โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ "ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์" ขอแจ้งประชาสัมพันธ์ สำหรับประชาชนผู้ที่ลงทะเบียน และจองวัคซีนทางเลือก ซิโนฟาร์ม สำหรับประชาชนในรอบแรก เมื่อวันที่ 18 ก.ค.2564 ได้สำเร็จ แต่ยังไม่สามารถเข้าไปบันทึก QR Code เพื่อชำระเงินได้ เนื่องจากพบว่า ข้อมูลลงทะเบียนไม่ครบถ้วน

 

 

 

ดังนั้น ระบบการลงทะเบียน "จองวัคซีน" จะเปิดให้ท่านล็อคอิน เข้าไปดำเนินการเพิ่มเติมข้อมูลให้ครบถ้วน เพื่อให้ท่านได้รับ QR Code เพื่อนำไปชำระเงินได้ ในวันพุธที่ 21 กรกฎาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. จนถึง วันพฤหัสบดีที่ 22 กรกฎาคม 2564 เวลา 18.00 น.

"จองวัคซีน" "ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์" “ซิโนฟาร์ม”

 

"ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์" แจ้งเตือน จองวัคซีน "ซิโนฟาร์ม" ลงข้อมูลให้ครบถ้วน

    
ทั้งนี้ ขอให้ท่านเข้าไปดำเนินการบันทึกคิวอาร์โค้ด และชำระเงินให้แล้วเสร็จ ภายในช่วงเวลาดังกล่าว เพราะหลังจากนั้น ระบบจะตัดสิทธิ์การลงทะเบียนของท่านโดยอัตโนมัติ และท่านจะต้องทำการลงทะเบียนใหม่ทุกขั้นตอน หากประสงค์จะจองรับ วัคซีน "ซิโนฟาร์ม" สำหรับประชาชนในครั้งต่อไป

 

ประกาศ ณ วันที่ 21 กรกฎาคม 2564

 

 

อย่างไรก็ตาม ก่อนหน้านี้ เมื่อวันที่ 19 ก.ค.ที่ผ่านมา โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ "ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์" ได้ประกาศแจ้งประชาสัมพันธ์ ผู้ที่ลงทะเบียนจองวัคซีนทางเลือก “ซิโนฟาร์ม” สำหรับประชาชนในรอบแรกได้สำเร็จ แต่ยังไม่สามารถเข้าไปบันทึก QR Code เพื่อชำระเงินได้นั้น เกิดจากระบบมีข้อมูลในส่วนของ “ที่อยู่” ซึ่งลงทะเบียนไม่ครบถ้วน 

 

ดังนั้น จึงขอเรียนให้ท่านทราบว่า ทางราชวิทยาลัย จะทำการแก้ไข ให้ท่านสามารถล็อคอินเข้าสู่ระบบ เพื่อดำเนินการเพิ่มเติมข้อมูลลงทะเบียนให้ครบถ้วน และบันทึก QR Code เพื่อนำไปชำระเงินได้ในวันพุธที่ 21 กรกฎาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป

 

"จองวัคซีน" "ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์" “ซิโนฟาร์ม”