"พักชำระหนี้ 2 เดือน" ทีเอ็มบีธนชาตช่วยตั้งหลักลูกค้าสินเชื่อลงทะเบียนด่วนที่นี่

20 ก.ค. 2564
108.9 k
เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์

ทีเอ็มบีธนชาต ห่วงใยพร้อมช่วยตั้งหลักลูกค้าสินเชื่อได้รับผลกระทบจากการล็อกดาวน์ "พักชำระหนี้ 2 เดือน" ลงทะเบียนด่วน วันนี้ - 15 ส.ค.

"พักชำระหนี้ 2 เดือน" เพื่อให้ความช่วยเหลือด้านการเงินเพิ่มเติมแก่ลูกค้าทุกกลุ่มของธนาคารที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ธนาคารทีเอ็มบีธนชาต หรือ ทีทีบี (ttb) ออกมาตรการพิเศษตามแนวทางของธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ช่วยเหลือลูกค้าที่ได้รับผลกระทบจากการยกระดับมาตรการป้องกันการควบคุมโรค ตามคำสั่งของ ศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (ศบค.) โดยพักการชำระเงินต้นและดอกเบี้ยเป็นระยะเวลา 2 เดือน ให้กับลูกค้าบัตรเครดิต บัตรกดเงินสด สินเชื่อบ้าน สินเชื่อบุคคล สินเชื่อรถยนต์ ทีทีบีไดรฟ์ และลูกค้าสินเชื่อเอสเอ็มอี ซึ่งเป็นกลุ่มที่ได้รับผลกระทบโดยตรง ประกอบด้วย ลูกค้าที่เป็นนายจ้างและลูกจ้างในสถานประกอบการ ทั้งในพื้นที่ควบคุมฯ และนอกพื้นที่ควบคุมฯ ที่ต้องปิดกิจการจากมาตรการของทางการ และมาตรการช่วยเหลืออื่น ๆ สำหรับกลุ่มที่ได้รับผลกระทบโดยอ้อม ซึ่งเป็นลูกค้าที่ยังเปิดกิจการได้ แต่รายได้ลดลงจากมาตรการควบคุมการระบาดของภาครัฐ เพื่อเพิ่มสภาพคล่องทางการเงินและช่วยให้ลูกค้ามีชีวิตทางการเงินที่ดีขึ้นได้ในสถานการณ์วิกฤติ โดยธนาคารมีแนวทางช่วยเหลือ ดังนี้

 

 

ลูกค้าที่ได้รับผลกระทบโดยตรง

  • ลูกค้าบัตรเครดิต บัตรกดเงินสด สินเชื่อบุคคล สินเชื่อบ้าน สามารถพักชำระค่างวด ทั้งเงินต้นและดอกเบี้ย นาน 2 เดือน "พักชำระหนี้ 2 เดือน" หลังจากได้รับการอนุมัติเข้าร่วมโครงการ โดยหลักเกณฑ์เป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด

ลูกค้าที่ได้รับผลกระทบโดยอ้อม

  • ธนาคารจะมีมาตรการช่วยเหลือเพิ่มเติม โดยพิจารณาจากความเหมาะสมกับลูกค้าแต่ละราย เช่น การลดยอดผ่อนชำระเหลือ 70% ของยอดผ่อนชำระปกติ หรือพักชำระเงินต้นโดยผ่อนชำระเฉพาะดอกเบี้ย เป็นเวลา 6 เดือน หรือเปลี่ยนยอดคงค้างในบัตรเครดิตหรือบัตรกดเงินสด เป็นยอดผ่อนชำระ 48 เดือน เป็นต้น

สำหรับลูกค้าสินเชื่อรถยนต์ ทีทีบีไดรฟ์

โดยในกลุ่มรถยนต์ใหม่ รถยนต์ใช้แล้ว รถแลกเงิน และเล่มแลกเงิน (รถแลกเงินแบบลดต้นลดดอก) สำหรับลูกค้าที่ได้รับผลกระทบรุนแรงหรือต้องปิดกิจการ หรือไม่สามารถให้บริการได้ ตามคำสั่งของ ศบค. ธนาคารจะมีมาตรการพิเศษ พักชำระค่างวดสูงสุดไม่เกิน 2 งวด สำหรับลูกค้าที่ได้รับผลกระทบ ธนาคารจะพิจารณาตามความเหมาะสมกับลูกค้าแต่ละราย เช่น พักชำระค่างวด ลดค่างวด และขยายเวลาผ่อนชำระ เป็นต้น และในกลุ่มที่ได้รับผลกระทบโดยอ้อม ธนาคารจะพิจารณา ลดค่างวด หรือขยายเวลาผ่อนชำระ หรือมาตรการอื่น ๆ

 

 

นอกจากนี้ ลูกค้าสินเชื่อเล่มแลกเงิน (รถแลกเงินแบบลดต้นลดดอก) ที่ได้รับผลกระทบ

  • ธนาคารมีมาตรการให้พักชำระค่างวด หรือลดค่างวดผ่อนชำระสูงสุด 30% และคิดอัตราดอกเบี้ยสูงสุดไม่เกิน 22% เป็นระยะเวลาไม่เกิน 6 เดือน

มาตรการสำหรับลูกค้าสินเชื่อเอสเอ็มอี

  • ที่มีวงเงินกู้ระยะยาว วงเงินกู้เบิกเกินบัญชี(O/D) และวงเงินสินเชื่อหมุนเวียน ธนาคารจะพักชำระเงินต้นและดอกเบี้ยสูงสุด นาน 2 เดือน

ทั้งนี้ หลักเกณฑ์การพิจารณาเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด

สมัครเข้าร่วมโครงการ ลงทะเบียนได้ตั้งแต่ วันนี้ - 15 สิงหาคม 2564

  • ลูกค้ารายย่อยลงทะเบียนผ่านโครงการ "ตั้งหลัก" ในเว็บไซต์ www.ttbbank.com/tang-luk (คลิกที่นี่)
  • ลูกค้าเอสเอ็มอี (นิติบุคคล) และลูกค้าธุรกิจ ลงทะเบียน หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่เจ้าหน้าที่บริหารความสัมพันธ์ลูกค้าธุรกิจ หรือศูนย์บริการลูกค้าธุรกิจ ทีทีบี โทร. 0 2643 7000 กด 1 กด 2 อีเมล: [email protected] (ระบุข้อมูล: ชื่อบริษัท / เลขจดทะเบียนนิติบุคคล (13 หลัก) / ชื่อ-นามสกุลผู้ติดต่อ / เบอร์โทรศัพท์มือถือ)
  • ลูกค้าเอสเอ็มอี (บุคคลธรรมดา) ลงทะเบียน หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ ทีเอ็มบีธนชาต คอนแทค เซ็นเตอร์ โทร. 1428 กด 3 กด 2

 

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง