ข่าว

"สินมั่นคง" ยกเลิกบอกเลิก "ประกันโควิดเจอจ่ายจบ" ด่วนสถานะกรมธรรม์เช็กที่นี่

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

ยกเลิกบอกเลิก "ประกันโควิดเจอจ่ายจบ" หรือ COVID 2 in 1 เว็บไซต์ "สินมั่นคง" www.smk.co.th พร้อมให้ ตรวจสอบสถานะและดาวน์โหลดกรมธรรม์ประกันภัยไวรัสโคโรนา

จากกรณี "สินมั่นคง" บริษัท สินมั่นคงประกันภัย จำกัด ได้ออกมาประกาศ บอกเลิกกรมธรรม์ "ประกันโควิดเจอจ่ายจบ" ประกันภัยไวรัสโคโรนา แบบ เจอ จ่าย จบ หรือ COVID 2 in 1 โดยระบุว่า บริษัทฯ ต้องขออภัยลูกค้าเป็นอย่างสูงที่มีความจำเป็นที่จะต้องบอกเลิกสัญญากรมธรรม์แบบ เจอ จ่าย จบ หรือ COVID 2 in 1 ในครั้งนี้ สืบเนื่องจากภาวะการระบาดของโรคติดเชื้อ โควิด-19 ที่มีความรุนแรงอย่างต่อเนื่อง และมีผู้ติดเชื้อรายวันเพิ่มขึ้นในอัตราที่สูงจนคาดเดาสถานการณ์ไม่ได้

โดยต่อมา สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ได้มีคำสั่งอย่างเป็นทางการ ในฐานะนายทะเบียน ให้ยกเลิกเงื่อนไขการใช้สิทธิบอกเลิกกรมธรรม์ประกันภัยโดยบริษัท สำหรับกรมธรรม์ประกันภัย COVID-19 ที่บริษัทได้รับความเห็นชอบจากนายทะเบียนและกรมธรรม์ประกันภัย COVID-19 ที่บริษัทได้ออกให้แก่ผู้เอาประกันภัยก่อนวันที่มีคำสั่งนี้ และยังคงมีผลบังคับใช้ เว้นแต่ปรากฏหลักฐานชัดเจนต่อบริษัทว่าผู้เอาประกันภัยได้กระทำการทุจริตหรือฉ้อฉลประกันภัยเพื่อให้ตนเองหรือผู้อื่นได้รับผลประโยชน์จากการประกันภัยนี้

 

 

สินมั่นคง, สินมั่นคงประกันภัย, ประกันโควิดเจอจ่ายจบ, โควิด-19

สินมั่นคง, สินมั่นคงประกันภัย, ประกันโควิดเจอจ่ายจบ, โควิด-19

สินมั่นคง, สินมั่นคงประกันภัย, ประกันโควิดเจอจ่ายจบ, โควิด-19

สินมั่นคง, สินมั่นคงประกันภัย, ประกันโควิดเจอจ่ายจบ, โควิด-19

สินมั่นคง, สินมั่นคงประกันภัย, ประกันโควิดเจอจ่ายจบ, โควิด-19

 

ล่าสุด เว็บไซต์ "สินมั่นคง" สินมั่นคงประกันภัย www.smk.co.th ประกาศ ขอแจ้งยกเลิก จดหมายบอกเลิกกรมธรรม์ประกันภัยไวรัสโคโรนาแบบ เจอ จ่าย จบ หรือ COVID 2 in 1 ที่ลูกค้าได้รับ โดยบริษัทฯ ยืนยันให้ความคุ้มครองกรมธรรม์ประกันภัยไวรัสโคโรนาดังกล่าวกับลูกค้าตามเดิม พร้อมให้ ตรวจสอบสถานะและดาวน์โหลดกรมธรรม์ประกันภัยไวรัสโคโรนา

สินมั่นคง, สินมั่นคงประกันภัย, ประกันโควิดเจอจ่ายจบ, โควิด-19

วิธีตรวจสอบสถานะและดาวน์โหลดกรมธรรม์ประกันภัยไวรัสโคโรนา

  1. เข้าเว็บไซต์ สินมั่นคงประกันภัย www.smk.co.th (คลิก)
  2. คลิก ตรวจสอบสถานะและดาวน์โหลดกรมธรรม์ประกันภัยไวรัสโคโรนา
  3. กรอกข้อมูล ชื่อผู้เอาประกัน นามสกุลผู้เอาประกัน เลขที่บัตรประชาชน กดค้นหาข้อมูล

 

สินมั่นคง, สินมั่นคงประกันภัย, ประกันโควิดเจอจ่ายจบ, โควิด-19

 

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

 

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ