เพจ ไทยคู่ฟ้า ชี้ผลศึกษาจาก 4 แหล่ง กรณี "ฉีดวัคซีน" "ซิโนแวค" 2 เข็ม พบว่า สามารถป้องกันการติดเชื้อ "โควิด-19" สายพันธุ์อัลฟา หรือ สายพันธุ์อังกฤษ 90% , สายพันธุ์เดลตา หรือ สายพันธุ์อินเดีย 75% 

 

 

ทางเพจระบุว่า กระทรวงสาธารณสุข ได้เผยรายงานการศึกษาประสิทธิผลวัคซีน "ซิโนแวค" จากสถานการณ์จริงที่ได้นำมาฉีดให้กับคนไทยใน 4 แหล่งดังนี้ 

 

1. จ.ภูเก็ต ได้ติดตามกลุ่มผู้สัมผัสเสี่ยงสูง ช่วงเดือน เม.ย. - พ.ค.2564 จำนวนกว่า 1,500 ราย พบการติดเชื้อเพียง 124 ราย หากเทียบกันระหว่างผู้รับวัคซีนและไม่ได้รับวัคซีน พบว่าประสิทธิผลป้องกันติดเชื้ออยู่ที่ 90.7%

 

2. จ.สมุทรสาคร ได้ติดตามผู้สัมผัสเสี่ยงสูงกว่า 500 ราย ช่วงเดือน เม.ย. 2564 พบติดเชื้อ 116 ราย ประสิทธิผลป้องกันติดเชื้ออยู่ที่ 90.5%

 

3. จ.เชียงราย ได้ศึกษากรณีการติดเชื้อในบุคลากรสาธารณสุข ช่วงเดือน มิ.ย. 2564 กว่า 500 รายพบการติดเชื้อ 40 ราย

 

นอกจากนี้ ยังได้ติดตามความรุนแรงเรื่องปอดอักเสบ เมื่อเปรียบเทียบข้อมูลพบว่า ประสิทธิผลของซิโนแวค 2 เข็มป้องกันการติดเชื้ออยู่ที่ 88.8% และป้องกันปอดอักเสบอยู่ที่ 84.9% สำหรับ บุคลากรที่ได้รับแอสตร้าเซนเนก้า 1 เข็มครบ 14 วัน ป้องกันการติดเชื้ออยู่ที่ 83.8%

 

4. กรมควบคุมโรค ได้ใช้ฐานข้อมูลติดตามบุคลากรสาธารณสุขที่ติดเชื้อทั้งประเทศ และข้อมูลการรับวัคซีน ตั้งแต่ 1 พ.ค. - 30 มิ.ย. 2564 พบว่า ประสิทธิผลอยู่ที่ 71%

 

โดยช่วงเดือน พ.ค. 2564 ที่พบการระบาดเป็นสายพันธุ์อัลฟา ประสิทธิผลอยู่ที่ 75% และช่วงเดือน มิ.ย. 2564 ที่เริ่มมีการระบาดของสายพันธุ์เดลตาแทนที่อัลฟาประสิทธิผลอยู่ที่ประมาณ 20-40%

 

 

ดังนั้น หากฉีดวัคซีนซิโนแวคครบ 2 เข็ม สามารถป้องกันติดเชื้อ จากสายพันธุ์อัลฟาได้ประมาณร้อยละ 90 และป้องกันปอดอักเสบได้ร้อยละ 85 ส่วนประสิทธิผลต่อสายพันธุ์เดลตาขณะนี้ ถือว่ายังคงที่คือร้อยละ 75 ซึ่งไม่ต่างจากเดิมที่ร้อยละ 71

 

สำหรับการฉีดเข็มกระตุ้น และการฉีดสลับประเภทของวัคซีนนั้น จากการศึกษาทางห้องปฏิบัติการ พบว่าจะสามารถเพิ่มระดับภูมิคุ้มกันให้ได้สูงกว่าเดิมได้รวดเร็วและสูงมากขึ้น

 

ไทยคู่ฟ้า เผยผลทดสอบ "ฉีดวัคซีน" "ซิโนแวค" 2 เข็มป้องกันสายพันธุ์อัลฟา 90% เดลตา 75%

 

 

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง