ข่าว

สรุป "ประกาศล็อกดาวน์ล่าสุด" "นนทบุรี" ปิดสถานที่รับมาตรการ "13 จังหวัดสีแดงเข้ม"

"ประกาศล็อกดาวน์ล่าสุด" ผู้ว่าฯนนทบุรี ออกคำสั่ง "ปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว" ฉบับที่ 57 ห้ามออกนอกเคหสถาน 3 ทุ่มถึงตี 4 มีผล 20 ก.ค. - 2 ส.ค.นี้

วันที่ 20 ก.ค. 2564 นายสุจินต์ ไชยชุมศักดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ในฐานะประธานคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนนทบุรี ผู้กำกับการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินจังหวัดนนทบุรี ได้ลงนามในคำสั่งจังหวัดนนทบุรี ที่ 1965/2564 ลงวันที่ 19 กรกฎาคม 2564 เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 57) โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 20 กรกฎาคม - 2 สิงหาคม 2564 

 

 

สำหรับคำสั่งดังกล่าวจังหวัดนนทบุรีกําหนดมาตรการป้องกันโรค "โควิด-19" ให้เข้มงวดยิ่งขึ้น โดยสรุปได้ดังนี้ 

 

1.ร้านจําหน่ายอาหารหรือเครื่องดื่ม เปิดได้ถึงเวลา 20.00 น. ห้ามบริโภคในร้าน และให้นำกลับไปบริโภคที่อื่นเท่านั้น 

 

2.ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า คอมมูนิตี้มอลล์ หรือสถานประกอบการอื่นที่มีลักษณะคล้ายกัน ให้เปิดถึงเวลา 20.00 น. โดยให้เปิดบริการได้เฉพาะแผนกซูเปอร์มาร์เก็ต แผนกยาและเวชภัณฑ์ และการให้บริการฉีดวัคซีนหรือบริการทางการแพทย์และการสาธารณสุขอื่น ๆ ของภาครัฐ 

 

3.โรงแรม ให้เปิดดำเนินการได้ตามเวลาปกติ ให้งดกิจกรรมการประชุม การสัมมนา หรือการจัดเลี้ยง 

 

4.ร้านสะดวกซื้อ และตลาดสด ให้เปิดได้จนถึงเวลา 20.00 น. (ปิดให้บริการเวลา 20.00 - 04.00 น.) 

 

5.โรงเรียน สถาบันการศึกษาหรือฝึกอบรม และสถานศึกษาต่าง ๆ ให้ปฏิบัติตามมาตรการที่ได้กําหนดไว้แล้วก่อนหน้านี้ 


สำหรับการดำเนินการของโรงพยาบาล สถานพยาบาล คลินิกแพทย์รักษาโรค ร้านขายยา ร้านค้าทั่วไป โรงงาน ธุรกิจหลักทรัพย์ ธุรกรรมการเงิน ธนาคาร ตู้เอทีเอ็ม ธุรกิจสื่อสารโทรคมนาคม ไปรษณีย์และพัสดุภัณฑ์ ร้านจําหน่ายอาหารสัตว์ ร้านขายยาและเวชภัณฑ์ ร้านจำหน่ายเครื่องมือช่างและอุปกรณ์ก่อสร้าง ร้านจําหน่ายสินค้าเบ็ดเตล็ดอันจําเป็น สถานที่จำหน่ายแก๊สหุงต้ม เชื้อเพลิง ปั๊มน้ำมัน ปั๊มแก๊ส รวมทั้งบริการส่งสินค้าและอาหารตามสั่ง (delivery online) ยังคงเปิดดำเนินการได้ตามความจำเป็น โดยให้ผู้เกี่ยวข้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคตามที่ทางราชการกำหนดอย่างเคร่งครัด 

 

 

ทั้งนี้ให้ลดและจำกัดการเคลื่อนย้ายการเดินทาง เว้นแต่มีเหตุที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิต อาทิ การพบแพทย์ การรับวัคซีน การประกอบอาชีพที่ไม่สามารถปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้งได้ พร้อมห้ามออกนอกเคหสถานตั้งแต่เวลา 21.00 - 04.00 น. รวมถึงห้ามจัดกิจกรรมที่มีการรวมกลุ่มกันมากกว่า 5 คน ขณะที่การปฏิบัติงานของส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ และภาคเอกชน ให้ WORK FROM HOME ขั้นสูงสุด 

 

สรุป \"ประกาศล็อกดาวน์ล่าสุด\" \"นนทบุรี\" ปิดสถานที่รับมาตรการ \"13 จังหวัดสีแดงเข้ม\"

 

สรุป \"ประกาศล็อกดาวน์ล่าสุด\" \"นนทบุรี\" ปิดสถานที่รับมาตรการ \"13 จังหวัดสีแดงเข้ม\"

 

สรุป \"ประกาศล็อกดาวน์ล่าสุด\" \"นนทบุรี\" ปิดสถานที่รับมาตรการ \"13 จังหวัดสีแดงเข้ม\"

 

สรุป \"ประกาศล็อกดาวน์ล่าสุด\" \"นนทบุรี\" ปิดสถานที่รับมาตรการ \"13 จังหวัดสีแดงเข้ม\"

 

 

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

 

"หยุดเชื้อเพื่อชาติ" ผู้ป่วย "โควิด" Home Isolation 5 อย่างที่จะได้รับมีอะไรบ้าง

"ประกันสังคม-บัตรทอง" สปสช.แนะ หากติดเชื้อ"โควิด-19" แจ้งได้ทันที เน้น กักตัว"หยุดเชื้อเพื่อชาติ"

"ล็อกดาวน์" "Work from home" 13 จังหวัดสีแดงเข้ม "นายกฯ" ถก ครม. ช่วย ม.33 ม.39 ม.40

"ธอส." ปิด 39 สาขาในห้างสรรพสินค้า 9 จังหวัด"ล็อกดาวน์"เช็กที่นี่มีสาขาไหนบ้าง

"จองวัคซีนสมุทรปราการ" ลงทะเบียนที่นี่ www.samutprakanvaccines.com ยกเลิก จุดศาลากลาง

รพ.สนามธรรมศาสตร์ อยู่ในระดับเกินคับขัน ระบบใกล้ล่มสลาย รับผู้ป่วย "โควิด" ไม่ได้แล้ว

 

 

ข่าวที่น่าสนใจ