัดไข้ ที่จะจัดเป็นชุด เพื่อให้แก่ประชาชนที่ติดเชื้อโควิด-19 ที่ต้องรักษาตัวเองที่บ้าน หรือ Home isolation ที่ผ่านมาพบว่าประชาชนส่วนใหญ่โดยเฉพาะในเขตเมือง ที่ติดเชื้อโควิด-19 ในลักษณะที่ไม่รุนแรงหรืออาการสีเขียว จะสะดวกที่จะดูแลตนเองที่บ้านมากกว่า โดยเฉพาะในกรุงเทพฯ ดังนั้นทีมสาธารณสุข CCR Team จะดำเนินการลงติดตาม ดูแลรักษาอย่างต่อเนื่อง โดยได้ดำเนินการอย่างดีที่สุดโดยครอบคลุมทุกพื้นที่

 

 

ส่วนเรื่องตัวเลขอัตราการครองเตียง ในขณะนี้ สิ่งนี้เป็นภาวะวิกฤตปัจจุบันเรามีเตียงอยู่ใน 3 ระดับ ที่เรียกว่าเตียงระดับสีแดง หรือ ICU ที่ต้องดูผู้ป่วยที่มีอาการรุนแรง เตียงระดับสีเหลืองที่เป็นลักษณะที่ใช้ออกซิเจน รวม ถึงออกซิเจนแรงดันสูง หรือที่เรียกว่า Hi flow ทั้งนี้ใน 2 ระดับดังกล่าวปัจจุบัน มีอัตราครองเตียงอยู่มากกว่า 95% มีช่องว่างที่จะรับผู้ป่วยเพิ่มในขณะนี้ อยู่ในความจำกัดมาก สิ่งสำคัญในการแก้ไขปัญหาในขณะนี้คือมาตรการ Home isolation ซึ่งมาตรการนี้จะสามารถช่วยนำเตียงสีเขียว หรือเตียงสำหรับผู้ป่วยที่มีอาการน้อย มาปรับเปลี่ยนเป็นเตียงสำหรับผู้ที่มีอาการ ระดับสีเหลือง และอาจจะเพิ่มขยายไปสู่ในระดับสีแดงได้ ซึ่งในปัจจุบันนี้ช่องว่างของเตียงสำหรับผู้ป่วยอาการหนักมีอยู่เหลือน้อยกว่า 5 % หลังจากที่ เริ่มดำเนินการมาตรการ Home isolation ได้ 1 สัปดาห์ ส่งผลให้ ในเวลาข้างหน้าจะสามารถเพิ่มช่องทางช่องว่างของเตียงสำหรับผู้ที่มีอาการหนักหรือผู้ที่มีอาการหนักมากได้มากยิ่งขึ้น

 

สธ. มั่นใจ  "Home isolation" ช่วยเพิ่มการรับผู้ป่วยสีเหลือง-แดงได้  มากขึ้น

 

 

ส่วนกรณีที่มีโรงพยาบาลเอกชนบางแห่งเรียกรับเงินล่วงหน้าเพื่อแลกกับการที่จะได้รับเตียงรักษาในโรงพยาบาลนั้นๆ สำหรับประเด็นนี้ กระทรวงสาธารณสุขทราบและจะดำเนินการตามกฎหมายอย่างถึงที่สุดต้องเรียนว่าสถานการณ์ภาพรวมของเตียงในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ร้อยละ 70 จะเป็นในส่วนของเอกชนในขณะที่ร้อยละ 30 ในส่วนของหน่วยงานของรัฐอยู่ในส่วนของหน่วยบริการของรัฐ ดังนั้นในส่วนของร้อยละ 70 เหตุการณ์ดังกล่าวจะต้องไม่เกิดขึ้น ประชาชนท่านใดพบเจอเหตุการณ์ดังกล่าวขอให้ร้องเรียนเข้ามาได้ที่สายด่วนของกระทรวงสาธารณสุข

สธ. มั่นใจ  "Home isolation" ช่วยเพิ่มการรับผู้ป่วยสีเหลือง-แดงได้  มากขึ้น

 

โดยทางกระทรวงสาธารณสุขจะไม่ยอมให้เกิดเหตุการณ์ดังกล่าวเนื่องจากในขณะนี้ทรัพยากรด้านสาธารณสุขมีอยู่จำกัดแล้ว แต่ยังสามารถดูแลผู้ป่วยได้เรายังช่วยเหลือประชาชนอย่างเต็มความสามารถภาคส่วน ดังนั้นหน่วยงานใดที่เป็นภาคเอกชนที่มีเรื่องร้องเรียนเข้ามา และที่ยังดำเนินการเรื่องดังกล่าวอยู่ขอให้ยุติ และทางกระทรวงสาธารณสุขจะดำเนินการทางกฎหมายอย่างถึงที่สุด

 

ประชาชนท่านใดพบเห็นเรื่องดังกล่าว สามารถแจ้งได้ที่สายด่วนกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 1426