ศูนย์ข้อมูล COVID-19 รายงานสถานการณ์โรค "โควิด-19" ประจำวันที่ 22 กรกฎาคม 2564 โดยจำนวนผู้ติดเชื้อ "โควิดวันนี้" 13,655 ราย (เป็นติดเชื้อใหม่ 13,110 ราย ติดเชื้อภายในเรือนจำ/ที่ต้องขัง 545 ราย)

 

 

ทำให้ยอดผู้ติดเชื้อ "โควิดวันนี้" สะสมอยู่ที่ 453,132 ราย (สะสมระลอก เม.ย. 2564 จำนวน 424,269 ราย) หายป่วยกลับบ้านเพิ่ม 7,921 ราย (หายป่วยระลอก เม.ย. 284,951 ราย) เสียชีวิตเพิ่มวันนี้ 87 ราย รวมเสียชีวิตแล้ว 3,697 ราย

 

"โควิดวันนี้" ยอดพุ่ง 13,655 รายทำสถิตินิวไฮต่อเนื่อง เศร้า ดับเพิ่ม 87

 

ข้อมูลจาก ศูนย์ข้อมูล COVID-19

 

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง